Håndværk og design
0   8

Ministeriet har lyttet: Valgfagsprøve i h&d kræver kræver kun ét oplæg

"Jeg vil gå så langt som at kalde det en tidlig julegave", siger håndværk og design-lærernes formand. I den endelige bekendtgørelse og vejledning til den nye prøve i valgfaget har ministeriet nemlig taget hendes og andres kritik alvorligt.

"Det glæder mig meget, at ministeriet har lyttet til vores indsigelser og argumenter. Jeg har talt med læringskonsulenten, og jeg ved, at andre også har fremført deres kritik. Det har tydeligvis virket, for i den endelige version kræves der ét og kun ét oplæg til hele holdet, og de har helt droppet at eleverne skulle trække et oplæg", fortæller en glad Irene Egeskov Andersen, formand for Den Faglige Forening Håndværk og Design.

Det nye valgfag i Håndværk og design er i fuld gang for 7. klasser, som skal til afsluttende prøve i faget efter 8. klasse. Lærerne har derfor ventet spændt på en ny prøvebekendtgørelse og vejledning. Et udkast til bekendtgørelsen blev sendt i høring i starten af september og har udtrykte Den Faglige Forening med det samme deres bekymring, ligesom en tidligere læringskonsulent også råbte vagt i gevær.

Snævre oplæg og ekstraarbejde

Af udkastet fremgik det, at hver elev eller gruppe skulle trække et oplæg. Det fandt Irene Egeskov Andersen meget uhensigtsmæssigt:

Artiklen fortsætter under banneret

"Hvis hver lærer skal udarbejde forskellige problemstillinger og oplæg til alle elever, risikerer vi, at hvert oplæg bliver for snævert og med for mange bindinger. Og det er skidt, for der skal jo være plads til idegenerering med kreative og innovative ideer", sagde hun dengang til folkeskolen.dk.

Formen ville altså dels give snævre oplæg, dels være et stort ekstraarbejde for lærerne, og meget svært at gennemføre rent praktisk.

I den ny bekendtgørelse af udtrækket helt fjernet, og man er tilbage ved sådan, som man hidtil har gennemført prøven de steder, hvor eleverne har taget en frivillig prøve i håndværk og design, nemlig med et fælles oplæg til hele holdet, som man så idegenerer på i fællesskab, hvorefter hver elev eller hver gruppe videre med deres ide.

"I håndværk og design er det en praktisk-mundtlig prøve. Det er ikke det same som en prøve i fx engelsk. Her arbejder eleverne praktisk, og vi går omkring og snakker med dem om det, de laver, mens vi eksaminerer. Det ville være helt uoverskueligt med 8-12 forskellige projekter i gang på samme tid, og vi ville risikere ikke at give eleverne den bedste behandling".

Stadig uklart om begge lærere skal med

Irene Egeskov Andersen glæder sig også over, at kravene og eksemplerne på oplæg er blevet brede, så det er muligt både at ramme den svage og den meget dygtige elev. Det er gode eksempler, og foreningen arbejder også på at komme med flere eksempler på prøveoplæg i deres blad senere på året. Men hun håber også, at Undervisningsministeriet vil lave tema-dage, hvor de kommer med mere hjælp og vejledning til lærerne, da det jo er et ændret fag og en ny prøve.

Irene Egeskov Andersen glæder sig også over, at kravene og eksemplerne på oplæg er blevet meget brede, så det er muligt både at ramme den svage og den meget dygtige elev. Det er gode eksempler, og foreningen arbejder også på at komme med flere eksempler på prøveoplæg i deres blad senere på året. Men hun håber også, at Undervisningsministeriet vil lave tema-dage, hvor de kommer med mere hjælp og vejledning til lærerne, da det jo er et ændret fag og en ny prøve.

Eneste del, hun gerne så præciseret mere i bekendtgørelse og vejledning er, om det er et krav, at begge lærere er med til prøven, hvis der har været to lærere på faget med forskellige kompetencer.

"Den blæser stadig lidt i vinden, for i forhold til eksamensopgivelserne står der læreren, og i vejledningen er der plads til to navne på lærere. Det mener jeg godt, man som lærer kan tage med til sin leder. Og det skal da være en leder, der går i meget stramme, økonomiske sko, hvis der ikke er plads til to lærere, som har to forskellige fagligheder", siger hun.

Endelig bekendtgørelse

17.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

17.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, hvor prøveoplægget fremgår. Undervisningsbeskrivelsen skal omfatte oplysninger om undervisningens indhold og form inden for fagets kompetenceområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform og praktiske forhold vedrørende prøveafholdelsen.

