Både den yngre og den ældre elev bliver styrket af at læse sammen, viser Projekt Læsemakker.
Både den yngre og den ældre elev bliver styrket af at læse sammen, viser Projekt Læsemakker.

Læsemakkere med forskellig alder styrker hinanden

Læsemakkere med forskellige aldre kan styrke både den faglige indlæring og de sociale relationer på en lang række punkter, viser fire års arbejde med Projekt Læsemakker. Men ambitionen om at tilknytte ordblinde til projektet blev ikke opfyldt.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den amerikanske professor Connie Juel har dokumenteret, at læsekompetencen bliver øget hos både yngre og ældre makkere, når man danner makkerpar mellem begynderlæsere og collegestuderende. De studerende i hendes projekt havde mange års vanskeligheder med læse og stave bag sig og var optaget på deres college, fordi de var dygtige til sport.

For at afprøve ideen om, at de, der selv har haft de største vanskeligheder, har en unik værdi for yngre elever i samme situation, gennemførte Dansk Videnscenter for Ordblindhed en dansk pendant fra 2007 til 2010. Her har makkerparret bestået af en ældre elev fra 5. til 9. klasse og en yngre elev fra 1. eller 2. klasse.

"Det var den mest krævende og spændende konstruktion, da et makkerpar på tværs af alder mellem to skolebørn indebærer, at man tager ansvar for, at begge børn anvender tiden fornuftigt og i sidste ende som led i læringsprocessen", skriver faglig konsulent og projektkoordinator Mia Finnemann Schultz i sin evaluering af projektet, som Socialstyrelsen netop har udgivet.

Makkerlæsning bygger på princippet om mesterlære

Makkerlæsning bygger på princippet om mesterlære

Et læsemakkerforløb består af to runder på hver 12 til 20 sessioner med cirka 30 minutters intensivt arbejde pr. gang. Læsningen bygger i høj grad på mesterlæreprincipper De ældre elever oplæres i læseteknikker og i at skabe en god stemning, så de kan guide deres yngre makkere igennem læsebogens tekst. Det er med til at styrke både den faglige indlæring og de sociale relationer.

"At implementere Læsemakker på en skole giver elever på indskolingstrin og mellemtrin eller udskoling mulighed for at bruge mere tid effektivt på læserelaterede aktiviteter. Læsemakker giver også eleverne mulighed for at forvalte en særlig opgave under ansvar", konkluderer Mia Finnemann Schultz i evalueringen.

Skolerne kunne ikke identificere elever med ordblindhed

Skolerne kunne ikke identificere elever med ordblindhed

Effekten af det enkelte forløb skal evalueres på skolen, da skolens personale opstiller de relevante mål for de enkelte elever.

"Projektets ambition er ikke til fulde gennemført, da de deltagende skoler ikke har kunnet identificere elever med ordblindhed, men derimod har fundet andre relevante kriterier for udvælgelsen af henholdsvis de yngre og ældre makkere", konstaterer Mia Finnemann Schultz.

Kriterierne har handlet om langsom eller svag læseudvikling, men også andre forhold har spillet ind, som for eksempel at den ældste elev trængte til en ansvarsfuld opgave, eller at der skulle sættes en stopper for ulovligt fravær. Praksis har dermed taget overordentligt godt imod det dobbelte formål med Læsemakker, vurderer Mia Finnemann Schultz.

"Læsemakker har vist potentialer og positive effekter på mange forskellige trinmål i dansk og på elevernes alsidige udvikling. Men det er ikke enkelt at arbejde med det sammensatte formål, ligesom det heller ikke er en sag for ældre elever at tage undervisningsansvar", skriver hun.

De ældste elever skal ikke selv udtænke god undervisning

De ældste elever skal ikke selv udtænke god undervisning

Kernen til elevernes færdigheder og kompetencer ligger i klasseværelset og hos skolens øvrige fagpersonale, understreger Mia Finnemann Schultz.

"De ældre elever skal have mulighed for at imitere god undervisning, de skal ikke udtænke den. Effekten af Læsemakker er derfor afhængig af en grundigt gennemtænkt koordination og indsigt i formålet med indsatsen".

Det kan også være en udfordring at koordinere elevernes skemaer, men det bliver noget lettere, hvis skolen kan indlejre ordningen i sit læsebånd.

Læsemakker kan også være et makkerpar mellem en voksen og en elev, så Socialstyrelsen arbejder også med et koncept, hvor lærerstuderende fra Professionshøjskolen Metropol er makkere for elever i 2. og 3. klasse. Læs mere om dette projekt og om evalueringen af Projekt Læsemakker via linket til højre.

Læs mere

Projekt Læsemakker

Powered by Labrador CMS