OK15
0   2509

Overenskomstkrav: Specialundervisningstillæg skal komme flere til gode

I takt med at flere elever bliver inkluderet i normalundervisningen, mister lærere specialundervisningstillæg. De penge skal samles op, lyder forslaget til et nyt overenskomstkrav fra Danmarks Lærerforening.

Sikring af reallønnen via generelle procentvise lønstigninger plejer at være højt prioriteret, når lærerne stiller krav til arbejdsgiverne ved overenskomstforhandlinger. Meget tyder på, at det billede gentager sig, når DLF på kongressen i september skal vedtage lærernes endelige krav til overenskomstforhandlingerne 2015.

Overskrift

HOVEDSTYRELSENS FORSLAG TIL KRAV TIL OK15 (KOMMUNER OG REGIONER)

 


Løn
Generelle procentvise lønstigninger
Videreførelse af den nuværende reguleringsordning
Lønforbedringer til LC-gruppen
Grundløn til PB-ere i ernæring og sundhed
Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse

Forhandling af midlerne i specialundervisningstillæggene

Arbejdstid
Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene

Tryghed
Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job i opsigelsesperioden
Ret til uddannelse i opsigelsesperioden

Øvrige ansættelsesvilkår
Ret til afvikling af 6. ferieuge som på det øvrige kommunale arbejdsmarked.
Initiativer der hjælper nyuddannede i overgangen til arbejde.
Tilpasning af reglerne om vilkår for varetagelsen af praktik på baggrund af den nye læreruddannelse
Ændring af hovedaftalen således, at sparede lønmidler ved konflikt skal indbetales til en uddannelsesfond
Forhøjelse af akut-midlerne
Sikring af TR-repræsentation/kontaktperson på hver matrikel

Overenskomstdækning
Overenskomstdækning af USB/STU
Alle vejledere og konsulenter på UU dækkes af LC-overenskomsten
Ny stillingsbetegnelse i overenskomsten med selvstændig grundløn og lønforløb: Pædagogisk/psykologisk konsulent
Tilpasning af områdebestemmelsen vedr. specialundervisning for voksne

Projekter
Herudover ønsker hovedstyrelsen at stille krav til en række iværksættelse af en række projekter om blandt andet efteruddannelsesplan, sikring af reduktion af arbejdsopgaverne ved efteruddannelse og andre opgaver og forsøgsprojekter om arbejdstilrettelæggelsen.

 

Artiklen fortsætter under banneret

DLF's hovedstyrelse har netop samlet op på tilbagemeldingerne fra kredsenes debat om lærernes overenskomstkrav.

»Tilbagemeldingerne fra kredsene peger i mange retninger. Nogle siger, at vi skal satse på løn, mens andre siger, at vi skal satse på arbejdstid. Jeg tror, at vi stadig skal gå efter at sikre reallønnen via generelle procentvise lønstigninger, men tilbagemeldingerne peger også på, at vi skal prioritere særlige grupper, som har et lønproblem. Det var en forholdsvis klar tilbagemelding fra debatten i kredsene, hvilket i øvrigt stemmer fint overens med hovedstyrelsens foreløbige tilkendegivelser«, siger Gordon Ørskov Madsen.

 

Specialundervisningstillæg skal samles op

Tilbagemeldingerne fra kredsene har fået hovedstyrelsen til at foreslå et helt nyt krav med ordlyden »forhandling af midlerne i specialundervisningstillæggene«.

»Vi foreslår at tage et krav med om, at vi skal have opsamlet de midler, der bliver frigjort, i takt med at færre lærere får tillæg til specialundervisning«, siger Gordon Ørskov Madsen.

På sigt så han gerne, at specialundervisningstillægget blev konverteret til et tillæg, som langt flere lærere kunne få.

»Vi skal også overveje anvendelsen af specialundervisningstillægget, når så mange elever flytter over i normalklasserne. Lærerne i normalklasserne får en større opgave, og vi skal overveje rimeligheden i, at det er speciallærere, der får et tillæg, når det i højere og højere grad bliver alle lærere, der varetager opgaven«.

Et sådant krav vil dog ikke betyde, at nogle lærere pludselig får frataget løndele.

»Vi vil ikke tage penge fra en hel medlemsgruppe, men hen over tid vil vi gerne se på, om det kunne fordeles anderledes«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Arbejdstidskrav skal stilles

Tilbagemeldingerne fra kredsene er også klare, når det gælder forslaget om at stille et arbejdstidskrav om, at »lærerne og børnehaveklasselederne skal sikres mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene«.

»Langt de fleste kredse er enige i, at kravet skal stilles, som det er foreslået, så vi vælger at sende det videre til kongressen, som det er«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Oversete medlemsgrupper prioriteres

Nogle lærere på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse har ikke en overenskomst, og lærerne på social- og sundhedsskolerne har en mindre løn end folkeskolelærerne. Andre grupper har ikke et centralt aftalt lønforløb. Flere mindre medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening har hængepartier, som DLF ved denne overenskomst vil forsøge at rette op på.

»Vi kan ikke løse alle problemer ved en overenskomst, så vi må også se det i et længere perspektiv. Vi blev underkompenseret for 300 millioner kroner i forbindelse med lovindgrebet. Vi forventer, at de penge kommer i spil og skal bruges på de mindre medlemsgrupper«.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.256 andre er allerede tilmeldt