Anmeldelse

Francais Formidable 1

Français Formidable 1

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nye Fælles Mål i fransk og dermed nye mundtlige og skriftlige prøver medfører naturligvis en fornyet planlægning fra lærerside. Mange skoler har i adskillige år anvendt bogsystemet "Formidable". Det findes nu i en revideret udgave under navnet "Français Formidable 1". Bog 2 og 3 er undervejs.

Fakta:

Titel: Français Formidable 1

Forfatter: Margarete Brandelius, Ingvor Sundell, Leon Aktor

ISBN: 9788723032287

Type: Bog

Forlag: Alinea

Ud over det vigtige i, at det formelle er opdateret, så understøtter materialet et elevønske om hurtigt at få mulighed for at tale det nye fremmedsprog. Et andet vigtigt arbejdsområde er at få kendskab til frankofone områder, herunder landenes geografi, historie og samfundsforhold. Dette tilgodeses i udgivelsen. Der lægges op til at betragte eleven som en aktiv og selvstændig medspiller. Eleven kan forvente at blive guidet gennem materialet med god plads til egne input. "Français Formidable 1" indeholder mange muligheder for selvstændigt at lytte til sproget. Det er særdeles betydningsfuldt, da danske elever sjældent er omgivet af fransk.

Det kræver mange overvejelser at udskifte et bogsystem med et andet. Hvis man allerede er fortrolig med "Formidable", kan det være en fordel at anskaffe den reviderede udgave. Er man på vej til at investere i et nyt, er det en rigtig god idé at overveje, om ikke "Français Formidable" kunne være en relevant nyanskaffelse.

Et vigtigt omdrejningspunkt er for mig at se lærervejledningen. Optræder den som den støtte, den bør være for dagligdagens arbejde? Er den inspirerende? Er den overskuelig? Ja, didaktiske overvejelser, planlægning, intern evaluering og undervisningsforslag fremtræder her let tilgængelige. "Français Formidable 1" er uden tvivl et godt arbejdsredskab. Der er al mulig grund til at vælge/genvælge denne nu fornyede udgave.