Anmeldelse

Kosmos
Kosmos

Kosmos

Fra kaos til kosmos - at få orden på verden

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lødigt, højt fagligt niveau, gennemarbejdet. Så er det vel sagt. "Kosmos", Gyldendals nye system til undervisning i fysik/kemi, har rigtig mange kvaliteter.

Fakta:

Titel: Kosmos

Forfatter: Nina Troelsgaard Jensen, Henning Henriksen, Erik Both

Serie: Kosmos

Type: Bog

Forlag: Gyldendal

Materialet er bevist meget æstetisk med en rolig sideopsætning. Det fremmer læsbarheden. Der vil være dem, der mener, at grundbogen er lige teksttung nok og nogle steder svær. Det er dog ikke nødvendigvis sætningernes længde, der betyder, at en tekst kan være svær. Væsentligt er det også, om man guides gennem teksten, blandt andet med understøttende illustrationer, hvilket man gør de fleste steder.

Det er altid op til den enkelte lærer at afgøre, om materialet matcher elevernes forhåndsviden og faglige forudsætninger, men opsamlingssiderne understøtter den svage læsers mulighed for at fange det essentielle i kapitlet.

Materialet består af grundbog, kopimappe, lærerresurse og diverse digitale resurser. I grundbogen er der otte temaer inden for fysik og kemi, der alle er relevante i forhold til Fælles Mål.

På evalueringssiderne lægges op til at evaluere på både fakta, forståelse og refleksion. Det er glædeligt, at refleksionen er medtænkt. Så kan man få en fornemmelse for, om eleverne nærmer sig naturfaglige kompetencer ud over reproduktion af fakta.

Man kan altid diskutere, hvilken opbygning af en grundbog i faget der er den mest formålstjenlige. Skal eleverne lære navne og grundbegreber først, eller skal de kastes ud i det og få ordene på efterhånden? "Kosmos" kobler de to indfaldsvinkler til faget ved at understøtte de teoretiske kapitler med artikler, der relaterer til virkelighedens verden.

På den tilhørende hjemmeside ligger forskellige animationer og videoklip til yderligere understøttelse af temaerne. Der ligger også en onlinedel af lærerresurserne. Denne vil løbende blive opdateret ved ændringer i de formelle bestemmelser omkring faget.

Lærerresursen består derudover af en trykt del. Den er et brugbart opslagsværk med et overvældende udbud af didaktiske overvejelser, relevans i forhold til formelle bestemmelser for faget, side til side-vejledninger i relation til elevmaterialet, overvejelser over undervisningsdifferentiering, naturvidenskabelige arbejdsmetoder, herunder praktisk arbejde, for blot at nævne en smule.

Ud over de eksperimenter, der er beskrevet og angivet som eksperimenter i grundbogen, er der tilhørende relevante øvelsesforslag til temaerne fra grundbogen i kopimappen, herunder nogle af mere åben karakter. Det er altid en vanskelig opgave at få åbnet de praktiske øvelser, vi stiller eleverne over for, så de indeholder højere frihedsgrader, end de traditionelt gør. I øvelsesforslagene kommer forfatterne rundt om forskellige former for praktisk arbejde. De lægger vægt på, at eleverne kender formålet med øvelsen og reflekterer over resultater eller andet i relation til øvelsen. Forfatterne beskriver i lærerresursen en trinvis, systematisk arbejdsgang som en forsker. Naturvidenskabelig arbejdsmetode.

"Kosmos" har et gennemført højt fysik/kemi-fagligt niveau.  

Powered by Labrador CMS