Forskning

'Jeg vil gerne komme med en løsning med deciderede undervisningsforløb, der understøtter, at alle elever i en klasse deltager aktivt i idrætsundervisningen”, fortæller Mette Munk Jensen om sit ph.d.-projekt.
"Jeg vil gerne komme med en løsning med deciderede undervisningsforløb, der understøtter, at alle elever i en klasse deltager aktivt i idrætsundervisningen”, fortæller Mette Munk Jensen om sit ph.d.-projekt.

Nyt ph.d.-projekt skal sikre god idrætsundervisning for alle

Adjunkt på UC Syd Mette Munk Jensen vil i sit ph.d.-projekt undersøge, hvorfor nogle elever bliver ekskluderet i idrætsundervisningen. Målet er at udforme undervisningsforløb, der skal inkludere alle elever i idrætsundervisningen.

Publiceret

Kort om Ph.d.-projektet

Mette Munk Jensens ph.d.-projekt"Idræt som inklusion i den danske folkeskole - et multiplecasestudie til identifikation og udvikling af en inkluderendeidrætsundervisning" fokuserer på, at idrætsfagets praktiske ogkropslige dimension udgør en særlig arena for inklusion.
Flere forhold indikerer dog, at ikke alle elever er inkluderet iidrætsundervisningen. Gennem et kvalitativt multiple case studie erformålet at styrke den idrætspædagogiske og -didaktiske viden ominklusions- og eksklusionsprocesser i enskoleidrætssammenhæng.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Inspirationen til ph.d.-projektet har Mette Munk Jensen blandt andet fundet gennem sit arbejde med rapporten 'Status på idrætsfaget 2011' - også kaldet SPIF-rapporten, som hun har lavet med kollegaen Jesper von Seelen, der netop har forsvaret sin egen ph.d.-afhandling.

"Når vi interviewede lærerne, gav mange af dem udtryk for, at det var svært at inkludere både de idrætsstærke og -svage elever i undervisningen. Hvis lærerne skabte rammer, der tilgodeså de mere usikre elever, så mødte de modstand fra de dygtige elever", siger Mette Munk Jensen.

Løsninger skal afprøves i praksis
Det praktiske arbejde med casestudierne kommer til at forløbe i to faser. Første fase er at kortlægge de mekanismer, der fører til eksklusion, og finde ud af, hvilke elever som bliver ekskluderet. Det skal ske både gennem interview, men også ved observationer - blandt andet af de elever, der bidrager til eksklusionen.

"Fra SPIF-rapporten ved vi, at det primært er piger, som bliver ekskluderet i idrætsundervisningen, men derudover mangler der viden om, hvilke elever det specifikt er, der trækker sig", fortæller Mette Munk Jensen.

Erfaringerne fra første fase kan give viden om, hvilke forskellige idrætsdidaktiske og -pædagogiske modeller, som kan afhjælpe problemerne. I anden fase af casestudieforløbet vil Mette Munk Jensen så afprøve de pågældende løsningsmodeller i forsøgsskolernes idrætsundervisning.

"Ph.d.-projektet er meget praksisorienteret, og jeg forventer at kunne komme med nogle tidlige bud på, hvad der virker i løbet af et par år. Men de afgørende konklusioner kommer først om godt tre år, når jeg skal forsvare ph.d.'en."

Powered by Labrador CMS