Fem skoler i Faxe Kommune har i strid med loven ikke gennemført nationale test inden deadline den 19. juni.

Ministeriet: Vi svarede Faxe Kommune flere gange angående nationale test

De obligatoriske nationale test skal gennemføres på trods af coronakrisen. Det indskærpede ministeriet flere gange inden deadline over for Faxe Kommune, hvis byråd har besluttet, at eleverne på grund af den ekstraordinære situation ikke behøver tage de lovpligtige test.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Både den 20. april og den 4. juni tikkede der en e-mail ind i Faxe Kommunes indbakke fra Undervisningsministeriet, der mindede kommunen om, at de lovpligtige nationale test skulle gennemføres på trods af coronakrisen.

Sådan lyder det i et svar fra ministeriet på kritikken fra formanden fra kommunens Børn- og Læringsudvalg, Mikkel Dam (LA), der mener, at kommunen ventede på svar i to måneder fra ministeriet.

Til folkeskolen.dk har han kaldt det "arrogant", at kommunen ifølge hans udlægning først få dage før deadline den 19. juni fik svar på sin henvendelse fra midten af april om, hvordan kommunen skulle forholde sig, hvis den ikke mente, at man kunne gennmføre de nationale test inden for sundhedsstyrelsens coronaretningslinjer.

Faxe Kommune nægter at gennemføre lovpligtige nationale test

Men allerede den 20. april sendte ministeriet den første indskærpelse til kommunen om, at de obligatoriske nationale test skal gennemføres trods coronakrisen. Folkeskolen.dk har fået tilsendt ministeriets svar.

Byrådet kan ikke fritage skoler fra nationale test

Skolerne åbner igen for de store elever den 18. maj, og tre uger efter sender ministeriet endnu en påmindelse til Faxe Kommune om, at fem ud af kommunens seks udtrukne skoler stadig mangler at gennemføre nationale test.

"I lyset af den seneste tids debat i forskellige medier om, hvorvidt de obligatoriske nationale test fortsat skal gennemføres i indeværende skoleår, skal Børne- og Undervisningsministeriet hermed gøre opmærksom på, at skolerne fortsat skal gennemføre de obligatoriske nationale test i indeværende skoleår senest den 19. juni 2020", lyder det i brevet.

Alligevel fortæller kommunen en uge efter - den 11. juni - i en mail til ministeriet, at byrådet har besluttet ikke at gennemføre de nationale test. 

Men den går ikke, lyder kontrameldingen fra ministeriet altså den 15. juni - fire dage før deadline.

Efter 9000 elevers nationale test: Skoler har klaret sig omtrent som sidste år

Sammen med endnu en automatisk påmindelse om, at fem skoler mangler at gennemføre nationale test, slår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fast, at kommunalbestyrelsen ikke inden for lovens rammer kan fritage skoler fra obligatoriske nationale test.

"Styrelsen skal derfor hermed indskærpe, at I får gennemført de nationale test, I er udtaget til at gennemføre, senest fredag den 19. juni 2020", lyder det i brevet.

Tages op igen i denne uge

Faxe Kommune har endnu ikke gennemført de obligatoriske nationale test. Sagen tages op på et udvalgsmøde senere i denne uge, men kommunens vejledning til skolerne lyder stadig på, at testene ikke skal gennemføres,  oplyser formand for kommunens Børn- og Læringsudvalg Mikkel Dam (LA). 

Stabschef i Faxe Kommune Mette Thiim oplyser i en mail til folkeskolen.dk, at kommunen har haft telefonisk kontakt med ministeriet og KL ad flere omgange i løbet af april.

Fra KL lyder meldingen, ifølge Mette Thiim, at KL har en dialog med ministeriet om at flytte deadline for nationale test til den 30. september.

"Faxe Kommune har på daværende tidspunkt ikke anledning til at forvente andet end, at dialogen mellem KL og UVM vil munde ud i en aftale om en udskudt frist for afvikling af de nationale test", skriver hun i mailen, som fortsætter: 

"Af hensyn til skolernes hensigtsmæssige brug af ressourcer i perioden efter genåbning vurderer Faxe Kommune på det tidspunkt det hensigtsmæssigt at give skolerne arbejdsro til den store opgave det er at sikre gode rammer for børnene omkring nødundervisningen".