"Det er regeringen, der har sat gang i nye arbejdstidsregler, derfor har de også et ansvar for at sørge for, at de arbejdstidsregler fungerer", siger Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund.

Enhedslisten: Antorini, anerkender du, at der er mindre forberedelsestid?

Næsten ni ud af ti lærere har ikke tid nok til at forberede sig, viser en undersøgelse blandt DLF's medlemmer. På baggrund af undersøgelsen stiller Enhedslisten nu otte spørgsmål til undervisningsministeren.

Publiceret

Spørgsmål til Antorini om lærernesforberedelse

Hvad er ministerens holdning til, at 9 ud af 10 lærere ikkeoplever at have tilstrækkelig tid til at forberede og efterbehandleundervisningen?

Anerkender ministeren, at lærerne med vedtagelsen af lov nr. 409af 26. april 2013 og indførelsen af folkeskolereformen har fåetbetydelig mindre tid til at forberede og efterbehandleundervisningen?

Hvad er ministeren holdning til, at der blandt de lærere, derikke oplever at have tilstrækkelig tid til at forberede ogefterbehandle undervisningen, er 82 pct., som leverer mindreundervisningsdifferentiering, 77 pct. som anvender merelærebogsundervisning, og 69 pct. som stiller færre skriftligeopgaver?

Er ministeren villig til at undersøge konsekvenserne afregeringsindgrebet og folkeskolereformen og herudfra forholde sigtil, om rammerne for folkeskolen skal ændres?

Er det ifølge ministeren muligt at lave mere spændende ogvarieret undervisning med mindre forberedelse?

Folkeskolereformen betyder, at lærerne skal arbejde mere sammenmed erhvervs- og foreningsliv, forventer ministeren i lyset heraf,at lærernes tid til dette skal tages fra den allerede reduceredetid til forberedelse og efterbehandling af den almindeligeundervisning?

Hvad mener ministeren, at skolerne og lærerne kan gøre for atøge forberedelsestiden, og hvilke opgaver mener ministeren, atlærerne skal nedprioritere, hvis de skal have mere tid tilforberedelse og efterbehandling?

Vil ministeren kommentere på, at 21 pct. af lærerne slet ikke og56 pct. kun i ringe grad vurderer, at deres forberedelse lever optil intentionen i folkeskoleloven?

  

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Anerkender ministeren, at lærerne med vedtagelsen af lov nr. 409 af 26. april 2013 og indførelsen af folkeskolereformen har fået betydelig mindre tid til at forberede og efterbehandle undervisningen?".  Sådan lyder et af af de otte §20-spørgsmål, som Enhedslistens skoleordfører Rosa Lund har stillet undervisningsminister Christine Antorini på baggrund af DLF's undersøgelse af medlemmernes tid til forberedelse i den nye skolevirkelighed (se link til højre for denne artikel).

"Det er stærkt bekymrende tal, som undersøgelsen fra DLF viser. Det er en undersøgelse af lærernes opfattelse af tiden til forberedelse, og det ser mildest talt ikke særlig godt ud. Det er bekymrende for, jeg er af den opfattelse, at god forberedelse er forudsætningen for god undervisning", siger Rosa Lund og fortsætter. "Det er regeringen, der har sat gang i nye arbejdstidsregler, derfor har de også et ansvar for at sørge for, at de arbejdstidsregler fungerer, og at der er en fælles forståelse for, hvordan de fungerer. Når man ser på det, som ministeren sagde, da reglerne blev indført, og det der sker på skolerne lige nu, så er der ingen sammenhæng. Og det er da frustrerende".

Enhedslisten: Igangsæt fælles undersøgelse

Enhedslisten: Igangsæt fælles undersøgelse

 

 

Lærerforeningen har indtil nu forgæves forsøgt at få KL og Undervisningsministeriet til sammen med DLF at dokumentere, hvordan skolernes hverdag ser ud efter indførslen af den ny arbejdstidslov og folkeskolereform. Over for Jyllands-Posten afviser Christine Antorini, at lærerne ikke har tid nok til at forberede sig.

Rosa Lund håber, at ministeren vil gå med i sådan fælles arbejde.

"Jeg håber, ministeren vil igangsætte en undersøgelse af det her. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man kommer frem til en fælles forståelse, så jeg håber, hun vil gå i dialog både med Danmarks Lærerforening, men også med skolelederne og med forældrene om at få en fælles forståelse af, hvad der sker i skolerne".

Læs mere

DLF's medlemsundersøgelse af tid til forberedelse m.v.

Powered by Labrador CMS