Skole-hjem-samarbejde

Aula er blevet en stressfaktor for både forældre og lærere, mener et flertal i København. Børne- og ungdomsudvalget har udsendt en fælles medling til forældrene og iværksætter også en større temadrøftelse.

Flertal i København beder forældre vise lærerne respekt på Aula

Københavns Kommunes skolepolitikere sender nu en opfordring til byens forældre om, "at man fastholder respekten for lærernes faglighed og rolle"

Publiceret Senest opdateret

"Nogle lærere bruger meget tid på konfliktfyldt dialog med flere og flere forældre. Vi vil opfordre til, at man fastholder respekten for lærernes faglighed og rolle. Det er positivt med dialog med lærerne. Der bør dog samtidig være en grundrespekt for – når forældrenes input er kommet ind - at det i sidste ende er underviseren, der sætter rammen for undervisningen i Københavns Folkeskole. Samlet er der behov for en større respekt om lærerens rolle” .

Sådan lyder budskabet fra et flertal i Børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune til byens folkeskoleforældre, som blev formuleret, da udvalget i går besluttede en større temadrøftelse om skole-hjem-samarbejdet på Aula.

Forventningsafstemning halter

”Forventningsafstemningen skal starte hos os”, siger Rasmus Steenberger, som er børne- og ungdomsordfører for SF i København, der sammen med Alternativet og Enhedslisten stod bag forslaget om en temadrøftelse.

Han har fået mange henvendelser fra især forældre, som oplever, at Aula er en stressfaktor i deres liv frem for en hjælp. Han har også indtryk af, at lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale i kommunen oplever, at Aula suger arbejdstid og generelt er mere til gene end til hjælp.

”Vi er i den situation i kommunen, at vi har mange nyuddannede lærere, som kan føle, at de forventes at stå til rådighed hele tiden. Og det er jo ikke meningen med Aula”, understreger han. ”Der er dem, som ønsker, at vi helt lukker for muligheden for at gå på Aula efter for eksempel kl. 18, men det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt for andre. Der kan være forældre, for hvem det er en hjælp at kunne sende beskeder til skolen om aftenen, men det er ikke det samme som, at de kan forvente at få svar med det samme. Der skal noget forventningsafstemning til her, og vi har ikke haft nok fokus på det”.

Alternativetss ordfører Emil Sloth Andersen peger på, at rigtig mange lærere, ikke mindst nyuddannede siger op, fordi de føler sig for pressede. 

"Og det er bl.a. konflikter med forældrene, der kan ende med at blive meget langtrukne, som er årsag. De her konflikter, som også kører digitalt, er nødt til at blive formindsket", siger han 

"Der er sket et skred i forhold til respekten for lærerne. Det er meget uhensigtsmæssigt, at nogle forældre tager adskillige forhandlingsrunder med en lærer på Aula, hvis der er utilfredshed med undervisningen eller konflikt. Det stjæler enormt meget af lærerens tid, som kunne gå til forberedelse af undervisningen".

Udvalg er langt fra praksis

Temadrøftelsen skal give kommunalpolitikerne input til for eksempel at lave nogle retningslinjer for brugen af Aula ved at høre fra dem, som står med problemerne til daglig, siger Rasmus Steenberger.

”For med al respekt for mine kollegaer i Børne- og Ungdomsudvalget, så er vi ret langt fra praksis”.

Af samme grund vil han helst undgå, at der bliver lavet deciderede regler for brugen af Aula.

”SF ønsker ikke at en så centralistisk tilgang. Vi ser helst at flest mulige beslutninger bliver taget på den enkelte skole, og der er jo heldigvis mange steder, hvor de ikke oplever at have problemer med kommunikationen på Aula. Praksis er meget forskellig, og vi skal ikke blande os, hvis det fungerer ok. Så skal vi ikke trække regler ned over hovedet på folk” understreger Steenberger. 

”Men vi kunne forestille os, at kommunen for eksempel lavede nogle retningslinjer, som man kan lade sig inspirere af og som kan hjælpe forventningsafstemningen mellem forældre og personale på vej”.