Herlev er den kommune i landet, der har den højeste kompetencedækning i idræt på 93,6 procent.
Herlev er den kommune i landet, der har den højeste kompetencedækning i idræt på 93,6 procent.

Her har flest klasser idræt med en idrætslærer

I nogle kommuner er det en uddannet idrætslærer, der står for over 90 procent af idrætsundervisningen - i andre sætter skolelederen en ikke-faguddannelset til opgaven i en tredjedel af timerne. Se kompetencedækningen i din kommune her.

Publiceret

HVAD ER KOMPETENCEDÆKNING?

Børne- og Undervisningsministeriets tal for kompetencedækning ifolkeskolen dækker over antallet af undervisningstimer, der erplanlagt til at blive varetaget af en lærer medundervisningskompetence i det pågældende fag.  

For at have undervisningskompetence skal en lærer enten havehaft faget som linjefag på læreruddannelsen eller have været påefteruddannelse, videreuddannelse eller et længerevarendekursusforløb, der giver en tilsvarende undervisningskompetence ifaget. Det er skolelederen, der vurderer og indberetter.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når eleverne sidste skoleår skulle dyste i atletik, spille volleyball eller lave opvarmningsprogrammer, var det i fire ud af fem timer en idrætslærer, der stod for undervisningen. Det viser tal fra Børne-og Undervisningsministeriet, der hvert år opgør kompetencedækningen i folkeskolens fag.

Herlev var sidste skoleår den kommune i Danmark, der havde den højeste kompetencedækning i idræt. Her var 93,6 procent af idrætstimerne planlagt med en lærer med undervisningskompetence i faget.


Da forligskreden i januar 2019 vedtog justeringen af folkeskolereformen, blev den politiske målsætning om en fuld kompetencedækning på 95 procent i alle fag og på alle klassetrin, rykket fra skoleåret 2020/2021 til 2025/2026. I samme omgang blev delmålet om at opnå en kompetencedækning på 90 procent rykket fra 2019/2020 til 2021/2022.

Indtil videre lever 28 kommuner allerede op til målsætningen om en kompetencedækning på 90 procent i idræt. Derudover har 15 kommuner en kompetencedækning mellem 88 og 89 procent i faget.

Kigger man på klassetrinnene har både 8. og 9. klasse, hvor eksamen nærmer sig, allerede en kompetencedækning på 90 procent eller derover. I indskolingen er der modsat stadig langt til delmålet og fuld kompetencedækning. I 1. klasse var det eksempelvis kun 66,6 procent af idrætstimerne, der var skemalagt med en fagligt kompetent lærer sidste skoleår. 

Powered by Labrador CMS