Debat

Flerfaglig sparring ved genåbning af skolerne kan bidrage til en positiv skolehverdag

Punkter til drøftelse i sparringen mellem PPRs rådgivning og klasseteams ved genåbning af skolerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det gode flerfaglige samarbejde kan opstå, når de voksne omkring og med børnene kan støtte og hjælpe hinanden til at finde bæredygtige handlemuligheder, som tager udgangspunkt i børnenes og de unges trivsel og psykiske velvære. Mange elever skal vænne sig til hverdagen med skole igen. Jeg tænker, det er oplagt at få fat i det flerfaglige samarbejde ved genetableringen af skole efter nedlukningen. Nedenstående er enkelte bud på punkter, der kan drøftes , overvejes og handles på i det flerfaglige samarbejde, så klasseteams ikke står alene om opgaven om at få eleverne godt og trygt tilbage i lærings- og børnefællesskaberne. Det er tanken, at såvel eksterne fra PPR og klasseteamets medlemmer byder ind i drøftelserne og aktionerne, så de forskellige faglige perspektiver kommer i spil på samme tid og kan igangsætte de bedst tænkelige aktioner.

Drøft hele børnegruppens trivsel: Er nogle af eleverne gået under radaren i den virtuelle undervisning?

Hvordan kan vi opdage manglende faglig progression, og hvad kan vi gøre ved det? Er nogle elever triste? Ser vi nogen trække sig fra fællesskabet og være alene? Hvordan kan vi skabe gode, trygge og motiverende læringsfællesskaber igen?

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Undgå at kategorisere børnene, når I drøfter fælles strategier og tiltag. Forsøg at lave aktioner og forbedringer for hele børnegruppen, selvom de er tilrettelagt med enkelte for øje. Resten af børnegruppen kan have gavn af de samme tiltag.

Når I drøfter handlemuligheder, så undgå at pilen peger på det enkelte barn eller familien som bærer af problemet. Ret muligheder ind i børne- og læringsfællesskabet.

Fokuser på undervisningen og det gode fra den virtuelle undervisning, dynamikkerne mellem børnene, gruppedannelser, aktiviteter der fremmer deltagelsesmuligheder og motivation

Planlæg sammen sociale aktiviteter som kan fremme lysten til skole. Det kan være virksomhedsbesøg, læring i naturen eller særlige ugeskemaer, som kan indeholde flere aktiviteter, der kan indfange elevernes interesser i læringen.

Drøft med børnene, hvad de selv mener, de har brug for fra deres lærere og kammerater, når de er tilbage i klassen og hverdagen i skolen. Få deres forslag med i tilrettelæggelsen af undervisning og børnefællesskabet.

Spørg eleverne om, hvad de selv kan bidrage positivt med i skolefællesskabet, og hvad de ser, at andre kan bidrage positivt med.

Drøft, hvordan der skabes en god og tryg stemning i klassen blandt børn og voksne.

Lyt til børnenes og de unges erfaringer med virtuel læring, og hvad de har profiteret af og været udfordret af.

Vær vedholdende i at drøfte børnegruppens positive deltagelse, og følg jævnligt op på tiltag, der er lavet. Følg op med hinanden, børnene, de unge og forældrene.

Grib hurtigt til flerfagligt samarbejde med barnet og familien ved fravær. Forebyg fravær ved at være ekstra opmærksom på det, og undersøg, hvad der kan fastholde børnene i skolen. Drøft, hvad det er, børnene gerne vil over til i skolen, og skab mere af det.

Inddrag så tidligt som muligt forældrene og børnene som aktører omkring problemstillinger og handlemuligheder efter Corona i handlefokuserede samtaler.

Powered by Labrador CMS