Debat

Professionel Læringsledelse, der gennemføres i Aalborg Kommune i samarbejde med ValueEd, anført af den norske professor Johan From, og med støtte fra A.P. Møller Fonden, tager i modsætning til andre ledelsesuddannelser afsæt i den enkelte leders skole, skriver Jacob Ryttersgaard.

Det er de voksnes ansvar, at børn kan drømme

Det er altid de voksnes ansvar at skabe rammer, der kan sikre, at børns potentialet udnyttes til fulde, og det er baggrunden for, at Aalborg Kommune har søsat Danmarks mest ambitiøse kompetenceløft for skoleledelser, Professionel Læringsledelse, skriver direktør i skoleforvaltningen Jacob Ryttersgaard i denne kronik.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen er en af landets vigtigste institutioner og et centralt omdrejningspunkt for samfundets udvikling som helhed. Den danske folkeskoles tilbud om gratis undervisning er helt unik. Den sørger for, at alle børn og unge har mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, viden og dannelse, som ud over at give dem en god og tryg skoletid også skal give dem lyst til videre uddannelse og et godt fundament for resten af livet.

Folkeskolen er med andre ord med til at skabe fundamentet for både store og små drømme. Drømmene skal ikke nødvendigvis gå i opfyldelse - for så mange astronauter er der slet ikke brug for. Men vi skal gennem folkeskolen hjælpe vores børn og unge til at forfølge deres ambitioner, vurdere dem, forfine dem og drømme nyt, så de ender der, hvor de kan få indfriet deres fulde potentiale til at få det liv, de ønsker.

I folkeskolen har vi plads til alle og stor mangfoldighed. Derfor har børnene også forskellige forudsætninger, som vi skal forstå og imødekomme. Vi skal derfor også hjælpe de børn, som endnu ikke har fundet deres drømme, med at få og turde følge nogle. For det er vigtigt, at alle får mod til at forfølge et mål uanset dets form og størrelse. Selvom et af kerneområderne i den danske velfærdsstat er den frie og lige adgang til uddannelse, viser en undersøgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2021, at den sociale arv fortsat spiller ind i forhold til, hvem der klarer sig godt i uddannelsessystemet. Helt konkret har unge fra højtuddannede hjem tre-fire gange så store chancer for at opnå mindst en bacheloruddannelse sammenlignet med unge fra ufaglærte hjem. Men selvom man ikke nødvendigvis kan, hvad man vil, mener jeg, at man skal kunne ende et sted, hvor man vil det, man kan.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Med det mener jeg, at der ikke bør være en hindring for, at alle børn og unge bliver så dygtige, som de overhovedet kan. Derfor skal vi som institution bidrage til, at eleverne kan gå ud i verden og se sig selv i de muligheder, de har efter folkeskolen.

Det er et stort ansvar at hjælpe vores børn og unge med at navigere i deres drømme, og vi skal hele tiden stå på tæer for at løfte det. Vi gør det allerede godt, og vi har gode skoler. Ifølge forskning fra det norske Universitet i Oslo har skolerne i Danmark for eksempel været dygtige til at skabe god klasseledelse og læringsmiljøer. Men selvom vi har gode skoler, har vi stadig uforløst potentiale. Potentiale til at gøre det endnu bedre for vores børn og unge.

Det er altid de voksnes ansvar at skabe rammer, der kan sikre, at potentialet udnyttes til fulde, og derfor har vi i Aalborg Kommune søsat Danmarks mest ambitiøse kompetenceløft for skoleledelser, Professionel Læringsledelse. Formålet med indsatsen er at styrke forudsætningerne for at kunne træffe de rigtige ledelsesmæssige beslutninger, - beslutninger, som tager udgangspunkt i den enkelte skoles behov i tæt samarbejde med medarbejderne på skolen. På den måde kan vi endnu bedre gøre eleverne så dygtige, som de overhovedet kan, og således sikre dem et godt liv, imens de er i skolen og i livet også efter folkeskolen.

Professionel Læringsledelse, der gennemføres i Aalborg Kommune i samarbejde med ValueEd, anført af den norske professor Johan From, og med støtte fra A.P. Møller Fonden, tager i modsætning til andre ledelsesuddannelser afsæt i den enkelte leders skole. På den måde er det ikke en one size fits all-løsning, men en dynamisk tilgang, som bliver tilpasset de forhold, styrker og udfordringer, som er på den enkelte skole.

Og der er mange gevinster at hente ved at dykke ned i egen praksis.n allerede nu gennem pilotprojekter og de indledende faser se, at skoleledelserne gennem forløbet bliver klædt endnu bedre på til at støtte det pædagogiske personale. Det betyder, at de i samarbejde kan tilrettelægge og udvikle undervisning af høj kvalitet, så alle elever indfrier deres fulde læringspotentiale, og samtidig højner vi trivslen på de enkelte skoler. 

Vi er godt i gang med indsatsen, og vi lærer hele tiden nyt, som vi naturligvis gerne deler. Vigtigst er det, at vi ved, hvad vi arbejder henimod, nemlig en skoledag, hvor hvert enkelt barn får de bedste forudsætninger for at se sig selv, og som understøtter både det, børnene kan, og de drømme de har og får.

Selvom det er en kæmpe indsats, som kræver tid, dedikation og hårdt arbejde, så er vores store ambitioner her i Aalborg Kommune ikke urealistiske. Dem skal vi nok få opfyldt. Det er min drøm.