Palle Dons-Heltoft og Gitte Mailand Jensen stiller begge op til pensionisternes ene plads i Lærerforeningens hovedstyrelse for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Kampvalg om pensionisternes plads i DLF's hovedstyrelse

For første gang i 20 år er der kampvalg om pensionisternes ene plads i Lærerforeningens hovedstyrelse. Foreløbig har to kandidater meldt sig på banen, men alle pensionerede medlemmer kan stille op til posten. Sidste frist for opstilling er den 15. november.

Publiceret Senest opdateret

Ikke siden de pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening gik fra to til én plads i hovedstyrelsen, har der været kampvalg om pladsen. Men når medlemmerne i perioden fra den 23. november til den 5. december skal stemme om sammensætningen af den kommende hovedstyrelse, er der mindst to kandidater at vælge imellem til pensionisternes plads. 

Fristen for opstilling er den 15. november, så ønsker flere pensionerede medlemmer at stille op til posten, kan det nås endnu. Det kræver dog, at potentielle kandidater kan finde en 1. suppleant, en 2. suppleant og minimum 20 stillere. 

Nuværende hovedstyrelsesmedlem for pensionisterne Jørn Kokkendorff glæder sig over, at der endelig er kampvalg – i stedet for fredsvalg, som han selv blev valgt ved for fire år siden.

Hovedstyrelsesvalg 2023

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening består af formand, næstformand og 19 valgte medlemmer. Desuden er formanden for Skolelederforeningen og forpersonen for Lærerstuderendes Landskreds også en del af hovestyrelsen. 

Fra den 23. november til den 5. december i år er der valg af de 19 medlemmer til hovedstyrelsen.

De aktive lærere, børnehaveklasseledere mv. vælger de 18 medlemmer via valggruppe 1. 

Pensionister og efterlønsmodtagere i fraktion 4 er valggruppe 2 og vælger ét hovedstyrelsesmedlem. 

Alle vælges for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.

”Det er sundt for demokratiet, at der er flere at vælge imellem, og det er glædeligt, at flere har lyst til at kaste sig ind i arbejdet med at repræsentere pensionisterne i hovedstyrelsen. Jeg synes selv, det var en lidt flad fornemmelse, da jeg i 2019 blev valgt uden modkandidater”, siger Jørn Kokkendorff. 

De to kandidater 

Hvor kampen tilbage i 2003 stod mellem Kristian Fløj-Jensen og Lone Mygind Møller, der fik henholdsvis 1.323 og 1.582 stemmer, står kampen i år foreløbig mellem Palle Dons-Heltoft og Gitte Mailand Jensen. 

Ingen af dem havde stillet op til hovedstyrelsen, hvis Jørn Kokkendorff havde valgt at fortsætte på posten, men da han trækker sig for at hellige sig et lidt mere almindeligt og mindre travlt pensionistliv, har de begge valgt at meddele deres kandidatur. 

Gitte Mailand Jensen er 67 år, fra Odense Lærerforening og gik på pension i 2021, men arbejder stadig som lærervikar – som tilkaldevikar på Korup Skole og november ud i fast skema på samme skole, hvor hun tager over for en sygemeldt lærer. 

Palle Dons-Heltoft er 71 år, fra Sønderborg Lærerforening og gik på pension i 2014, og siden har han været aktiv i fraktion 4.
”Jeg har altid været aktiv og interesseret i de ting, der foregår omkring mig, og det passer mig godt at tage ansvar, og jeg vil gerne fortsætte det positive samarbejde, vi har i fraktion 4 omkring kongresdelegerede og årsmødet, og den udvikling, der er sket under Jørn Kokkendorff”, siger Palle Dons-Heltoft. 

”Hvor det tidligere handlede meget om at udveksle erfaringer omkring ture og arrangementer for pensionister i de enkelte kredse, er vi nu mere blevet en synlig del af fagforeningen, der kommer med indspark til hovedstyrelsen og kongressen, og det arbejde vil jeg gerne fortsætte”, fortæller han. 

For Gitte Mailand Jensen ligger motivationen for at stille op i et langt lærerliv som fagpolitisk aktiv – både som tillidsrepræsentant på flere arbejdspladser, som styrelsesmedlem, kongresdelegeret og næstformand i Odense Lærerforening. Og siden pensionen i fraktion 4. 

”Det er en naturlig fortsættelse for mig at være aktiv i fraktion 4, og hvis jeg kommer i hovedstyrelsen, vil jeg arbejde for at gavne fraktion 4, men også de aktive medlemmer i folkeskolen”, siger hun. 

Landsdækkende vejledning 

Spørger man til deres tre vigtigste mærkesager, peger Gitte Mailand Jensen på udarbejdelse af en landsdækkende vejledning for arbejdet med fraktion 4 i de lokale kredse, på styrkelse af faglig klub i forhold til seniorer ude på arbejdspladserne og på fastholdelse af medlemmer efter pensionering med fokus på især øget og tydelig kommunikation. 

Gitte Mailand Jensen

67 år. Gik i 2021 på pension fra et lærerjob på Hunderupskolen i Odense. 

Uddannet fra Odense Seminarium i 1979 med speciale C i specialpædagogik. 

Har arbejdet på en række skoler i Odense og været tillidsrepræsentant ad flere omgange. 

Tidligere styrelsesmedlem, kongresdelegeret og næstformand i Odense Lærerforening. Aktiv i fraktion 4 siden 2021, hvor hun er næstformand i fraktion 4 i Odense og har sæde i Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. 

Årsmødedeltager for fraktion 4. 

Aktiv i Faglige Seniorer i Odense. 

