Anmeldelse

Yes we can 3
Yes we can 3

Kulturmødet, der blev væk

Fint, at der i materialet er øget fokus på at læse og skrive. Og rigtig godt med recirkulering af ord og chunks. Det, der kan undre mig, er, at indholdet i kapitlerne ikke er sat ind i en engelsksproget kontekst, da sproget jo er og bruges i forskellige sociale og geografiske sammenhænge.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Materialet "Yes we can 3" består af engangsbogen "My Book" til eleven med syv kapitler, "Teacher’s Book" og en webdel. På webdelen er der det såkaldte "PosterRoom", hvor både elever og lærer kan skabe deres egne digitale plakater, der relaterer til kapitlerne. Her findes også lydfiler og eksempelvis små memoryspil, som elever og lærer får adgang til, når bogen er købt til skolen.

Fakta:

Titel: Yes we can 3

Forfatter: Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt, Elisabeth Moen

Pris: 118,75

Sider: 104

Type: My Book

Forlag: Alinea

Pris: 1937,50

Sider: 114

Type: Teacher's Book

Læreren har yderligere adgang til en tavlebog, Teacher Room, hvor der er ekstra opgaveark til print til kapitlerne, for eksempel opgaver med afsæt i udvalgte CL-strukturer og en række ideer til, hvordan man kan bruge PosterRoom. Der er resurser, hvor læreren kan hente støtte til målsætning og finde ud af, hvor i bogen der er fokus på de enkelte områder fra Fælles Mål.

Til "Yes we can 3" hører også en fysisk plakat til hvert kapitel, hvor centralt ordforråd optræder, og desuden en kasse med gedigne flashcards i form af billed-/ordkort med kapitlernes ordforråd samt kort med "English every day-udtryk" og "phrases", eleverne lærer og har brug for, når de skal forstå og udtrykke sig. Desuden et kort med tips til læreren om brug af flashcards.

Der er skærpet fokus på læsning, samtidig med at der er en række opgaver med udpræget mundtligt fokus, som eleverne selv eller hele klassen kan arbejde med. Eleverne skal skærpe deres fonologiske bevidsthed og bevidsthed om læringsstrategier. Grammatik er integreret i kapitlerne, og der er lagt vægt på sprogligt fokus og elevernes arbejde med at systematisere grammatiske regler, hvor der lægges op til elevernes refleksion ved at spørge: "Can you spot the pattern?"
Materialet indeholder temaer, som godt nok afspejler "den nære verden", men ikke rigtigt rammer de ni-tiårige, der er "på vej til teen". "New friends" og "School’s out", som primært handler om indkøb og mad, er nok de kapitler, der tematisk er mest interessante for en ni-tiårig. "My day" kan være fint nok som tema, men hvorfor bruge flere sider på klokken på et analogt ur, som sikkert relativt få elever kender i dag?

Jeg savner bid, relevans og forbindelse mellem kapitlernes temaer. Kunne dele af indholdet i et kapitel med titlen "My fantastic body" og noget om mad i kapitlet "My day" og "School’s out" ikke have været koblet? Temaerne mangler at blive sat ind i kontekster, som engelsk sprog og kultur kan knyttes til. Kompetenceområdet "kultur og samfund" er blevet væk, og det er virkelig ærgerligt. Det er altså ikke nok, at priserne i supermarkedet er i pund og pence. Der er intet i kapitlernes tekst eller illustrationer, der ikke lige så godt kunne have foregået i et andet nord- eller mellemeuropæisk land.

Læringsmålene er nævnt i lærervejledningen. Det bliver pointeret, at der skal arbejdes med den løbende evaluering. Det er også forklaret i side til side-vejledningen, så læreren ved, hvornår og hvordan det kan gøres. Efter hvert kapitel skal eleverne evaluere på siderne "Now I know". Eleverne skal vise et par eksempler på det, de kan, ved at løse opgaver, og slutteligt skal de på dansk skrive, hvad de kan, og hvad de skal øve sig på. Dette arbejde skal naturligvis understøttes af lærerens samtaler med eleverne om, hvad det var, de skulle lære.

Jeg tænker, at når eleverne har skrevet, hvad de skal øve sig på, vil det kræve en meget struktureret indsats fra læreren at tage deres tanker om det alvorligt. Med alvorligt mener jeg at skabe rammerne for, at eleverne så kan få arbejdet med de områder, "de skal øve sig på". I lærervejledningen er der lagt op til, at det er en fælles snak på klassen om, hvad det er, men det er jo usandsynligt, at svarene vil vise et homogent billede. Og i den grad i 3. klasse, hvor nogle elever stadig har svært ved at "få greb om" engelsk, og andre bare spurter af sted med lynets hast.

Til gengæld er der rigtig god støtte at hente i lærervejledningen. Ved vejledningen til kapitlerne er der først en oversigt over kapitlets øveord og sætningsmønstre, så nævnes de ord og sætningsmønstre, der recirkuleres, transparente ord, udtalefokus og sprogligt fokus. Hertil nævnes sange og kopiark. Det er de første elementer, der er vejledningens styrke og særligt, og det, der vidner om det princip om recirkulering, bogen er bygget op efter.
Der er masser af ideer til hvert enkelt opslag og efter hvert kapitel ideer til, hvordan eleverne kan arbejde videre med forskellige kompetencemål, og hvordan eleverne kan arbejde med engelsk derhjemme og involvere familien i deres læring. Det er selvfølgelig ikke i alle hjem, hvor det er muligt.

Materialet er sprogligt og didaktisk gennemtænkt, og der er tydelig sammenhæng mellem alle materialets dele, hvor PosterRoom udgør nyskabelsen, som man i praksis må evaluere brugen af. Intentionerne om systematisk progression og recirkulering lykkes, men materialet mangler "kultur og samfund". Elevens mulighed for at få viden om levevilkår i engelsksprogede områder skal man lede længe efter.

Powered by Labrador CMS