Faglig og ambitiøs er buzzword i jobopslag

Bløde værdier forsvinder. Faglighed optræder til gengæld i tre ud af fire jobannoncer for lærere, viser ny analyse.

Publiceret

Om undersøgelsen

6.550 stillingsannoncer fra lærerjob.dk er blevet analyseret.Perioden dækker fra 2010 til 2016, og der er mellem 725 og 1.348jobannoncer per år. I 2016 indgår 321 jobannoncer fra januar tilmaj. Nøgleord er udvalgt efter de mest hyppige ord, der samtidigbeskriver krav til lærernes kvalifikationer eller arbejdsvilkår.Småord og generelle ord som »skole« og »børn« er siet bort.Nøgleord viser flere bøjninger af ordet. For eksempel dækker ordetfaglig også tværfaglig, faglighed og fagligt funderet. Analystik.dkhar foretaget undersøgelsen for fagbladet Folkeskolen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad søger skolelederne i den gode lærer, og har kravene ændret sig de seneste år? Analystik har foretaget en analyse af over 6.000 jobannoncer for fagbladet Folkeskolen for at finde svaret. Og her står det klart. Intet slår faglighed. Faglighed er nævnt i 74 procent af jobannoncerne for lærere i år. Dermed indtager ordet en førsteplads blandt de kvalifikationer, skolerne efterspørger. I 2010 var det kun 47 procent af annoncerne, der indeholdt dette ord.

Annoncerne er fundet på lærerjob.dk mellem 2010 og 2016, og udtryk som professionel, kompetence og kvalifikationer bidrager også til at slå fast, at den dygtige lærer i dag skal være fagligt dygtig. Dermed læner skoleledernes ønsker sig op ad det billede af ønskelæreren, som de to skoleministre Ellen Trane Nørby og Ulla Tørnæs sammen plæderede for i Folkeskolen for lidt over en måned siden.

Lærer: Skolerne søger reformvenlige lærere 

Faktisk er fokusset på faglighed steget markant siden 2010. Det hænger sammen med, at hårde værdier slår bløde, og at dannelse træder i baggrunden politisk, mener historiker Keld Grinder-Hansen, som er tidligere leder af Dansk Skolemuseum og forhenværende kultur- og skolechef i Dragør.

»Det politiske fokus på folkeskolen er at styrke fagligheden. Det bliver prioriteret højere end bløde pædagogiske læringsidealer. Samtidig bliver almene formål og dannelse nedtonet«, siger han.

Krav om konstant udvikling

Udvikling er nævnt i 72 procent af jobannoncerne i år og havner på en andenplads. Ord som fleksibel, dynamisk og vision er også i vækst og understreger budskabet om udvikling.

Stillingsopslagene afspejler, at folkeskolen er under konstant ombygning, siger Keld Grinder-Hansen.

»Folkeskolen er hele tiden på vej et nyt sted hen. Den professionelle lærer skal være klar til at følge med og indstille sig på noget nyt«.

Skoleleder: Reformens ambitioner farver vores stillingsopslag 

Reform spøger i jobannoncerne

Faglighed og udvikling kan knytte sig til folkeskolereformen, og det gør flere ord direkte eller indirekte, mener psykolog og rekrutteringsrådgiver Lars Lundmann, der blandt andet har skrevet ph.d. om rekruttering.

Han peger på ord som engageret, der bruges i halvdelen af annoncerne, sammen med lyst, fleksibel og dynamisk. Alle udtryk bliver brugt oftere end tidligere.

»I jobannoncer handler det også om at efterspørge noget, man ikke har i forvejen. Lærerne kan være blevet mere disengagerede, fordi reformen er blevet kastet ned over hovedet på dem. Det kan forklare, at skoleledere oftere søger engagement og lyst«, siger Lars Lundmann.

Har skolerne fundet en god løsning i forhold til lærerens arbejdstid efter reformen, kan de også nævne det. Hver syvende annonce indeholder nu ordet arbejdstid, mens det var en ud af tyve i 2013. Det viser, at arbejdstid er et stort tema, og at en del af skolerne reklamerer med lokalaftaler, fortæller Keld Grinder-Hansen.

Tag ansvar, og løs problemerne selv

Der er også blevet behov for at nævne, at lærere skal være ambitiøse. Ambitiøs indgår nu i hver femte jobannonce mod en ud af tyve i 2010. Ambitiøs, struktureret og målrettet kan opfattes som knokleord, mener Keld Grinder-Hansen.

»Ambitionen kan ligge i, at lærere skal være arbejdsomme og knokle for at få det til at gå op«, fortæller han, mens Lars Lundmann peger på, at »ansvar« også kan rime på flere arbejdsopgaver.

»Moderne ledelse handler blandt andet om at uddelegere. Jo mere ansvar ledere kan skubbe over på medarbejderne, des mere kommer de til at lave. Mange trives med ansvar, så det kan godt være win-win«, siger han.

Den samarbejdende lærer vinder

Der er dog intet tegn på, at den ambitiøse og ansvarlige lærer skal løse problemerne solo. Tværtimod. På en tredjeplads over efterlyste kvalifikationer findes ordet samarbejde. Også kolleger, team og fællesskab bliver ofte nævnt.

»Den privatpraktiserende lærer er endegyldigt på vej ud. Samarbejde viser, at den del af lærerjobbet, der drejer sig om netværk og team, bliver styrket«, vurderer Keld Grinder-Hansen.

Hurraord giver ikke altid mening

Det skorter ikke på ønsker til drømmelæreren. Faktisk bliver de fleste ord brugt i større udstrækning. Det kunne tyde på, at jobannoncerne bliver overdynget med krav til kvalifikationer, mener Lars Lundmann. Han ser det som tegn på, at flere medarbejdere bliver bedt om at give input til jobannoncerne. Problemet er bare, at det gør stillingsopslagene meget brede og ordene vage.

»Det, som kendetegner mange ord i jobannoncer, er, at man kan projicere meget over i dem. Hvad betyder det præcist at være samarbejdsorienteret? Hvis annoncen er uspecifik, kan det tyde på, at skolelederen og ansættelsesudvalget ikke ved, præcis hvem de søger. Det er svært at vurdere, om ansøgerne er gode, hvis man holder det op mod vage ord i annoncen«, forklarer rekrutteringsrådgiveren.

Han anbefaler, at skolen grundigt analyserer, hvilken profil man egentligt søger. Samtidig skal lederen kende og italesætte kulturen på skolen og sætte sig ind i, hvad lærerteamet har behov for.

»Det må ikke blive rent gætværk, hvad man har behov for af medarbejdere i fremtiden«, siger Lars Lundmann.