Der er nem og direkte adgangtil at søge efter artikler på hjemmesidens forside.

Specialpædagogisk tidsskrift har store forventninger til sin nye hjemmeside

Tidsskriftet Specialpædagogik er i luften med en ny hjemmeside, som både skal styrke kendskabet til tidsskriftet og gøre det let at købe pdf-udgaver af såvel artikler som hele det trykte blad. Det har taget dobbelt så lang tid at udvikle siden, som redaktøren havde forventet.

Publiceret

tidsskriftets redaktion

Redaktionens medlemmer har uddannelser og praksiserfaringer fraspecialpædagogik om småbørn, skoleelever, unge og voksne:

  • Mette Friderichsen, ansvarshavende redaktør, speciallærer ogtale-/hørekonsulent.
  • Ulla Clausen, ansvar for anmeldelser, autoriseretpsykolog.
  • Pernille Ryhl Svendsen, forsidedesigner, koordinerendespecialundervisningslærer i folkeskolen.
  • Brian Degn Mårtonsson, cand. pæd. i pædagogisk filosofi, lektorpå University College Sjælland, Roskilde.
  • Ditte Dalum Christoffersen, ph.d, adjunkt hos UniversityCollege Sjælland, Roskilde.

Bestyrelsen bag tidsskriftet

Tidsskriftet Specialpædagogik udgives af InteressentselskabetSpecialpædagogik. I selskabets bestyrelse sidder repræsentanter frahver af foreningerne i selskabet, Danmarks Lærerforening ogDanmarks Specialpædagogiske Forening.

Tidsskriftets ansvarshavende redaktør er født medlem afbestyrelsen:

  • Formand: Jens Skovmand, hovedstyrelsesmedlem i DanmarksLærerforening.
  • Næstformand: Jens Diemalith, bestyrelsesmedlem i DanmarksSpecialpædagogiske Forening.
  • Evy Stokholm, pædagogisk konsulent i DanmarksLærerforening
  • Pernille Skytte, bestyrelsesmedlem og kasserer i DanmarksSpecialpædagogiske Forening.
  • Mette Friderichsen, ansvarshavende redaktør.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Designet på tidskriftets hidtidige hjemmeside bar med sin mørkeblå farve præg af at være udviklet i forrige århundrede. Afløseren har lyse farver og letlæste tekster, og en bjælke med emnefelter som Redaktion, Abonnement og Skriv artikel gør det overskueligt at finde rundt på siden.

Det har været et langt, sejt træk at nå dertil.

"Vi gik i gang med at arbejdet med at relancere hjemmesiden for to år siden. Dengang tænkte jeg, at det ville tage et år at kategorisere de artikler, vi har udgivet siden 2006. Jeg arbejder som talehørekonsulent, og selv om vi får et honorar for at sidde i redaktionen, foregår al arbejde med tidsskriftet i fritiden. Derfor skulle jeg have tænkt to år", siger ansvarshavende redaktør Mette Friderichsen, der også blogger om specialpædagogik på folkeskolen.dk.

Redaktøren gætter på et behov for at købe artikler

Mette Friedrichsen har været drivkraften bag den nye hjemmeside, og hendes motivation er dels drevet af et ønske om at formidle viden om specialpædagogisk forskning og praksis, dels af at hun ser et potentiale i, at hjemmesiden kan styrke tidsskriftet, som stadig vil udkomme på papir.

Specialpædagogisk Tidsskrift opruster med fornyet hjemmeside

"Jeg har blandt andet ladet mig inspirere af spesialpedagogikk.no, men også af vores egen hjemmeside, som nok var gammeldags designmæssigt, men som havde en god søgefunktion", fortæller redaktøren.

Abonnenter og medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening modtager fire gange om året papirudgaven af Specialpædagogik og har også et login, så de gratis kan downloade artikler fra hjemmesiden. Andre kan downloade en pdf-udgave af enkeltartikler eller af hele numre mod betaling.

