Fravær

Børn i udsatte boligområder har mere fravær

Publiceret

En ny rapport, ”Skolefravær i udsatte boligområder”, viser, at 38 procent af grundskoleeleverne i udsatte boligområder med en såkaldt helhedsplan har haft et skolefravær på mellem 10-15 procent i skoleåret 2022/2023. 17 procent havde mere end 15 procents fravær. De tilsvarende andele på landsplan var henholdsvis 28 procent og 11 procent.

”Vores undersøgelser viser, at skolefraværet har en social slagside. Vokser man op i en udsat familie, har det en mere vidtrækkende konsekvens, hvis man har højt skolefravær. Derfor bør der være en større helhedsforståelse for, hvorfor børnene ikke møder op. Og for at få den indsigt, må man møde familierne ud fra et bredere og mere helhedsorienteret perspektiv,” siger en af rapportens forfattere, Rikke Egaa Jørgensen fra CFBU, til fagbladet Boligen.

Fagbladetboligen.dk: "Samarbejde mellem skoler og boligsociale helhedsplaner mindsker skolefraværet"