Tea Wagtberg Rasmussen fra Øhavets Lærerkreds bad DLF's ledelse om at arbejde for, at tillidsrepræsentanter over hele landet får lige vilkår for arbejdet.
Tea Wagtberg Rasmussen fra Øhavets Lærerkreds bad DLF's ledelse om at arbejde for, at tillidsrepræsentanter over hele landet får lige vilkår for arbejdet.

Kongres: Tillidsrepræsentanter har for lidt tid til at hjælpe lærerne

Tillidsrepræsentanter knækker under arbejdsbyrden, lød et budskab på DLF’s kongres. Flere bad ledelsen i DLF om at gøre noget for at sikre, at tillidsrepræsentanter har tid til de mange opgaver, som de forventes at løse.

Publiceret Senest opdateret

”Det er vigtigt at få skabt ilt til de tillidsrepræsentanter, der står derude hver dag. Det er svært at nå opgaverne”, lød et opråb fra Lene Kingo Laursen fra Øhavest Lærerkreds på Danmarks Lærerforening kongres i København.

Opråbet kom som en reaktion på, at formand for DLF's overenskomstudvalg Morten Refskov fortalte om de udfordringer, der er med DLF’s nye redskab, hvor tillidsrepræsentanterne skal registrere medlemmernes planlagte arbejdstid som et led i arbejdet for at sikre gode arbejdsvilkår.

Lene Kingo Laursen fortalte, at hun har mødt en kredsformand, der har meldt klart ud til tillidsrepræsentanterne, at kredsformanden ikke vil forlange, at tillidsrepræsentanterne registrerer arbejdstiden.

”De har ikke tid til det. De vælter i det. Stor anerkendelse herfra til den udmelding”, lød det fra Lene Kingo Laursen.

Tillidsrepræsentanter skal have den fornødne tid til arbejdet

Til det svarede Morten Refskov:

”Vi har en TR-aftale, der ikke kan blive bedre: ’Man skal have den fornødne tid’”, sagde han.

”Min påstand vil være, at hvis arbejdstidsregistrering vælter læsset, så er man generelt spændt for hårdt for som tillidsmand”, sagde han videre.

Morten Refskov opfordrede til, at man henvender sig til DLF, når tillidsrepræsentanter ikke har den fornødne tid, så DLF har mulighed for at tage fat i det, når det sker.

Vedtagelse: Sådan skal DLF styrke den fagprofessionelle stemme

DLF vil på alle niveauer arbejde for at styrke de fagprofessionelles stemme, så professionen står stærkt både centralt og ude på den enkelte arbejdsplads. "Det kræver, at medlemmerne har både muligheder, kompetencer og overskud til at gøre professionens stemme gældende i udviklingen af deres arbejdsplads og i forbedringen af rammer og vilkår for deres arbejdsliv", står der i kongresvedtagelsen, som kan findes i sin helhed på dlf.org

Det fik Tea Wagtberg Rasmussen fra Øhavets Lærerkreds på talerstolen. Hun blev provokeret af, at hun hørte Morten Refskov sige, at hovedstyrelsen ikke ved, at tillidsrepræsentanter mangler tid til arbejdet.

”Undskyld mig, Det må I have hørt om”, sagde hun og pegede på, at lokale arbejdstidsaftaler betyder, at der er stor forskel på, hvor meget tid til arbejdet den enkelte tillidsrepræsentant får.

Hun nævnte en lærer, der er tillidsrepræsentant for 60 medlemmer, som kun har 60 årlige timer til arbejdet, og en som har kun har 40.

Tea Wagtberg Rasmussen efterlyste, at DLF får indgået en central aftale med arbejdsgiverne, hvor det præciseres, hvor meget den fornødne tid til arbejdsopgaven er. Tillidsrepræsentanterne varetager bisidderrollen, de registrerer lærernes arbejdstid og de skal være spydspidser for at starte den pædagogiske debat, lød hendes argumentation.

”Jeg savner en solidaritet”, sagde Tea Wagtberg Rasmussen.

Bring sagerne til DLF

Morten Refskov erkendte, at han godt ved, at der er tillidsrepræsentanter i Danmark, ”der har alt for dårlige vilkår for at løse deres arbejde. Vi er også helt med på, at det er noget, der skal ændres på”, sagde han.

Morten Refskov pegede desuden på, at kredsene skal henvende sig.

”Jeg ville elske, at der kommer sager ind på vores bord i hovedforeningen, hvor en arbejdsgiver har meddelt, at de mener, at 40 timer er rigeligt til at varetage hvervet som tillidsrepræsentant. Dér vil jeg sige, at vi har en ekstrem god sag. Vi skal handle på de for dårlige vilkår. Det kan vi kun gøre i samarbejde, fordi det er jer, der har de dårlige eksempler derude”.

Powered by Labrador CMS