Nu vil de første frie fagskoler lukke

Sorø og Rødding Frie Fagskoler har søgt Undervisningsministeriet om gradvist at blive efterskoler. De kan ikke få økonomien til at hænge sammen efter voldsomme besparelser. Politikerne modtog i sidste uge mange historier om unge, der er blevet 'reddet' af skolerne.

Publiceret

Sørens historie fra Struerskolen

Søren starter på Struerskolen (en af de Frie Fagskoler) ien alder af 16 år. Han er en ung mand med fart på, og med enfamilie der har mødt mange udfordringer. Hans mor er død, hans farer på plejehjem efter en blodprop og faster og onkel, der i flereår har været plejefamilie, har efterhånden rigtig svært ved atrumme Søren.

Søren ved ikke, hvad han skal i livet - og han ved hellerikke, hvad han kan, for han er udfordret på det boglige…og på atsidde stille. Han får diagnosen ADHD.

På Struerskolen kommer Søren hurtigt i gang med deforskellige praktiske fag (mange ting prøves af), og her finder hanud af, at det at arbejde i et storkøkken, er han faktisk rigtig godtil, og langsomt men sikkert vokser drømmen om at blive kok. Hanprøver kokkeverdenen af, men kravene er lige store nok og tempoetfor stressende, så han ender op som køkkenassistent…fårlæreplads…svendebrev og et ret godt job efter endtuddannelse.

Hans udsigter til offentlig forsørgelse er ikke længereaktuelle. Han trives i sit job, og han bor nu sammen med sinkæreste, der også er i lære som køkkenassistent.

Uddrag af historie, som Frie Fagskoler sendte tilpolitikerne sidste uge.

Sofies historie fra Sydfyns friefagskole

Sofie var 16 år og havde ikke bestået folkeskolens afgangsprøvepå Ærø, hvor hun kommer fra. Hun vidste ikke, hvad hun skulle, menville gerne arbejde med mennesker. Sofie er ordblind og har ikkeopnået de 2-taller, der er adgangskort for erhvervsskolen. Hundrømte om at komme på SOSU-skolen i Svendborg.

I stedet for at komme på i en almindelig 10. klasse, kom hun påSydfyns Fri Fagskole.  Her fik hun tilbudt intensiv dansk ogmatematik undervisning samtidig med, at hun blev tilbudt støtte vedugentligt ordblindeundervisning. Det bedste var dog, at Sofie gikpå skolen erhvervsrettede Parat til Job med Mennesker. Her fik hunkonkret værksteds- og hands on undervisning, der fokuserede på detdansk- og matematikfaglige, der var relevant for unge, der gernevil arbejde med omsorg- og sundhedsfag og være Danmarks varmehænder. Hun kom i flere praktikker, hvor hun erfarede, hvilke krav,der er til arbejdet på plejehjem. Da hun afsluttede skoleåret påSydfyns Fri fagskole fik hun 4 i dansk og de eftertragtede 2-talleri matematik. I dag har Sofie gennemført grundforløbet på Social ogSundhedskolen og er i gang med første praktikforløb på et plejehjempå Ærø.

Uddrag af historie, som Frie Fagskoler sendte tilpolitikerne sidste uge.

Frie Fagskoler 

De frie fagskoler er en skoleform, der blev oprettet af et enigtfolketing med start januar 2015 for at hjælpe unge videre iungdomsuddannelser. Det er kostskoler, som giver de unge etfundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse.En tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig. Det er fag sommad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi. Såmatematik og dansk indgår i de praktiske fag. De 15 skoler, som gårunder betegnelsen frie fagskoler, tilbyder tre forskelligeforløb:

- Parat til Erhvervsuddannelse, som er et et tilbud til unge,der gerne vil ind i et bestemt erhverv, men har behov for atprøve kræfter med området - enten i form af et målrettetkursus eller i forbindelse med en 10. klasse.

- 10. klasse for praktisk interesserede, som særligt skaltiltrække skoletrætte elever, der trænger til enfaglig opgradering og afklaring af uddannelsesvalg. 

- Uddannelsesforløb for unge med særlige behov, som giverboundervisning til unge med særlige behov

Mere om skolerne her 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Allerede ved sidste års finanslov advarede foreningen for de Frie Fagskoler politikerne om, at skolerne risikerer at måtte lukke, hvis man ikke trak de voldsomme besparelser tilbage, som blev besluttet sidste år. Ved dette års finanslovsforslag fra regeringen var der ikke meget hjælp at hente for skolerne. Og nu har de to første af de 15 skoler, som ellers havde forpligtet sig til at tilbyde den særlige skoleform, ansøgt Undervisningsministeriet om gradvist at omlægge sig til almindelige efterskoler.

"Det er absolut ikke med deres gode vilje, at Sorø Frie Fagskole og Rødding Frie Fagskole har ansøgt om gradvist at omlægge sig til efterskoler. Men de har været tvunget til det, fordi regeringen har valgt at fastholde de tidligere besparelser og yderligere lagt to procent oveni i år", fortæller konsulent i Frie Fagskolers sekretariat Lasse Kjær.

Skoleformen Frie Fagskoler blev besluttet af et enigt folketing til at starte januar 2015 for at hjælpe unge, som ellers ikke ville komme videre i en ungdomsuddannelse. Det er et kostskoleforløb, hvor en stor del af undervisningen er praktisk orienteret, og der er meget værkstedsundervisning. Det koster penge, som skolerne ikke længere har.

Frie fagskoler: Regeringens millionløfte er ren spin

"Det her er bare de to første. De andre er også utroligt presset, det er en synkende skude. Det kræver tid og resurser at starte uddannelserne op, og værkstedsundervisning er dyr. Almindelig efterskoleundervisning kræver færre resurser", siger Lasse Kjær.

Politikerne blev bombarderet med gode eksempler

De Frie Fagskolers forening har gjort alt, hvad de kunne for at gøre politikerne opmærksomme på problemerne gennem det seneste år. Ikke mindst fordi alle politiske partier var enige om, at den nye skoleform var en rigtigt godt ide, da det blev vedtaget i 2014. Danmarks Lærerforening har også støttet skolerne - blandt andet med et direkte brev til undervisningsministeren.

Ministeren til Bondo: Vi har skam hjulpet frie fagskoler

Den seneste aktion fra Frie Fagskolers Forening var ved Folketingets åbning, hvor de relevante politikere fik tilsendt et antal virkelige historier om unge, som er blevet hjulpet videre i livet til uddannelse og job gennem forløb på de frie fagskoler.

Dansk Folkepartis Jens Christian Thulesen Dahl har tidligere givet udtryk for, at han mener de Frie Fagskoler er meget vigtige at bevare. Matthias Thesfaye fra Socialdemokraterne har stillet et antal spørgsmål til undervisningsministeren for at gøre opmærksom på problemet. Og senest har Marlene Harpsøe i Altinget lovet, at DF vil tage problemet op i finanslovsforhandlingerne.