Ellen Trane Nørby lover Anders Bondo, at regeringen løbende vil følge økonomien på de frie fagskoler.

Ministeren til Bondo: Vi har skam hjulpet frie fagskoler

Frie fagskoler har en svært presset økonomi efter voldsomme besparelser finansloven. Anders Bondo har skrevet en appel til undervisningsministeren. Hun svarer, at regeringen allerede har hjulpet skolerne ved at sløjfe tidligere varslede besparelser.

Publiceret

Frie Fagskoler

De frie fagskoler er en skoleform, der blev oprettet af et enigtfolketing med start januar 2015 for at hjælpe unge videre iungdomsuddannelser. Det er kostskoler, som giver de unge etfundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse.En tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig. Det er fag sommad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi. Såmatematik og dansk indgår i de praktiske fag. De 15 skoler, som gårunder betegnelsen frie fagskoler, tilbyder tre forskelligeforløb:

- Parat til Erhvervsuddannelse, som er et et tilbud til unge,der gerne vil ind i et bestemt erhverv, men har behov for atprøve kræfter med området - enten i form af et målrettetkursus eller i forbindelse med en 10. klasse.

- 10. klasse for praktisk interesserede, som særligt skaltiltrække skoletrætte elever, der trænger til enfaglig opgradering og afklaring af uddannelsesvalg. 

- Uddannelsesforløb for unge med særlige behov, som giverboundervisning til unge med særlige behov

Mere om skolerne her 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

8. september sendte lærernes formand Anders Bondo Christensen et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby, hvor han gjorde hende opmærksom på, at den nye skoleform Frie Fagskoler, som blev oprettet i 2015, er ramt af så hårde besparelser, at de frygter at måtte lukke.

Han understregede, at skolerne løser en vigtig samfundsopgave med at samle unge op, som måske ellers bliver tabt i uddannelsessystemet, og han opfordrede til, at regeringen tilfører de midler, som blev sparet væk på forrige finanslov.

Bondo appellerer til ministeren om frie fagskolers økonomi

Skolerne blev sidste år beskåret med 20 millioner kroner - blandt andet fordi de så ud til at have et stort overskud. Gennem året har skolerne forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på, at det overskud ikke fandtes efter den nye skoleform kom i gang, og de havde håbet på, at blive hjulpet med dette års finanslov. 

En tilbagerulning af tidligere varslede besparelser

Ellen Trane har nu svaret Anders Bondo på hans brev. Hun er helt enig i, at skolerne løser en vigtig opgave med at gøre unge klar til en erhvervsuddannelse.

"Fra regeringens side anerkender vi, at de frie fagskoler dermed bidrager til at nå målsætningerne i erhvervsuddannelsesreformen om, at 25 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 procent i 2025".

Men hun mener, at regeringen allerede har  hjulpet skolerne.

"Jeg er skam fuldt opmærksom på de frie fagskolers økonomi. Med finanslovforslaget for 2017 forbedrer vi de frie fagskolers økonomi fremover. S-R-SF regeringen foretog alene en midlertidig tilbagerulning af genopretningsaftalen, hvorfor de frie fagskoler havde udsigt til en yderligere tilskudsreduktion på 7 mio. kr. årligt i 2017 og frem, som vi har prioriteret midler til at annullere. Hermed er besparelsen fra Genopretningsaftalen endegyldigt taget af bordet".

"Jeg var aldrig blevet mekaniker uden den frie fagskole"

Hun henviser til det, som de frie fagskoler ser som en tvivlsom gave. Det er nemlig ikke en reduktion i forhold til besparelserne på de 20 millioner. Det Ellen Trane henviser til, er endnu tidligere besparelser i form af en årlig reduktion i tilskuddene, som den tidligere regering havde varslet og efterfølgende annulleret, men kun til og med 2016. Og nu har den nuværende regering så foreslået at fjerne de varslede besparelser i 2017 også. Sekretariatsleder i Frie Fagskolers Forening Christian Legarth har tidligere til folkeskolen.dk kaldt det et røgslør:

"Fakta er, at de fastholder de hårde besparelser på de frie fagskoler foruden en yderligere to procents takstreduktion. Når regeringen melder ud, at de har givet os ekstra penge, så er det et røgslør over, at de fastholder de helt urimelige besparelser".

Frie fagskoler: Regeringens millionløfte er ren spin

Ellen Trane Nørby lover dog Anders Bondo, at regeringen fortsat vil være opmærksom på skolernes økonomiske udfordringer:

"Jeg kan samtidig forsikre dig om, at regeringen løbende følger økonomien på de frie fagskolers område, såvel som på de øvrige undervisningsområder, med henblik på at vurdere, om vi sikrer rimelige og ensartede økonomiske vilkår på tværs af sammenlignelige uddannelsestilbud", skriver hun.