Anmeldelse

Kreativ Værkintroduktion

- til 9 satser fra Carl Nielsens symfonier

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan kan man som musiklærer gribe lytning til symfonisk musik og gennemgang af forskellige kompositioners elementer an på en måde, så eleverne fænges, stimuleres og får lyst til at lytte til mere og tilegne sig dette særlige musiksprog?

Det er der udkommet flere bud på i de senere år. Bogens forfatter, Mogens Christensen, har en finger med i spillet i flere af dem. Denne nyudgivelse giver et meget kvalificeret bud.

"Kreativ Værkintroduktion" introducerer/videreudvikler en metodik eller snarere et system til at fokusere på faglige omdrejningspunkter, kaldet byggesten. Filosofien bygger på, at små elementer, melodiske og/eller rytmiske, udledes af værket og bearbejdes på forskellig vis i undervisningen inden selve aflytningen af den store musik, hvad enten dette foregår i koncertsalen, via cd-anlægget eller, som den tredje mulighed, denne udgivelse lægger op til, via vedlagte dvd, hvor henholdvis Aalborg, Århus, Odense, Sønderjyllands og Sjællands Symfoniorkester, filmet, spiller de værker, der omtales i bogen.

Værkerne er alle af Carl Nielsen, der i indledningen og senere i forbindelse med gennemgang af de forskellige værker får en fin præsentation bestående af historiske facts og diverse anekdoter, der knytter sig til den pågældende symfoni.

Mogens Christensen bruger flest sider på "De fire temperamenter", Carl Nielsens anden symfoni, der måske også er den mest brugbare, den mest eksemplariske, idet de fire temperamenter umiddelbart virker nemme at konkretisere i undervisningen. Men også de efterfølgende fire symfonier udsættes for en veloplagt gennemgang, hvor interessante motiver (byggesten) fremlægges.

På dvd'en anvises mange oplagte ideer. Ideer, der umiddelbart nemt kan oversættes til egen klasse. Samtidig pointerer forfatteren, at han kun viser eksempler. Herefter er det bare at gå i gang selv.

Heri ligger en af materialets mange styrker; ved at se på de pædagogiske klip på dvd'en er det formentlig umuligt ikke selv at lege med og tænke: "Vi kunne da også gøre sådan" eller "Her ville jeg nu gå videre ved at gøre sådan .". Kort sagt, man bliver meget inspireret og får stor lyst til at gå i gang med det samme - en dejlig fornemmelse og naturligvis en stor ros til forfatteren for denne udgivelse.

Valget af Carl Nielsens symfonier er oplagt og kan blandt andet spille sammen med det store sangkatalog, Carl Nielsen har efterladt, og hans selvbiografiske udgivelser, ligesom den nyligt genudsendte tv-serie om Carl Nielsens liv kunne være relevant. Uden at det dog skal forstås sådan, at denne udgivelse kun handler om Carl Nielsen. Det gør den ikke, men nu er det jo hans symfonier, der er valgt som eksempler. I øvrigt findes bag i bogen en meget brugbar oversigt over supplerende materiale om Nielsen.

Dvd'en (som giver anledning til den eneste indsigelse, fordi den er lidt svær at finde rundt i) indeholder ni satser fra symfonierne og 11 undervisningsdemoer optaget på forskellige skoler med forskellige, veloplagte musiklærere.

Materialet kan bruges på alle klassetrin.

Powered by Labrador CMS