Ny prøveform i historie og samfundsfag

I år er det frivilligt, men næste år er der ingen vej udenom: Afgangsprøven i historie og samfundsfag bliver produktbaseret. God ide, siger den faglige forening - men hvorfor skal elevernes produkt ikke indgå i bedømmelsen?

Publiceret

Kort om den nye prøve med selvvalgtproblemstilling:

Eleverne udarbejder en problemstilling og et produkt, som
skal benyttes under eksaminationen.

Arbejdet gennemføres i den sidste del afundervisningstiden
inden prøven og med lærervejledning.

Eleverne får forberedelsestid forud for eksaminationen,hvor
der arbejdes med et mindre antal uddybende spørgsmål.

Eleverne indleder eksaminationen med et oplæg knyttet til
produktet. Efterfølgende gennemføres en samtale om det samledeprøveoplæg.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I samfundsfag og historie er der nu mulighed for at afprøve en ny form for afgangsprøve.

Den nye prøveform er frivillig dette skoleår og obligatorisk fra 2016.

Den eksisterende prøveform med trækning af prøveoplæg bortfalder.

Den nye prøveform er projekt- og produktorienteret. Det betyder, at eleverne op til prøveaflæggelsen skal udarbejde et produkt, der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen.

Produktet kan være et filmklip, et rollespil eller en plakat. Selve produktet indgår ikke i bedømmelsen. Prøven kan aflægges individuelt eller i grupper på op til tre elever med individuel bedømmelse. Falihos: Styrkelse af fagene

Foreningen af lærere i historie og samfundsfag, Falihos, er som udgangspunkt glade for den nye prøveform.

"Det projekt- og produktorienterede oplever vi som en klarstyrkelse af fagene", siger Dennis Hornhave, formand for Falihos, til Folkeskolen.dk.

"Historie og samfundsfag er en helt konkret del af vores hverdag i politiske taler, reklamer, statuer i gadebilledet, tv-serier og så videre. Det kan man tydeliggøre ved at produktorientere fagene. Jeg tror, produktorienteringen kan gøre specielt historie konkret på en måde, som appellerer til elever, der før har skullet slæbes igennem faget", tilføjer han.

Forsøg med tværfaglig afgangsprøve vækker skepsis

Ministeren: Plakater er ikke pensum

Undervisningsminister Christine Antorini siger til folkeskolen.dk, at produktet ikke skal bedømmes som en selvstændig del af prøven, fordi det ikke indgår i de faglige mål for fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab, at eleverne skal være gode til eksempelvis at fremstille en valgplakat.

"Men produktet spiller en væsentlig rolle i den samlede vurdering af elevens præstation ved prøven" siger Antorini.

"Som det allerede fremgår af prøvevejledningen i fagene, skal eleverne bedømmes på deres evne til at anvende produktet som grundlag for deres besvarelse. Karakteren 12 gives for eksempel til en elev, der demonstrerer sikker anvendelse af produktet til at understøtte faglige pointer."

 

 

 

Læs mere

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoeg-og-dispensation/Forsoeg-med-proever-20132014/Forsoeg-med-proever-i-samfundsfag-historie-og-kristendomskundskab?smarturl404=true