'Vi skal skynde os langsomt forstået på den måde, at vi for alt i verden ikke må give os i kast med det her, at der er tilstrækkelig faglighed i folkeskolen. Så efterlader vi både lærerne og eleverne i en meget skidt situation', siger Peter Pannula Toft.
"Vi skal skynde os langsomt forstået på den måde, at vi for alt i verden ikke må give os i kast med det her, at der er tilstrækkelig faglighed i folkeskolen. Så efterlader vi både lærerne og eleverne i en meget skidt situation", siger Peter Pannula Toft.

KL: Teknologiforståelse skal have sit eget fag - og have plads i de andre fag

Undervisningen i teknologiforståelse skal både skabe digitalt myndige borgere, levere it-kompetent arbejdskraft til erhvervslivet og åbne fleres øjne for erhvervsuddannelserne. Derfor bør den nye faglighed på skemaet både som selvstændigt fag og integreret i de andre fag, lyder det fra KL.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Teknologiforståelse bør komme på skoleskemaet både som selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag.

Eller sagt på en anden måde: Som fag og i fag.

Sådan lyder ét af de 16 punkter i KL's nye folkeskoleoplæg. Forslaget afspejler, at målene med at indføre den nye faglighed i folkeskolen er mangfoldige, fortæller kontorchef for børn og folkeskole Peter Pannula Toft:

KL: Vi skal udvikle folkeskolen sammen med skoleledere og lærere

"It bliver en mere og mere central faktor både i forhold til at være barn og ung, men også myndig borger i Danmark. Desuden er der et erhvervsliv, som har behov for nogle kompetencer. Endelig efterspørges der mere praksisfaglighed i folkeskolen, og også her er der potentiale for gennem teknologiforståelse at åbne flere elevers øjne for en erhvervsuddannelse eller en uddannelse inden for STEM-fagene", siger han til folkeskolen.dk og tilføjer:

"Det er altså af flere årsager helt afgørende, at vi får klædt vores børn og unge på med en teknologiforståelsesfaglighed, og at det sker ud fra en betragtning om, at vi skal gå på flere ben: Både et, der handler om at få de rette kompetencer ud i erhvervslivet, men ikke mindst et, der handler om myndiggørelse. Kritisk stillingtagen er lige så vigtig som at kunne kode".

"Derfor er det også nødvendigt med en dobbelt faglighed, som er det, KL's forslag afspejler, når vi mener, at det er helt afgørende, at teknologiforståelse både bliver indført som selvstændigt fag, men også at det implementeres i eksisterende fag".

Må ikke blive en påklistret faglighed

Et treårigt forsøg med at undervise i teknologiforståelse på 46 skoler sluttede i sommer, og den endelige evaluering er netop afsluttet.

I forsøget underviste cirka halvdelen af skolerne i teknologiforståelse som selvstændigt fag, mens de resterende integrerede fagligheden i eksisterende fag.

I evalueringen peger 41 procent af lærerne på, at teknologiforståelse bør have sit eget fag, mens 37 procent ligesom KL gerne ser en både-og-løsning.

Lærere: Derfor skal teknologiforståelse både have eget fag og integreres i fagene

"Når man laver et selvstændigt fag, er det med til at skabe et fokus og en grundfaglighed. Når man for første gang i årtier skal tage livtag med at implementere en ny faglighed i folkeskolen, er det vigtigt, at det ikke bliver påklistret, og det vil der være en risiko for, hvis man nøjes med at implementere det i eksisterende fag", siger Peter Pannula Toft.

For at give faget "noget tyngde og vise, at det er noget, man tager alvorligt", skal teknologiforståelse derfor have et selvstændigt fag, påpeger kontorchefen.

Det vil skabe det bedste afsæt for fagligheden, påpeger han.

"Men det er oplagt samtidig at koble andre dele af fagligheden på eksisterende fag. Umiddelbart virker det oplagt at inddrage elementer omkring den kritiske analyse af teknologi i dansk og samfundsfag, men andre elementer virker oplagt at inddrage i den naturvidenskabelige fagblok", siger Peter Pannula Toft.

Han understreger dog, at KL ikke peger på en konkret model for i hvilke fag og på hvilke klassetrin, teknologiforståelse bør integreres i fagene - og ej heller på hvilke klassetrin eleverne skal undervises i teknolgiforståelse som selvstændig faglighed.

"Det er helt afgørende, at vi drøfter det med folkeskolens parter og får lyttet til fagekspertisen", siger Peter Pannula Toft.

Et langt sejt træk 

Når man skal lave så stor en ændring i folkeskolen, som det vil være at indføre en helt ny obligatorisk faglighed, bør man væbne sig med tålmodighed, påpeger han.

"Det er en forandring, der ikke sker over natten. Det kræver, at vi kigger på både læreruddannelsen og de nuværende læreres efteruddannelse. Det kræver, at vi får opbygget et kompetent vidensmiljø omkring teknologiforståelse", siger Peter Pannula Toft og tilføjer:

"Vi skal skynde os langsomt forstået på den måde, at vi for alt i verden ikke må give os i kast med det her, uden at der er tilstrækkelig faglighed i folkeskolen. Så efterlader vi både lærerne og eleverne i en meget skidt situation".

Men omvendt er det en større opgave, hele uddannelsessystemet står over for, når fagligheden skal implementeres, og derfor er der også behov for hurtigt at give alle niveauer "mulighed for at tage bestik af den nye faglighed", påpeger han.

Høring om teknologiforståelse: Hvordan bliver lærerne klar?

"Såfremt der er politisk opbakning til at indføre den i folkeskolen - hvilket vi håber, at der er - skal vi så hurtigt som muligt få den repræsenteret i vores læreruddannelse og efteruddannelsessystem. Men vi skal også kigge på, hvordan man - inden lærerne kan få formel uddannelse eller efteruddannelse - kan blive præsenteret for et inspirationsmateriale, som man kan begynde at tage bestik af", siger Peter Pannula Toft.

Han fortæller, at det ikke kun er i grundskolen, at "der skal tages livtag med faglighed".:

"Vi tænker, det skal indgå i vores ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det er vigtigt at se det i en helhed, hvor man som barn og ung bygger ovenpå igennem et helt uddannelsesforløb med de naturlige trin, der nu engang er. Samtidig med at teknologiforståelse i grundskolen skal have sin egen ret og værdi".

Powered by Labrador CMS