KL og skolelederne til ministeriet: Udskyd de nationale test til september

Skoledirektørerne i Nordjylland opfordrede KL til at få udskudt fristen for året nationale test, og nu er det blevet til, at KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen i fællesskab har bedt om, at lærere og forældre ikke skal gennemføre test under nødundervisningen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er en stor opgave at bede skolelederne og lærerne om samtidig med genåbningen, og mens vi fortsatter arbejder under bekendtgørelsen om nødundervisning", siger direktør for Børn og kultur i Morsø Kommune, Torben Gregersen, der forleden henvendte sig til kommunernes forening KL på vegne af alle skoledirektørerne i de nordjyske kommuner.

Som bekendt er over halvdelen af de danske folkeskoler udtaget til at skulle gennemføre de nationale test i år - enten som en del af de 20 procent ringest præsterende skoler, hvor alle testene skal gennemføres, eller fordi de har klasser, der er udtaget som en del af en stikprøve.

Og mens skolemyndighederne i Sverige og USA for længe siden har meddelt, at skolerne ikke skal gennemføre nationale test i år på grund af coronakrisen, har meldingen fra Undervisningsministeriet været, at testene skulle gennemføres.

Det er en mulighed at gennemføre dem som fjernundervisning under nødundervisningsreglerne, men ministeriet opfordrer til, at de yngste elever testes nu, hvor de er tilbage i skolen, mens man venter med de ældste elever, til de igen kan komme i skole. Pt. er der som bekendt ingen, der ved, om de overhovedet kommer tilbage i skole på denne side af sommerferien, men kommunernes landsforening KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har nu i fællesskab henvendt sig til Undervisningsministeriet og bedt om, at fristen for gennemførelse af årets nationale test udskydes til den 30. september, altså i næste skoleår.

I Folketinget har SF og De Radikale foreslået, at testene helt aflyses i år, og det samme har Danmarks Lærerforening opfordret til.

"Det er virkelig en ærgerlig brug af tiden, når de har brug for tryghed og en god modtagelse", sagde formand for Lærerforeningens undervisningsudvalg Regitze Flannov i går til folkeskolen.dk.

På uvm.dk lyder instrukserne fortsat: De obligatoriske nationale test skal fortsat gennemføres på de skoler, som Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget til at gennemføre obligatoriske test i indeværende skoleår. For 2.-4. klassetrin afholdes de obligatoriske nationale test, når eleverne er tilbage på skolen, enten frem mod testperiodens udløb den 30. april 2020, eller i fraværsperioden. Fraværsperioden er aktuelt fastsat fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020. For 6.-8. klassetrin anbefales det, at de obligatoriske test først afholdes, når eleverne er tilbage på skolerne.

Powered by Labrador CMS