PERSONALIA

Morten Refskov 40 år

Publiceret Senest opdateret

Morten Kvist Refskov har været en fremtrædende skikkelse i Danmarks Lærerforening (DLF) så længe, at det af den grund nok overrasker de fleste, at han er blandt de absolut yngste i toppen af Lærerforeningen og fylder 40 år den 22. juni.

Men formen, energien og engagementet er også ungt. Han er tidligt på færde på kontoret om morgenen, han kommer på cykel fra hjemmet i Glostrup, og selv om han ingen håndværksmæssig baggrund har, kastede han sig i coronatiden ud i et kæmpe om- bygningsprojekt af huset, som han deler med hustru Jeanette og børnene August, Asta og Alfred.

Morten Refskov er et helt igennem politisk menneske, der virkelig vil noget med folkeskolen, Lærerforeningen – og samfundet. Han taler gerne, meget og længe, og også på skrift er han en mand af mange ord.

Morten Refskov blev læreruddannet fra Københavns Dag- og Aftenseminarium i 2007 og blev ansat som lærer i Ballerup i 2006. I 2012 blev han valgt som formand for Ballerup Lærerforening. Efter lockouten og lovindgrebet, der fratog lærerne deres arbejdstidsaftale i 2013, markerede Morten Refskov sig på landsplan ved at anbefale lærerne at stemme nej til overenskomstforliget i 2015, fordi det bilag om arbejdstid, forliget indeholdt, efter hans opfattelse var utilstrækkeligt. Flertallet stemte ja, men det var som såkaldt ”nej-siger”, at han samme år stillede op til Lærerforeningens hovedstyrelse og blev valgt ind med et kæmpe stemmetal.

Så da han i 2018 stemte ja til en overenskomst, der heller ikke genindførte en central arbejdstidsaftale, følte mange sig svigtet:

”Har jeg undervejs overvejet, om jeg svigtede mine værdier og idealer og de traditioner, jeg er rundet af – ja, bestemt”, sagde han efterfølgende på DLF’s kongres. Men fortrød ikke:

”For når alt kommer til alt, så må vi erkende, at man ikke kan skabe en god folkeskole og et godt lærerliv i skyttegravskrig mellem parterne. Og vi må mindst lige så vigtigt erkende, at vores muskler og magt kender grænser”.

I 2019 udfordrede han Dorte Lange ved valget til næstformandsposten i DLF, men fik ikke stemmer nok på kongressen. Han lovede med det samme efter nederlaget, at han ville vende tilbage, og da Anders Bondo gik af som formand året efter, stillede Morten Refskov op på ny. Kun 16 stemmer adskilte ham fra vinderen, Gordon Ørskov Madsen. Umiddelbart efter besluttede hovedstyrelsen at gøre Morten Refskov til formand for overenskomstudvalget – den plads, Gordon Ørskov Madsen forlod. Og siden har han også afløst Gordon Ørskov Madsen som formand for Lærernes A-kasse.