Skoler eller institutioner skal være i løbende kontakt med børn og unge, som ikke får den nødvendige støtte hjemme til for eksempel at deltage i fjernundervisning, lyder det fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en fælles udmelding med KL.

Fælles udmelding fra KL og ministeren: Særlig opmærksomhed på de udsatte børn

I en fælles pressemeddelelse lover KL og undervisningsministeren særlig opmærksomhed på skolebørn, som vokser op i hjem med sygdom, misbrug og andre store problemer i perioden, hvor skoler og institutioner er lukket.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi står i en helt ekstraordinær situation, der vender op og ned på alle børns hverdag", påpeger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. De fleste har forældre og søskende, der kan hjælpe dem, "men der er desværre også nogen, hvor der kan være sygdom, misbrug, handicap eller andre problemer at slås med derhjemme. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi som samfund også spænder et sikkerhedsnet ud under de børn. Ellers er de i fare for at blive helt tabt i den her situation".

Hun påpeger, at der med nødreglerne er givet mulighed for nødpasning til børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov - også hvis de er over sfo-alderen.

Løbende kontakt

"Og så skal skoler eller institutioner være i løbende kontakt med børn og unge, som ikke får den nødvendige støtte hjemme til for eksempel at deltage i fjernundervisning, og sikre, at de får ekstra støtte i en uvant tid, hvor de ikke skal møde fysisk op i skole", hedder det i pressemeddelelsen.

DLF til lærerne: Brug cirkulæret for sund fornuft i nødundervisningen 

Formand for kommunernes landsforening KL Jacob Bundsgaard lover, at: 

"Skolerne er meget opmærksomme på, at eleverne deltager i nødundervisningen, og de har en særlig opmærksomhed på at følge op over for elever med særlige behov - fx elever med faglige udfordringer eller elever, hvor forholdene i hjemmet gør, at der er brug det," siger Jacob Bundsgaard.

Og social- og indenrigsminister Astrid Krag understreger, at indsatsen for både udsatte og anbragte børn er en kritisk funktion, der skal opretholdes. Kommunerne behandler altså sager, hvor lærere eller andre underretter de socialemyndigheder med mistanke om, at børn lider overlast.

"For mange sårbare forældre, som normalt godt kan løfte forældrerollen, når børnene er i skole om dagen, kan denne ekstraordinære situation få korthuset til at vælte. Derfor skal socialrådgivere i kommunerne være særligt opmærksomme på de børn, som i forvejen har det svært derhjemme. Og de skal handle, hvis de tiltag, der er sat i værk for at hjælpe sårbare familier, ikke er tilstrækkelige for at beskytte barnet godt nok", siger hun.