Det kan ikke passe, at Aarhus Universitet bliver ved med at trække sagen i langdrag, mener formand for KL's børne- og kulturudvalg Jane Findahl.
Det kan ikke passe, at Aarhus Universitet bliver ved med at trække sagen i langdrag, mener formand for KL's børne- og kulturudvalg Jane Findahl.

KL: Vi vil have uddannet skolepsykologer med lærerbaggrund i en fart

Kommunerne er desperate. Skolepsykologer med lærerbaggrund er på vej på pension i hobetal, og der er ikke blevet uddannet skolepsykologer med lærerbaggrund i mange år. KL og regeringen vil derfor have genoprettet den nedlagte cand.pæd.psyk.-uddannelse, hellere i går end i morgen. Men Aarhus Universitet siger nej.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

KL er ved at miste tålmodigheden.

"Den sidste pædagogiske psykolog med lærerbaggrund blev færdiguddannet i begyndelsen af 00'erne. Siden har kommunerne igen og igen bedt om, at uddannelsen bliver genoptaget. Det er utilfredsstillende, at problemet ikke er løst", skriver KL i en pressemeddelelse.

Danmarks Lærerforening (DLF) er også ved at miste tålmodigheden.

"Vi har brug for psykologer, der har forstand på undervisning, når vi skal løfte inklusionsopgaven", siger næstformand i DLF Dorte Lange.

DLF, KL og regeringen er enige

Den oprindelige cand.pæd.psyk.- uddannelse blev nedlagt, da Danmarks Lærerhøjskole blev lavet om til Danmarks Pædagogiske Universitet i 2000, men i 2011 blev DLF og KL enige med Uddannelsesministeriet om en relancering af uddannelsen.

 

Ny psykolog-uddannelse til lærere i støbeskeen

Modellen, de blev enige om, ser således ud:

Den studerende skal have en læreruddannelse med linjefag i specialpædagogik og mindst to års praksiserfaring. Oveni skal den studerende tage en toårig kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi plus en masteruddannelse på halvandet år - så vil vedkommende være skolepsykolog med fuld psykologautorisation.

Uddannelsesministeriet drøftede modellen med medarbejdere fra Aarhus Universitet og sendte derpå et brev til universitetets ledelse og bad den indholdsbeskrive og oprette uddannelsen.

"Derfor beder jeg nu universitetet om at gå i gang med at udvikle de nye uddannelsesforløb, de to nye linjer under kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi og den nye masteruddannelse", skrev departementschef i Uddannelsesministeriet Uffe Toudal Pedersen i februar 2011.

Aarhus Universitet vil ikke

Mere end to år efter, helt præcist den 19. marts 2013, svarer universitetets rektor, Lauritz B. Holm-Nielsen, at universitetet ikke vil oprette uddannelserne som beskrevet af ministeriet.

"Efter grundige sonderinger med de faglige miljøer ser Aarhus Universitet sig desværre ikke i stand til at udfylde uddannelsesmodellen på en faglig forsvarlig måde og dermed imødekomme ministeriets ønske", skriver rektor til Uddannelsesministeriets departementschef.

KL og DLF skriver til uddannelsesministeren

Nu har KL og DLF i fællesskab sendt et brev til uddannelsesminister Morten Østergaard, hvor de opfordrer ministeren til at gøre et nyt forsøg på at få genetableret den cand.pæd.psyk.-uddannelse, som alle var enige om for to år siden.

"Skiftende uddannelsesministre og Aarhus Universitet har gennem de sidste ti år lovet os at finde en løsning, men vi må erkende, at der ikke er sket fremskridt i sagen. Det er meget utilfredsstillende. Der er en enorm efterspørgsel i kommunerne og på skolerne efter psykologer med lærerbaggrund, for de kender den praksis, de skal arbejde med, når det handler om for inklusion," siger Jane Findahl, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Kommunerne vil have psykologer med lærerbaggrund

Kommunerne ønsker at få uddannelsen genetableret for at øge praksiskendskabet i den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR), fastslår Jane Findahl.

"Hvis vi skal kunne løfte den store inklusionsopgave, vi står overfor, er det en helt klar forudsætning, at skolerne har højt kvalificerede psykologisk uddannede medarbejdere i PPR. Der er også brug for medarbejdere, der har et afsæt i praktisk erfaring og indsigt i skolen, så de kan udvikle og styrke den almene undervisning og støtte skolelederne og den enkelte lærer," uddyber Jane Findahl.

Kommunerne har gode erfaringer med cand.pæd.psyk.'er

Set i lyset af de erfaringer, som kommunerne har med cand.pæd.psyk.'erne, er KL ikke bekymrede for kvaliteten af cand.pæd.psyk-uddannelsen.

"Uddannelsen har altid været svær. Mange er faldet fra, fordi progressionen var stor. Sådan skal det også være fremover. Det kræver, at de studerende prøves af på studiet og dumpes, hvis de ikke er gode nok. Og psykologautorisationen opnås gennem det samme forløb, som andre psykologer gennemgår," siger Jane Findahl.

Behovet for nye skolepsykologer er akut

Der er akut behov for at uddanne nye pædagogiske psykologer, påpeger Jane Findahl. Af de nuværende 452 pædagogiske psykologer i kommunerne er 79 procent over 50 år, og hele 36 procent over 60 år. Da der først kommer færdige pædagogiske psykologer ud af det flere år efter, at uddannelsen er genoprettet, er der brug for handling nu, fastslår hun.

"Der er et stort behov for at få uddannelsen etableret snarest muligt. Det er nødvendigt, at Aarhus Universitet interesserer sig for arbejdsmarkedets krystalklare formulerede behov," siger Jane Findahl.

"Det er vigtigt, at uddannelsesministeren sikrer, at uddannelsen genoprettes. Det kan ikke passe, at Aarhus Universitet mere end 10 år efter, at ønsket er fremført, fortsat trækker sagen i langdrag. Ønsket om mulighed for at videreuddanne skolelærerne til psykologer ligger fint i tråd med den målsætning om at forbedre lærernes karriereveje, som regeringen har fremlagt i folkeskoleudspillet "Gør en god skole bedre", tilføjer hun.

Jane Findahl minder desuden om, at Regeringens Rejsehold i 2010 anbefalede, at cand.pæd.psych.-uddannelsen blev genetableret.

Powered by Labrador CMS