Der mangler folk i ældreplejen. Et vigtigt skridt på vejen er bedre løn og arbejdsvilkår til underviserne på sosu-skolerne, mener DLF, Dansk Sygeplejeråd og Danske Sosu-skoler

Fagforeninger og skoler: Lønnen til sosu-undervisere ligger alt for lavt

Publiceret

Højere kvalitet af undervisningen på sosu-uddannelserne er en væsentlig del af løsningen på det store frafald, mener undervisernes fagforeninger, DLF og Dansk Sygeplejeråd og Danske Sosu-skoler.

"Her er det afgørende, at undervisernes arbejdsmiljø og trivsel sættes højt: At de har mulighed for at udfolde deres faglighed, og ikke mindst, at de får en ordentlig løn for deres arbejde. Men sådan er det ikke i dag, da de har en løn, der ligger alt for lavt sammenlignet med andre undervisere", skriver fagforeningerne og skolernes organisation i et fælles indlæg på Altinget.

Altinget.dk: "Fagforeninger og SOSU-skoler: Vi kan ikke sikre fremtidens ældrepleje uden gode undervisere"