Samme resultater udløser forskellig hjælp alt efter alder og køn, når børnehaveklasseledere bruger Sprogvurdering 3-6 til at vurdere elevernes sprog.

Børnehaveklasseforeningen: Elever i samme klasse bør vurderes efter samme kriterier

Redskabet Sprogvurdering 3-6 køns- og aldersopdeler elevernes resultater. Men det er en forfejlet opdeling, for alle elever i samme klasse bør vurderes efter samme kriterier, mener formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Gianinni.

Publiceret Senest opdateret

En undren har ramt børnehaveklasseleder på Langelinieskolen på Østerbro i København Marianne Gianinni flere gange, når hun har set sine elevers resultater fra værktøjet Sprogvurdering 3-6, som hun bruger til at teste elevernes talesprog.

”Det er mærkeligt, når man sidder med børn, der nogenlunde svarer ens, men det er helt forskelligt, hvordan de bon'er ud”, siger Marianne Giannini.

Sprogvurdering 3-6 bruges til at vurdere talesproglige kompetencer, ordforråd, sprogforståelse, bogstavkendskab og generelle kommunikative evner. I børnehaveklassen bliver alle elever i klassen testet på samme tidspunkt.

Men selv om alle i klassen bliver vurderet på samme tid, så tæller elevernes køn og alder på vurderingstidspunktet, når testen angiver, om der skal en særlige indsatser til over for elever.

Det er helt forkert, mener Marianne Giannini:

”Når eleverne er i samme klasse, bør man også vurdere dem ud fra samme kriterier. Hvis jeg har en elev på fem et halvt år og en på syv år i klassen, så skal de jo fortsat være i den samme klasse. Man vil jo have de samme problematikker i klassen, så det giver ikke mening, at de ikke bliver vurderet ud fra samme kriterier”.

Det samme gælder køn. Her vil en dreng med eksempelvis 11 korrekte bogstavopgaver blive anbefalet en fokuseret indsats, mens en pige med samme resultat bliver anbefalet en særlig indsats. Selv om sprogvurderingen er den samme, så vil pigen få hurtigere og mere intensiv hjælp.

”Jeg ved godt, at det siges, at drenge er lidt langsommere end piger. Men de bør vurderes ud ud fra samme kriterier og får lige ret til rettidig hjælp”, siger Marianne Giannini.

Læsevejleder på Arden Skole i byen Arden mellem Aalborg og Hobro Marina Norling har som fagbladet Folkeskolen har beskrevet i nummer 8 klaget til Ligestillingsbehandlingsnævnet over, at sprogvurderingstesten forskelsbehandler eleverne.

Marianne Giannini forstår godt klagen. Selv har hun som formand for Børnehaveklasseforeningen rettet henvendelse til faggruppen for børnehaveklassen i Børne- og Undervisningsministeriet for at få rettet fokus på forskelsbehandlingen.

”Det går ikke, at der sker sådan en forskelsbehandling. Man må arbejde ligeværdigt med de problematikker, der er ”, siger hun.