Anmeldelse

Naturdannelse
Naturdannelse

Dannelsens grønspættebog

Naturformidlernes håndbog sætter fokus på kampen om at få naturen tilbage til almindelige menneskers liv. Anmeldelsen her interesserer sig for, hvilken plads naturdannelse skal have i undervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Menneskets forhold til naturen står stærkt beskrevet i formålsparagraffen og faghæfterne for mange af skolens fag, herunder alle naturfag. Samtidig viser mangfoldige undersøgelser, at børn og unge kommer mindre ud i naturen end tidligere. Dette uanset at mange har genopdaget den nære natur under coronanedlukningerne.

Fakta:

Titel: Naturdannelse

Forfatter: Line Beck, Nikolaj Voldum Ahlburg

Pris: 230

Sider: 186

Forlag: Turbine-forlaget

Men hvilket forhold til naturen er vigtigt at bringe i fokus i undervisningen? Forfatterne til "Naturdannelse – Naturformidlerens håndbog" har fokus på den natur, som vi har et emotionelt forhold til. Den natur, som vi føler os forbundet med, som vi vil passe på, som kan give noget værdifuldt tilbage til det travle, moderne menneske. Stilhed. Fordybelse. Sanselighed. Nærvær.

Det er som udgangspunkt ikke ordvalg og pejlemærker, som vi ser beskrevet i Fælles Mål for fagene. Ikke desto mindre indeholder "Naturdannelse – Naturformidlerens håndbog" masser af inspiration til brug i skolesammenhæng, både i naturfagene og i det meste af fagrækken, med det mål at være med til at skabe hele mennesker. Forfatternes intention er at skabe ansvarsfulde, vidende og følende mennesker til gavn for både mennesker og natur. Det kan de færreste være uenige i.

Friluftsrådet gennemførte i 2018 en tankevækkende undersøgelse om børns brug af naturen. Undersøgelsen viste, at en tredjedel af landets børn i alderen 2-15 år kommer ud i naturen en gang om ugen eller sjældnere, 66 procent har ikke prøvet at overnatte i naturen, 50 procent har ikke prøvet at klatre højt op i et træ, og 46 procent har ikke prøvet at lave bål i naturen.

Hvis man vil fremme et natursyn, som lægger vægt på naturen som noget, vi skal værne om, noget værdifuldt i sig selv og ikke kun en resurse i en mere eller mindre bæredygtig produktion, er det et must, at vi kender naturen. Kun derved kan vores elever deltage oplyst i den demokratiske debat herom.

Del to af "Naturdannelse – Naturformidlerens håndbog" er et inspirationskatalog med ideer til, hvordan vi kan sætte fokus på naturdannelse, og indeholder 25 konkrete turforslag, der både rummer ideer til videnstilegnelse, fysisk aktivitet og nærvær med og i naturen. Inspirationskataloget indeholder inspiration til det meste af fagrækken: naturfag, dansk, musik, billedkunst, håndværk og design, friluftsliv, kristendom, idræt med flere. Ideerne er også oplagte at medtænke i forbindelse med lejrture og sociale aktiviteter.

Brug også bogen til at sætte dit læringssyn i perspektiv. Hvad er det vigtigste, du gerne vil formidle til dine elever i undervisningen, og hvordan sikrer du den stærkeste formidling?

Powered by Labrador CMS