Endnu flere børnehaveklasseledere end lærere udsættes for vold fra eleverne.

Over halvdelen af børnehaveklasselederne har været udsat for vold i jobbet på et år

En medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser, at 34 procent af DLF’s medlemmer har været udsat for vold inden for det seneste år. Men ser man på børnehaveklasselederne alene, er andelen hele 55 procent.

Publiceret Senest opdateret

Børnehaveklasselederne er oftere udsat for fysisk vold og anvender også oftere magt i deres job end lærere på de højere klassetrin. Det viser Danmarks Lærerforenings medlemsundersøgelse 2021/2022.

Hvert tredje medlem, nærmere bestemt 34 procent, har inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Der er stor forskel på, hvor ofte, man bliver udsat for vold, afhængig af hvor man er ansat. Blandt dem, der arbejder på en folkeskole og ikke underviser specialklasser, har 28 procent været udsat for fysisk vold inden for de sidste 12 måneder. Men når det kommer til børnehaveklasseledere, er der hele 55 procent, der svarer, at de har vært udsat for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder.

Formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini er ikke overrasket over tallene. Hun håber, at de kan være med til at få DLF til at kæmpe for, at der er minimum to voksne i hver børnehaveklasse.

”Det er så vigtigt, at vi er to i hver klasse. Vi skal have fokus på, at vi skal være dobbelt op. I børnehaveklassen møder børnene skolen for første gang, og vi oplever, hvordan de klarer sig i en skolekontekst. Det er dér, vi finder ud af, hvem, der har forskellige problematikker og hvem, der ikke har”, siger hun og forklarer: ”Hvis vi har mulighed for at dele børnene op i grupper, så kan vi nemmere undgå, at de udfordrede børn bliver udadreagerende over for deres kammerater og børnehaveklasselederne".

Optimalt set så Marianne Giannini, at der var to børnehaveklasseledere i hver klasse, som kunne samarbejde og også have tid til at skrive pædagogiske notater og gribe de børn, der har brug for det.

"To børnehaveklasseledere vil også betyde, at vi har en at sparre med hinanden om hvilke tiltag, der skal i værksættes i løbet af børnehaveklasseåret, så børnene er så klar som muligt til 1. klasse. Det vil betyde meget for hele skolegangen, fordi vi bedre sætte ting i værk, inden de skal i 1. klasse”.

Formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini mener, at der optimalt set burde være to børnehaveklasseledere i hver klasse

Børnehaveklasseledere bruger magt i jobbet

Brugen af magtanvendelse er ifølge undersøgelsen faldet, men også her er tallet for børnehaveklasseledere noget højere end for lærere generelt.

41 procent af medlemmerne af Danmarks Lærerforening har inden for de seneste 12 måneder været nødsaget til at bruge magt i deres arbejde. Det er 8 procentpoint færre end i 2019. Når det gælder børnehaveklasselederne svarer hele 56 pct. svarer ja til, at de inden for de seneste 12 måneder har været nødsaget til at bruge magt i deres arbejde.

Marianne Giannini mener, at tingene hænger sammen.

”Det giver god mening, at børnehaveklasselederne prøver at skærme børn, som er udadreagerende. Det gør de jo også for at skærme dem, som de udadreagerende går i klasse med. I de situationer, hvor man står med elever, der er meget voldsomme er det svært at undgå at bruge magtanvendelse”.

Få hjælp i DLF's pjece om vold

Danmarks Lærerforening har udgivet en pjece med retningslinjer for forebyggelse og håndtering af vold mod lærere. Den finder du lige her.

Elever med særlige behov

Spørger man medlemmerne om, hvad der først og fremmest skal til for at løfte eleverne i undervisningen, så mener 64 pct. af medlemmerne, at bedre støtte til elever med særlige behov vil give det største løft. Børnehaveklasselederne finder i endnu højere grad dette tiltag vigtigt, og hele 78 pct. af dem vurderer, at bedre støtte til elever med særlige behov vil give elevernes udbytte det største løft.

Marianne Giannini holder fast i, at det allervigtigste er, at der er hænder nok, og at børnehaveklasselederne har nogle at sparre med.

”Der er mange børn, der er udfordrede på mange forskellige måder. Hvis du har nok voksne i børnehaveklasserne, så kan du sørge for, at der er tid til at tage sig af de forskellige problematikker. Det bliver lettere at tage hensyn til de børn, der har særlige udfordringer og stadig have tid til at sørge for, at hele børneflokken får et godt børnehaveklasseår, der skal skabe grundlag for de næste mange år i skolen”, siger hun.

DLF kæmper for to i hver klasse

Formand for arbejdsmiljøudvalget i DLF Thomas Andreasen fortæller, at DLF arbejder for at forebygge vold mod lærere og børnehaveklasseledere, og at en af de metoder, som DLF forsøger at fremme, netop er flere timer med to uddannede i klasserne.

Registrér al vold og alle trusler, selv om det kan være besværligt og tidskrævende, siger Thomas Andreasen, formand for DLF's arbejdsmiljøudvalg.

“Jeg er dybt bekymret over den forekomst af vold og trusler, der er - særligt i indskolingen - blandt lærere og børnehaveklasseledere. Børnehaveklasseledere er mere sammen med eleverne, fordi de ofte ikke har andre funktioner på skolen. Derfor giver det god mening i indskoling og børnehaveklasse at tænke i forskellige modeller af tolærerordninger og co-teaching”, siger han.

DLF opfordrer til, at man altid får anmeldt vold mod både lærere og børnehaveklasseledere som en arbejdsskade, og understreger, at DLF har helt faste procedurer, der støtter medlemmerne i de situationer.