Hun bor i Odense, er gift med Niels, der er pensioneret tømrer. Sammen har de tre døtre, en søn og fem børnebørn.

Den landsdækkende vejledning skal være en fortsættelse af det arbejde, som der er lavet i Jørn Kokkendorffs tid som hovedstyrelsesmedlem, hvor pensionister er blevet mere synlige på DLF’s hjemmeside, og der er lavet en fysisk pjece om pensionistarbejdet. 

”Jeg vil gerne arbejde videre med en slags minimumsstandard, der rummer organisering af fraktion 4’s arbejde, det sociale, det fagpolitiske og en overenskomst for pensionister”, fortæller Gitte Mailand Jensen. 

”Det arbejdsliv, vi kommer fra, har betydning for vores pensionisttilværelse, og som fagforeningskvinde tror jeg, at vi skal udvikle faglig klub med særlige møder for kommende seniorer og gerne dannelse af et netværk for seniorer. Så vi i et formaliseret arbejde under DLF kan udviklet den sidste tid som aktiv lærer og arbejde med overgangen til livet som pensionist”, siger Gitte Mailand Jensen. 

I forhold til mere synlig kommunikation til seniorer og pensionerede medlemmer nævner hun fagbladet Folkeskolen – både på det faglige netværk Lærersenior på folkeskolen.dk og i det fysiske blad. 

Et femte seniorkursus 

Også Palle Dons-Heltoft nævner mere synlig kommunikation som en af sine mærkesager.

”Jeg kunne godt tænke mig, at hver gang der kom et medlemsblad ind ad døren, at der så var noget for pensionister. For endnu er Folkeskolen.dk/lærersenior ikke tilstrækkeligt. Vores medlemmer er ældre mennesker, hvor deres primære kilde til oplysning fra lærerforeningen stadig er det fysiske blad”, siger han. 

Som de to andre mærkesager peger Palle Dons-Heltoft på skabelsen af et mere formelt samarbejde mellem de lokale kredsstyrelser og de lokale bestyrelser af fraktion 4. Samt oprettelse af et femte seniorkursus. 

Palle Dons-Heltoft

71 år. Gik i 2014 på efterløn fra et lærerjob på Hørup Centralskole på Als.

Uddannet fra Skårup Seminarium i 1975 med linjefag i historie og fysik. 

Har arbejdet som lærer og souschef på en række skoler på Fyn og Als, arbejdet på IT-uddannelsescenter for unge arbejdsløse og haft egen IT-virksomhed. 

Aktiv i fraktion 4 siden 2014, hvor han i 10 år har været formand for pensionisterne i Sønderborg Lærerforening og deltaget i Det Forpligtende Kredssamarbejde i Pensionistforum Syd – heraf som formand og tovholder i syv år. 

Årsmødedeltager for fraktion 4. 

Kongresdelegeret for fraktion 4. 

Medlem af hovedbestyrelsen i Faglige Seniorer for DLF. 

Han bor på Sydals, er gift med Annemette, der pensioneret lærer og væver. Sammen har de to døtre og fire børnebørn.

”Begge dele handler om fastholdelse af medlemmer, når de går på pension, og det femte seniorkursus skulle være målrettet lærere – aktive eller nyligt pensionerede lærere fra 60 år og opefter, der på den måde tydeligt kan se, hvad lærerforeningen har at byde på”, siger Palle Dons-Heltoft. 

I forhold til et tættere samarbejde mellem kredsstyrelser og fraktion 4 fortæller han om et nyt tiltag i sin egen kreds i Sønderborg. Den sidste torsdag i november inviterer de to parter i fællesskab til et julearrangement – for både aktive lærere, pensionerede lærere, deres respektive børn og børnebørn. 

Støtter 

Direkte adspurgt, hvorfor medlemmer af fraktion 4 skal stemme på dem, lyder svaret fra Palle Dons-Heltoft: 

”De skal stemme på mig, fordi jeg har været så længe i pensionistarbejdet i fraktion 4, så jeg kender arbejdet, har fundamentet i orden, så jeg kan køre det igangværende arbejde videre”. 

Fra Gitte Mailand Jensen lyder svaret: 

”De skal stemme på mig på grund af mine mærkesager, og fordi jeg kender det fagpolitiske, jeg ved, det er et langt, sejt træk, og fordi jeg vil arbejde positivt og konstruktivt”. 

Gitte Mailand Jensen kommer med fortrinsvis lokal opbakning, og blandt hendes stillere er blandt andre redaktør af det lokale lærerblad Erik Schmidt. Hendes førstesuppleant er Niels Munkholm Rasmussen – tidligere formand for Odense Lærerforening og mangeårigt hovedstyrelsesmedlem. Hendes andensuppleant er tidligere hovedstyrelsesmedlem Jane Bodilsen fra Skiveegnens Lærerforening. 

Palle Dons-Heltoft har opbakning fra nuværende hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorff og samtlige 10 kongresdelegerede for fraktion 4. Derudover har han opbakning fra tidligere formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, der også kommer fra Sønderjylland. 

Link til afstemning på mail 

Valget til hovedstyrelsen foregår ved, at alle stemmeberettigede medlemmer får en mail med et link til afstemningen. Kun medlemmer af fraktion 4 – de pensionerede medlemmer – kan stemme om pensionisternes plads i hovedstyrelsen.

Som hovedstyrelsesmedlem for pensionister og efterlønnere i DLF deltager det kommende medlem på lige fod med alle andre hovedstyrelsesmedlemmer, har taleret i alle sager og stemmeret til alt – bortset fra spørgsmål om overenskomst.