Debat

Hvem skal belønnes

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Folkeskolen nummer 16 efterlyser Erling Glarø holdninger til den såkaldt decentrale løn samt til eventuelle nye lønformer. Jeg kan kun give ham ret i, at vi bør have en debat om emnet.

Det er et klart dilemma, at kongressen med stort flertal vedtager at arbejde hen mod en afskaffelse af den decentrale løn, hvorefter man i overenskomstforhandlingerne helt åbent erkender, at det ikke er et konfliktkrav at få den afskaffet. For mig at se en åben invitation til arbejdsgiverne om at stå fast på deres krav om at udbygge den decentrale løn. De kolleger, som jeg har talt med, som stemte nej til overenskomsten, gjorde det udelukkende på grund af, at de ikke mente, der skete et skridt hen imod afskaffelse af den decentrale løn, resten af overenskomstforslaget kunne de helt tilslutte sig. Selv om et flertal af hovedbestyrelsen var glade for det solide ja til overenskomsten, var der stadigvæk en stor del nej-sigere, og måske ikke helt den enighed i foreningen, som man gerne vil tolke ud af overenskomstafstemningen.

Nu må vi finde os i den decentrale løn i mindst en overenskomstperiode endnu, og hvis vi ikke som medlemmer meget klart siger fra, må vi fremover regne med at få indført de nye lønformer med funktionsløn, kvalifikationsløn og så videre; lederne har taget hul på den 'fagre nye verden', så det første skridt er taget.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Hvem skal så belønnes? På nuværende tidspunkt bruger man såkaldt objektive kriterier til at fordele de decentrale løndele. På min egen arbejdsplads har det blandt andet givet 'bonus' at arrangere festival for eleverne, at planlægge byggeri af en ny skole, at være afdelingsleder med mere. Men hvad med den lærer, der 'bare' vælger at være en god klasselærer, at have et godt forældresamarbejde, at forberede en spændende undervisning, at være engageret i sine elever, og som derfor ikke for tiden har tid til at melde sig til alle mulige bonusgivende opgaver - skal han/hun bare se på at en del af pågældendes løn foræres til andre?

Efter min mening bør løntillægget placeres hos de undervisende lærere, det vil sige os alle sammen, så behøver der heller ikke at blive brugt hundredvis af arbejdstimer af ledere, tillidsrepræsentanter, forhandlere fra lokalkredsen, kontorfolk i amter/kommuner, forhandlere i amter/kommuner med flere for at finde ud af, hvem der skal have bonus. Jeg vil vove den påstand, at der bruges flere ressourcer på at fordele den decentrale løn, end den decentrale lønpulje indeholder, hvilket jo er paradoksalt.

Nogle mener, at den decentrale løn er et 'ledelsesinstrument', men en god leder behøver vel ikke en pose penge for at få sine medarbejdere til at være engagerede, eller har mange ledere måske, på grund af det enorme administrative pres (med at styre tjenestetid, fordele decentral løn med mere) alt for lidt tid til at sætte sig ind i den pædagogiske side af skolens hverdag - for lidt tid til en pædagogisk debat med sit personale?

Lad os få gang i debatten i god tid inden næste overenskomstforhandlinger!

Hans Peter Hviid

tillidsrepræsentant

Skovagerskolen

(amtskommunal

specialskole), Jelling

Powered by Labrador CMS