Anmeldelse

Seksualitet, skole og samfund

Den teoribog, seksualundervisning har manglet

Seksualundervisning er et utrolig vigtigt fag, og det sætter denne teoribog spot på. Det er ikke en bog, der stiller facit op. Men det er til gengæld en bog, der vil gøre dig i stand til at tage kvalificerede, velunderbyggede valg i din praksis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bogen "Seksualitet, skole og samfund - Kritiske perspektiver på seksualundervisning” præsenterer perspektiver og pointer i forhold til at skabe en mere mangfoldig, inkluderende og elevaktiv seksualundervisning end hidtil. Der er et tydeligt fokus på folkeskolekontekst og en overvægt i fokus på udskolingen, men også et lille blik til de yngre elever og de ældre elever i 10. klasse og på videregående uddannelser. Det er ikke en praktisk manual til emnets metodiske tilgange, men derimod en bog, der behandler det teoretiske og didaktiske for at vise fagets uudnyttede potentiale og danne lærere til at skabe kvalificeret seksualundervisning.

Fakta:

Titel: Seksualitet, skole og samfund

Pris: 375

Sider: 380

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Da jeg fik den her bog i hænderne, var det, jeg var mest glad for at se, at Mads Ananda Lodahl havde fået et kapitel helt for sig selv. Det er fantastisk at se, at forfattere til teoribøger faktisk går ud og bringer en af de væsentligste aktører i feltet på banen og lader denne skrive en del af deres bog.

Bogen er delt i tre dele. Hver del har en række kapitler, der fra forskellige vinkler angriber et emne. På den måde kommer man omkring og dybt ned i stoffet i hvert emne.

Del et handler om seksualoplysningens historie i Danmark og relaterer til sidst seksualoplysning til et kritisk dannelsesperspektiv. Når vi rammer nutiden, peger forfatterne på både udfordringer og handlemuligheder i forhold til Fælles Mål. Nogle af beskrivelserne er meget kortfattede og overskuelige, andre mere detaljerede med citater og neddyk i historien.

Del to går i dybden med begrebet seksualitet og herunder et særligt fokus på børn og unges seksualitet. Der er både et historisk tilbageblik på, hvordan forskellige teoretikere har beskrevet børn og unges seksualitet, og et indblik i vores samtids blik på seksualitet og på den individualisering, der er i vores kultur generelt, og hvad den gør ved børn og unges krop og psyke. Del to berører ikke kun den seksuelle udvikling, men også seksuelle traumer og overgreb på børn og skolebaseret forebyggelse.

Del tre peger på en normkritisk tilgang til seksualundervisningen som en måde at støtte mangfoldighed, trivsel og undgå diskrimination på. I den forbindelse behandles emnet heteronormativitet og derunder forventninger til, at alle skal være heteroseksuelle, men også de samme forventninger i forhold til monogami, ciskønnethed og kønsroller.

Der er også forslag til forskellige didaktiske tilgange til undervisningens udformning med fokus på at skabe en mere handlingsorienteret seksualundervisning. I denne del af bogen gives nogle handlemuligheder, men der diskuteres også de udfordringer, der er.

Det er også i del tre, at der bliver gået i dybden med seksualundervisning i en multikulturel kontekst og i en kontekst, hvor undervisningen kan støtte børn og unge med funktionsnedsættelser i de udfordringer, de oplever i krydsfeltet mellem krop, seksualitet og funktionalitet.

Det er en tung, heftigt researchet bog. Hvert kapitel slutter af med flere siders litteraturliste, så der er ingen tvivl om, at det her er en teoribog i sværvægtsklassen. Der er brugt meget energi på at underbygge de argumenter, som forfatterne har, yderst grundigt med stærke teoretikere og valid forskning. Bogen er bygget op med refleksionsspørgsmål efter hvert kapitel. Det er helt tydeligt, at denne bog er tænkt til brug på læreruddannelsen.

Der er en grundig udbygning af alle termer og emner, bogen berører. Der er virkelig lagt vægt på at være fagligt velfunderet. I så høj grad, at læseglæden er blevet nedprioriteret en del.

Man kan jo næppe klandre en bog for at være seriøs, men den burde måske alligevel have haft en lidt mere tilgængelig struktur, hvis den skal nå ordentligt ud til os lærere på skolerne. De færreste lærere har tid eller overskud til at læse tung teori, medmindre de er i færd med efteruddannelse.

Man kan selvfølgelig anlægge det perspektiv, at denne bog forsøger at trække seksualundervisning op af de timeløse fag, sætte faget på skoleskemaet og dermed skabe basis for efteruddannelse. Det er en herlig tanke, men indtil da er denne bog helt klart til læreruddannelsen - hvor den vil være god!