Hvad er pengene gået til?

Fagbladet Folkeskolen bringer her en oversigt over, hvad A.P. Møller Fondens mange millioner kroner til efteruddannelse er gået til. Kun hvert tredje projekt har et fagfagligt hovedfokus. Mange projekter har et bredt fokus og breder sig over flere efteruddannelsesområder.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De ti største bevillinger

➊  31.240.000 kroner

til Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Brønderslev, Aalborg, Frederikshavn, Morsø og Hjørring Kommuner til efteruddannelse i undervisningskompetence, læringsmålstyring og professionelle læringsfællesskaber.

➋  23.800.000 kroner

til Aarhus Kommune til efteruddannelse i professionelle læringsfællesskaber.

➌  21.000.000 kroner

til Aalborg Universitet og Vesthimmerland, Svendborg, Holbæk, Thisted, Billund, Roskilde, Fredericia, Horsens, Nordfyns, Frederikssund, Hedensted, Kolding og Haderslev Kommuner til efteruddannelse i databaseret læringsledelse.

➍  20.438.000 kroner

til Guldborgsund og Lolland Kommuner til efteruddannelse i professionelle læringsfællesskaber.

➎  19.300.000 kroner

til BUPL og KL til kompetenceudvikling af pædagoger til at indgå i læringsmålstyring.

➏  19.000.000 kroner

til Guldborgsund og Lolland Kommuner til efteruddannelse i professionelle læringsfællesskaber.

➐  14.400.000 kroner

til Frederiksberg og Københavns Kommuner til efteruddannelse i læringsmålstyring og undervisningsdifferentiering.

➑ 13.700.000 kroner

til Vejle, Middelfart og Langeland Kommuner til efteruddannelse i professionelle læringsfællesskaber.

➒  12.350.000 kroner

til Sprogkonsortiet til efteruddannelse i tidlig sprogstart.

➓  12.000.000 kroner

til Teach First Danmark til videreuddannelse af kandidater til folkeskolelærere.

12.000.000 kroner

til Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner til efteruddannelse i læringsmålstyring.

12.000.000 kroner til Aalborg og Københavns Kommuner til efteruddannelse i målstyret skoleledelse.

Folkeskolens opgørelse tager udgangspunkt i A.P. Møller Fondens egen kategorisering af projekterne som henholdsvis »almendidaktisk«, »fagfaglig«, »skoleledelse« og »andet«. Ud fra de overordnede projektbeskrivelser på fondens hjemmeside har vi yderligere noteret, om projekterne indeholder et væsentligt element af efteruddannelse til linjefagskompetence, uddannelse af nye faglige vejledere, efteruddannelse i professionelle læringsfællesskaber og efteruddannelse i brug af læringsmål, læringsmålstyring eller synlig læring. Hjemmesiden er senest besøgt 13. januar 2020.

Mange af projekterne er brede og indeholder derfor flere af ovenstående elementer. Derfor optræder samme projekt i flere kategorier. Her har det ikke været muligt at opgøre, hvor stor en andel af den samlede donation der er gået til de enkelte elementer. Der tages desuden forbehold for, at et støttet projekt kan indeholde væsentlige elementer, der ikke fremgår af projektbeskrivelsen på fondens hjemmeside.