"Hvis vi havde været en professionel virksomhed, havde vi researchet på behovet for at købe artikler og tidsskrifter. Det har vi ikke råd til, men vi gætter på, at nogle gerne vil give 29 kroner for en artikel, for eksempel unge som skal skrive bachelor. Det kan også være institutioner, som vil købe et temanummer til 98 kroner, fordi de skal arrangere en temadag", siger Mette Friederichsen.

Betalingsmodulet udsættes næppe for en storm

Man kan både søge artikler ud fra emne, forfatter og kategorier som inklusion, diagnoser, matematik, småbørn og voksne, og dukker der artikler og blade op fra før 2013, er de gratis.

Mette Friderichsen forventer dog ikke et stormløb mod hjemmesidens betalingsmodul.

"Salget vil formentlig være minimalt til at begynde med, men efterhånden som hjemmesiden bliver mere kendt, og vi får flere besøg, kan det ekspandere. Men det bliver aldrig på et niveau, så vi kan bygge vores drift på det. Hjemmesiden kan ikke fungere uden tidsskriftets papirudgave, og det er dyrt at trykke", siger hun.

Et år uden tidssvarende hjemmeside har kostet abonnenter

Netop tidsskriftet har oplevet en nedgang i abonnementstallet fra 3.000 ved årsskiftet 2011-2012 til i dag 1.700. Mette Friederichsen håber, at hjemmesiden kan være med til at vende billedet.

"Der er ingen tvivl om, at det ekstra år, vi har brugt på hjemmesiden, har kostet os abonnenter, fordi vi ikke har været tydelige på nettet. Men når jeg kommer rundt i mine netværk og på kurser, og folk hører, at de kan abonnerer på tidsskriftet for 590 kroner om året, synes de, det lyder spændende".

I løbet af de få dage, hjemmesiden har været i luften, har Mette Friderichsen fået et par vink om, at andre også synes, at hjemmesiden er meningsfuld.

"Det ene vink kommer fra et norsk annoncefirma, som skulle finde et relevant sted at annoncere for en professionshøjskole, der skal opslå et professorat", fortæller redaktøren.

Annoncer vil være relevante for især unge læsere

Det er nyt, at tidskriftet skal have annoncer på sin hjemmeside. Lån & Spar Bank har tegnet den første, og snart dukker den næste op.

"Så sent som i går indgik jeg en aftale med Specialpædagogisk Forlag, som godt kan se, at vi er et relevant sted at annoncere, så snart kommer der også en annonce derfra på siden", siger Mette Friederichsen, der har plads til tre annoncer ad gangen.

"Det er efter eget ønske, at vi vil bringe annoncer, som er relevante for vores læsere. De kan især være interessante for unge, som skal ud at agere i det specialpædagogiske felt. Samtidig er unge aktører interessante for annoncører, som gerne vil have, at de kender deres produkter på det specialpædagogiske felt. Men annoncerne er også økonomisk nødvendige, for det koster at producere budskaber om specialpædagogik", siger hun.

Hjemmesiden præsenteres på en reception til november

Lanceringen af den nye hjemmeside bliver markeret med en reception for deltagerne i årsmødet i Danmarks Specialpædagogiske Forening onsdag den 4. og torsdag den 5. november. Det foregår i Vejle.

Måske følger der en større reception sidst på året eller i begyndelsen af 2016.

"Jeg ser gerne, at vi holder en reception for vores venner og interessenter. Vi er funderet hos praktikerne i Danmarks Specialpædagogiske Forening, men vi har også et netværk på DPU og på professionshøjskolerne, hvor mange af vores forfattere kommer fra. Hvis tidsskriftets bestyrelse synes, det er en god ide, og vi også har råd, synes jeg, at vi skal invitere dem", siger Mette Friderichsen.

Du kan klikke dig ind på tidskriftets nye hjemmeside via linket til højre for artiklen.