Aflivningen af uddannelsesparathedsvurderingen er sendt i høring

Publiceret

Fra næste skoleår er det slut med at give eleverne uddannelsesparathedsvurderinger. Lovforslaget er nu sendt i høring, skriver Børne- og Undervisningsministeriet. 

Ministeriet skriver, at de løbende løbende henvendelser om ændringer af uddannelsesparathedsvurderingen, spørgsmål til hvornår de nye bestemmelser vil træde i kraft, og hvordan skolerne vil skulle forholde sig til bestemmelserne indtil da. 

"Et udkast til lovforslag er sendt i offentlig høring, og det er således muligt at se lovudkastet samt finde svar på ofte stillede spørgsmål ved at følge nedenstående links. Her kan du for eksempel få svar på, hvordan elever i 8. klasse i skoleåret 2023/24 vil skulle uddannelsesparathedsvurderes", skriver ministeriet. 

uvm.dk: Lovforslag om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering er sendt i offentlig høring