Børnene kommer til at opleve lærere, der har mere tid og overskud til at undervise i fagene, mener rådmand Susanne Crawley.
Børnene kommer til at opleve lærere, der har mere tid og overskud til at undervise i fagene, mener rådmand Susanne Crawley.

Nyansat socialpædagogisk leder skal lette arbejdet for lærerne på Vollsmose-skole

Ansvaret for samtaler om adfærd og trivsel og kontakt til sociale myndigheder bliver flyttet fra den enkelte lærer på en skole i Vollsmose til en socialpædagogisk leder. Odense har ansat Kristoffer Vahl Møller, der kommer fra et job i Undervisningsministeriet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Socialpædagogisk leder skal være en del af lederteam på ny Vollsmose-skole 

"Når børn møder op i skole, har de rygsækken fyldt med bøger, skriveredskaber og idrætstøj - men især i udsatte boligområder kan eleverne have yderligere med i bagagen, som gør det svært at koncentrere sig om at lære. Det kan være sociale udfordringer, fattigdom, bekymringer om familiemedlemmer og måske mangler madpakken også en gang i mellem. Alt det er lærerne vant til at håndtere sideløbende med den faglige undervisning, men med ansættelsen af den nye socialpædagogiske leder vil medarbejderne på den fusionerede skole opleve, at de får frigivet tid til at fokusere på undervisning i fagene", skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen har ansat Kristoffer Vahl Møller, 41, som socialpædagogisk leder på den skole, som næste år bliver resultatet af fusionen mellem Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen. Børnehaveklasserne er allerede startet sammen. 

Omdiskuteret lukning vedtaget: Byråd lægger to Vollsmose-skoler sammen 

"Jeg håber, at den nye model vil skabe rum til, at alt det talent, der er i Vollsmose, ikke drukner i adfærdssamtaler. Det skal være sådan, at skole-hjem-samtalerne kommer til at handle om, hvordan eleven udvikler sig fagligt", siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen. "Nu får den fusionerede skole i Vollsmose en leder, der skal have øjne og hjerte rettet mod elevernes trivsel og det vigtige forældresamarbejde om den del. Så børnene kommer til at opleve lærere, der har mere tid og overskud til at undervise i fagene og dermed være med til at forløse elevernes faglige potentiale".

Kristoffer Vahl Møller har arbejdet som lærer på Tagensbo Skole i Nordvest i København. Han er også cand.mag. i religionsvidenskab og historie, har taget diverse ledelseskurser (rettet 20/10, red.) og har arbejdet som læringskonsulent for udskolingsområdet i København. Senest har han været pædagogisk konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

"Jeg glæder mig til at være med til at gøre en forskel for børnene på Vollsmoses nye skole. Jeg kommer til at støtte dem gennem forandringerne i deres skoleliv den næste tid og sideløbende holde lærernes fokus på det faglige indhold i undervisningen. Min socialpædagogiske ledelsesrolle skal derfor medvirke til at sikre, at vi som en stor skole kan skabe sunde fællesskaber og trivsel for alle elever, som former dem til at indgå i, trives i og præge mange fællesskaber resten af livet", siger han i pressemeddelelsen.

Første skridt i omstridt skolelukning: Yngste Vollsmose-børn samles på én skole

Powered by Labrador CMS