Anmeldelse

Let's get started

Brug billedbøger med hjerte og hjerne

Billedbøger som et autentisk afsæt for en storybased engelskundervisning er et forfriskende og velunderbygget oplæg, selvom idéerne og virkeligheden af og til clasher.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Let's get started" er lærerens resursebog, hvor der er rigtig mange ideer til at bruge billedbøger til at rammesætte en undervisning med fokus på kommunikative aktiviteter og aktive elever. Bogens ideer er tænkt at kunne bruges fra 1. klasse. Tilsyneladende tænker forfatterne bøgerne og oplæggene til brug til og med 4. klasse. Der er progression i rækkefølgen af billedbøgerne, som forfatterne præsenterer, og i de faglige områder, der tages op.

Fakta:

Titel: Let's get started

Pris: 199

Sider: 172

Forlag: Samfundslitteratur

Bogen har først et kapitel, hvor forfatterne argumenterer for at bruge billedbøger, og derefter et kapitel med tværgående teoretiske perspektiver, for eksempel om at bruge engelsk og dansk og om stilladsering i undervisningen. Bogens ideer har afsæt i de 12 praksisanbefalinger, der blev peget på i "Sprogfag i forandring" i 2015. Efter den generelle indføring tager forfatterne fat på at beskrive undervisningsaktiviteter til fem konkrete billedbøger. Ideerne kan også bruges på andre billedbøger.
Kapitlerne er alle bygget op med grundig indledning til den aktuelle bog og dens væsentligste fokusområder, eksempelvis mundtlighed, ordforråd og kultur. Derefter følger opgaver og ideer ud fra strukturen "før, under og efter læsning-aktiviteter". Der er fokus på forskellige kompetenceområder og videns- og færdighedsområder i forbindelse med ideerne til arbejdet med hver billedbog. Det er meningen, at læreren kan plukke i ideerne til aktiviteter og dermed sammensætte egne forløb.

Der er ingen tvivl om, at forfatterne både brænder for at sætte genren i spil i engelskundervisningen og kan deres teori. På en fin måde har de sat relevante klip eller citater fra litteratur ind som korte opslag i bogen. Læreren er grundigt hjulpet på vej med konkrete aktivitetsforslag og med forslag til læringsmål og tegn. Forfatterne illustrerer en god portion viden om den praktiske gennemførelse i undervisningen. De har selv prøvet det. Eller i hvert fald noget af det.

Enkelte steder knækker filmen. Det være sig i forhold til niveau i indskolingen, tidsaspekter til aktiviteter, teksttunge spilinstruktioner på engelsk til kopiering til eleverne og praktiske forhold omkring konkrete aktiviteter. I arbejdet med "Big Rain Coming" opfordrer forfatterne for eksempel til, at eleverne skal bruge blyanter til understregning i bogen (som kan viskes ud igen). Se lige 3.b med 26 elever for jer!

Forfatterne er selv inde på, at forberedelse af undervisningen i indskolingen kan være tidskrævende. Der er mange praktiske anvisninger, men de tager tid, og læreren kommer på arbejde med at producere laminerede kort til elevernes samarbejde. Læreren skal også skaffe linealer, Duplo- og Legoklodser med videre.

I indledningen reflekterer forfatterne over, at lærerne måske kan komme til at glemme aspekter som fordybelse, undren og begejstring, når man arbejder systematisk med læringsmål og tegn på læring. Forfatterne forholder sig til en aktuel virkelighed, hvor der er fokus på mål og tegn, og de hjælper et langt stykke hen ad vejen lærerne i den virkelighed. Samtidig lykkes de med at vise vejen til undren og begejstring med inspiration til, at eleverne får lejlighed til at arbejde ud fra autentiske billedbøger. Mulighed for via "den gode historie" at få indsigt i livet og verden.