”Eleverne virkede rigtigt glade for det. Det gav dem alle muligheden for at vise, at de kunne lave en god arbejdsindsats", fortæller Tine Lund om den mundtlige prøve, hun har kørt med eleverne i løbet af fjernundervisningen.

Tilbage på skolen - men ikke i tysktimerne

På Asgård Skole i Køge vil tysktimerne fortsat mest foregå hjemmefra. Timerne på skolen forbeholdes nemlig mest dansk og matematik.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På Asgård Skole i Køge har tysk ellers været et af de fag, skolen har prioriteret allerhøjest, siden coronaen pludselig ændrede undervisningen for elever og lærere tilbage i marts.

Her valgte ledelsen at prioritere dansk, matematik, engelsk og tysk for de store elever. Dansk og matematik bliver dog prioriteret højest - særligt nu hvor eleverne så småt har fået lov til at vende tilbage.

På Asgård Skole får de ældste elever foreløbig lov til at få tre timer om dagen på skolen, og de timer prioriteres hovedsageligt til dansk og matematik. Derfor er tyskundervisningen som hovedregel stadig henvist til fjernundervisningen, fortæller tysklærer Tine Lund.

"Men det skal vi nok få noget godt ud af. Både eleverne og jeg er jo blevet vant til det", siger Tine Lund, der også er formand for Tysklærerforeningen.

Sproglærer: Sådan vurderer jeg eleverne hen imod standpunktskarakteren 

Under nedlukningen har eleverne haft faste skemalagte timer via Teams i dansk og matematik. Sådan har det ikke været i tysk. Her har eleverne modtaget opgaver over MinUddannelse, og så har de booket individuel vejledning.

Vil benytte mulighed for skriftlig øve-prøve

I corona-perioden har Tine Lund syv overbygningsklasser i tysk. To af klasserne er nye bekendtskaber, fordi klassernes almindelige tysklærer blev sat til at undervise de små elever, da de vendte tilbage til skolen efter påske.

Ligesom eleverne har Tine Lund også noget af sin undervisning på skolen, da hun også underviser én klasse i dansk, og to af klasserne får også noget tysk på skolen.

"For 9.-klasserne er min plan umiddelbart, at jeg blandt andet vil bruge den fysiske undervisning på skolen til at lave en skriftlig øve-prøve, som ministeriet har givet mulighed for. Jeg forsøger nemlig at få det til at minde om en almindelig eksamensperiode", fortæller hun og tilføjer, at 9.- klasserne formentlig snart stopper med tysk, så der kan prioriteres flere timer til dansk og matematik til afgangseleverne.

Har du styr på de mange genforenings-arrangementer? 

Har lavet virtuel prøve

Tine Lund har også lavet virtuelle mundtlige prøver med sine afgangselever. Og det har været en overraskende stor succes, fortæller hun.

"Eleverne virkede rigtigt glade for det. Det gav dem alle muligheden for at vise, at de kunne lave en god arbejdsindsats. Det var uden censor. Men i stedet gjorde jeg meget ud af at snakke vurderingen grundigt igennem, så de forstod, hvordan jeg har vurderet dem".

»Vi afholder en intern prøve, når vi vender tilbage« 

Når Tine Lund inden længe skal give eleverne deres sidste standpunktskarakter, ser præstationen ved øve-prøven ud til at løfte karaktereren for del elever, fortæller hun.  

"Jeg vurderer på, hvordan de har præsteret i løbet af hele året, men der er ingen tvivl om, at prøven spiller en stor rolle, især fordi selve samtalen er så vigtig. Og jeg tror, at det har hævet karakteren for fem-seks stykker. Det viste, at de virkelig har gjort en indsats, og det skal have noget for".

Umiddelbart er Tine Lund den eneste af skolens lærere, der pt har lavet øve-prøver med eleverne. Men hun forventer, at nogle af de andre lærere vil gøre det samme.

Nogle elever har ikke haft tysk i otte uger

Tine Lund vurderer, at fjernundervisningen er lykkedes godt med de fagligt stærke elever, men hun har ligesom mange andre lærere oplevet, at der også er elever, der helt har holdt sig væk fra undervisningen.

Her har skolen igen mest prioriteret at få eleverne til at deltage i dansk- og matematikundervisningen. En indsats, der er gået igennem kontakt til forældrene. Det har betydet, at Tine Lund har elever, der ikke haft tysk i otte uger.

Sproglærer: Sådan får jeg eleverne til at snakke sammen - hver for sig 

Tine Lund er derfor spændt på, hvor meget der skal samles, når eleverne igen får en normal skolegang.

"Ud fra erfaringerne fra lockouten tror jeg ikke, at det bliver et stort problem. Der er selvfølgelig tale om en længere periode her, men forhåbentlig er det ikke så slemt. Jeg er ikke så bekymret for 7.- klasserne, men for 8.-klasserne kan det godt være en udfordring. De starter jo snart i 9. klasse".