Ufrivilligt skolefravær

Haderslev Kommune vil finde ud af, hvorfor flere og flere børn ikke kommer i skole.

Haderslev vil gribe børn, før de falder ud af skolen

Hjælpen til børn, der ikke kommer i skole, er ikke god nok. Det er konklusionen i Haderslev Kommune, der er gået i gang med at undersøge, hvorfor flere og flere elever ikke kommer i skole, og hvad der skal til for at gribe dem.

Publiceret Senest opdateret

”Vi ved for lidt om årsagen til, at børn ikke kommer i skole. Vi har ikke været gode nok til at afdække det”.

Det lyder som en tilståelsessag, når formand for Børne- og familieudvalget i Haderslev Kommune Henrik Rønnow (S) fortæller, hvorfor kommunen netop har sat i gang i en større indsats mod skolefravær.

Og det er det på sin vis også. Tallene fra skolefravær er ligesom i resten af landet steget markant i Haderslev. I 2021 havde eleverne 5,8 procent fravær, og i 2024 er tallet steget til 7, 1 procent. Det har fået kommunen til at reagere.

”Vi ved ikke, om det handler om, at forældre hiver børnene på ferie, eller om det er angste børn, der føler sig socialt alene. Dermed kan vi heller ikke vide, hvilken indsats der skal til”, siger Henrik Rønnow.

Henrik Rønnow siger, at kommunen er blevet opmærksomme på, at deres indsats er for fragmenteret. Allerede nu har forvaltningens blik på elevfravær givet brugbare oplysninger.

”Vi har fundet ud af, at vi er ret gode til kontakten i begyndelsen, når et barn har fravær. Vi er også ret gode, når det går virkelig galt. Men det forebyggende arbejde og hele middelgruppen - der er vi for lang tid om at udrede og sætte ind, og det forværrer situationen”.

Fraværsteam skal samle indsats

Skolechef Line Dudal Lauridsen fortæller, at forvaltningen er i fuld gang med at identificere, hvordan indsatsen kan gøres anderledes.

”Vi ved ikke, om det handler om, at forældre hiver børnene på ferie, eller om det er angste børn, der føler sig socialt alene. Dermed kan vi heller ikke vide, hvilken indsats, der skal til”, siger Henrik Rønnow.

”Lige nu har skolerne gjort, hvad de kan, og vores Rådgivende team – som er vores PPR – har gjort, hvad de kan i forhold til at identificere, hvad vanskelighederne handler om. Men skolerne er rådvilde, og det er forældrene også. Vi bliver nødt til at have en forebyggende indsats, der arbejder på tværs, så det ikke er forældrene og de unge selv, der skal bære sagen”, siger Line Dudal Lauridsen.

Målet er, at der skal være et fraværsteam i kommunen, som bliver koordinerende og som følger eleven i skolen, men også i hjemmet.

”Der skal være nogle, som taler med barnet om, hvorfor barnet ikke kommer i skole, og hvad der vil skulle til for igen at kunne komme det. Nogle gange kan det handle om at sætte ind andre steder, eksempelvis ved at starte ved en fritidsaktivitet”.

Line Dudal Lauridsen håber, at indsatsen vil kunne tage noget af presset fra lærerne.

”Vi har nogle dygtige professionelle, der får en meget stor opgave i de her sager. Når man har store klasser og mange børn, så kan det være svært at have kontakt kontinuerligt og ofte med familier og barn”, siger Line Dudal Lauridsen.

Hun fortæller, at lærerne med et fraværsteam får nogle at læne sig op ad, når de er usikre. 

”Nogle, der har viden om, hvor meget vi kan og skal skubbe, og hvor lidt vi skal skubbe. Både forældre og lærere bliver usikre. Hvis en læge har sagt noget, kan man så gøre noget andet?”

”Skolerne er rådvilde, og det er forældrene også. Vi bliver nødt til at have en forebyggende indsats", siger Line Dudal Lauridsen.

Lærerkreds: Inddrag lærerne

Formand for Haderslev Lærerkreds Jesper Skovsbøl Rasmussen er enig i, at det er et problem, at elevernes fravær stiger. Han mener dog, at man skal være lidt forsigtig med at konkludere, at der er tale om store problemer, før fraværet er undersøgt.

”Spørgsmålet er, om vi reelt kan kalkulere med 200 skoledage længere. Lærerne har 6.  ferieuge, og det har forældrene også, og det betyder, at nogle elever bliver taget ud af skolen. Det er vigtigt, vi finder ud af, hvad tallene rent faktisk viser”, siger han.

Han er glad for, at kommunen ønsker at tage noget af ansvaret for skolefravær fra lærerne. Men han havde ønsket, at lærerne i højere grad var blevet inddraget.

”Når man taler om en styrket fraværsindsats, havde det været godt at tale med lærerne om det. Vi kunne komme med vores bud på, hvad det kan handle om, og hvad der kan virke, og i lærerkredsen har vi også erfaringer fra andre kredse, som vi kunne have bragt med ind”, siger Jesper Skovsbøl Rasmussen.

”For mig at se er det langt hen ad vejen en skolelederopgave. Det er skoleledernes pligt at sørge for, at eleverne er i skole og gøre en indsats, hvis der er ulovligt fravær”.

Indsats er allerede igang

Line Dudal Lauridsen fortæller, at der har været lærere inddraget i processen, fordi medarbejdere fra forvaltningen har interviewet elever, forældre og lærere i processen.

”Jeg oplever, at vores lærere er kreative og dygtige til at hjælpe på vej og have kontakten, men det er svært, når barnet er helt væk, for lærerne står jo i klassen. Så længe barnet er lidt i skole, er de gode til kontakten, men når barnet slet ikke er der, er det svært”.

Line Dudal Lauridsen er enig i, at skolelederne er en vigtig brik i fraværsindsatsen.

”Allerede nu kan vi intensivere samarbejdet på skolerne. Et fraværsteam skal prioriteres i budgetforhandlingerne. Det har længere udsigter. Men lige nu er der større fokus på det på skolerne. Det handler om at få ringet forældrene op en ekstra gang. Vi har måske ikke fået Peter eller Sophus i skole endnu, men vi er i gang”, siger hun.