DIF vil have flere idrætstimer i skolen 

Publiceret

I Svendborg har eleverbe haft fire-seks idrætstimer om ugen i mere end ti år. Det har både  halveret andelen af overvægtige elever og styrket motorik, indlæringsevne og trivsel. 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har ladet sig inspirere af Svendborg Kommune i et nyt skolepolitisk udspil. 

"En aktiv dag er ét af de mest veldokumenterede midler til at styrke sundhed og trivsel blandt børn og unge. Derfor er det frustrerende at følge, at de gode ambitioner om en mere aktiv og varieret skoledag ikke bliver ført ud i livet på mange skoler. Vi håber, at vi med vores udspil kan hjælpe underviserne på vej mod en mere varieret skoledag, og at vi kan få et tættere samspil med Undervisningsministeriet om betydningen af bevægelse i skolen," siger Frans Hammer, der er næstformand i DIF og politisk ansvarlig for skoleområdet, i en pressemeddelelse.

Blandt forslagene er:

  • Idrætsfaget opprioriteres både i antal timer og i fagligt indhold som dannelses- og læringsfag
  • Krop og bevægelse skal være en integreret del af introforløbet på alle læreruddannelser, så alle lærere kan anvende bevægelse som didaktisk redskab til en varieret og aktiv skoledag.
  • Bevægelse skal forankres lokalt i både kommune, forældre/skolebestyrelse og i den daglige ledelse på skolerne.
  • Kravet om Den Åbne Skole skal fastholdes og fortsat være et stærkt og anerkendt redskab for idrætsforeningerne til at inspirere og motivere både elever og lærere.

DIF.dk: DIF's skolepolitiske udspil

Powered by Labrador CMS