17.3. Eleverne kan enten vælge at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Prøven tilrettelægges, så der i løbet af de 4 timer, prøven gennemføres, er følgende antal minutter til den reflekterende samtale mellem lærer, censor og elev/gruppe: 1 elev: 25 minutter, 2 elever i gruppe: 35 minutter, 3 elever i gruppe: 45 minutter.

17.4. Prøven består i planlægning og udførelse af en praktisk designopgave samt en reflekterende samtale om opgavens løsning under prøven.

17.5. Ud fra en problemstilling formulerer læreren et prøveoplæg, der består af en designopgave. Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på skolen på henholdsvis 7. og/eller 8. klassetrin. Prøveoplægget skal give eleverne mulighed for at planlægge og arbejde med en praktisk opgave gennem en designproces, som giver et kvalificeret bud på en løsning på en problemstilling. Opgaven skal kunne løses i hårde materialer, bløde materialer eller en kombination af hårde og bløde materialer.

17.6. Eleven eller gruppen skal have udleveret prøveoplægget, før det praktiske arbejde skal udføres. Udlevering af prøveoplæg til brug ved prøveafholdelse i prøvetermin maj/juni skal senest ske fem skoledage, før de skriftlige prøver påbegyndes og tidligst 1. april. Udlevering af prøveoplæg til brug ved prøveafholdelse i prøvetermin december/januar kan tidligst ske fem skoledage, før de skriftlige prøver påbegyndes og skal senest ske 1. december. Prøveoplægget skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af et praktisk produkt og den efterfølgende reflekterende samtale.

17.7. Til udførelsen af opgaven gives 1 time á 60 minutter til planlægning af designforløbet samt 7 undervisningslektioner á 45 minutter med vejledning fra faglæreren, hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer á 60 minutter til den mundtlige prøve inkl. karakterfastsættelse, hvor censor er til stede.

17.8. Ved prøven må eleverne anvende alle fagspecifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Fagspecifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

17.9. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af designproces, fremgangsmåde og produkt.

17.10. Der prøves i at kunne

- fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger designprocessen, og i den mundtlige samtale beskrive de valg, eleven har truffet undervejs i designprocessen og gennemføre forarbejdningsforløbet fra idé til færdigt produkt,

- anvende hensigtsmæssige arbejdsgange,

- bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj og maskiner og

- formgive og fremstille et produkt med en innovativ og entreprenant tilgang, der har æstetisk og funktionel værdi.

17.11. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

Udkast

17.1 Prøven er praktisk/mundtlig

17. 2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, hvor prøveoplæggene fremgår. Undervisningsbeskrivelsen skal omfatte oplysninger om undervisningens indhold og form indenfor fagets kompetenceområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform og oplysninger om praktiske forhold vedrørende prøveafholdelsen.

17.3. Eleverne kan vælge enten at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever.

17.4. Prøven består i planlægning og udførelse af en praktisk designopgave s a mt en reflekterende samtale om opgavens løsning under prøven.

17.5. Ud fra en problemstilling formulerer læreren et prøveoplæg, der består af en designopgave. Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på 7. og 8. klassetrin. Prøveoplægget skal give eleverne mulighed for at planlægge og arbejde med en praktisk opgave gennem en designproces, som giver et kvalificeret bud på en løsning på en problemstilling. Opgaven skal kunne løses i hårde materialer, bløde materialer eller en kombination af hårde og bløde materialer.

17.6. Eleven eller gruppen trækker et prøveoplæg senest 5 skoledage, før det praktiske arbejde skal udføres. Eleverne kan tidligst trække prøveoplægget den 1. april. Prøveoplægget skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af et praktisk produkt og den efterfølgende reflekterende samtale.

17.7. Til udførelsen af opgaven gives 1 time á 60 min. til planlægning af designforløbet samt 7undervisningslektioner á 45 min. me d vejledning fra faglæreren, hvor eleven påbegynder opgaven, s a mt 4 timer á 60 min. til den mundtlige prøve inkl. karakterfastsættelse, hvor censor er til stede.

17.8. Ved prøven må eleverne anvende alle fagspecifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Fagspecifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

17.9. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af designproces, fremgangsmåde og produkt.

17.10. Der prøves i at kunne-fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger designprocessen, og i den mundtlige samtale beskrive de valg, eleven har truffet undervejs i designprocessen og gennemføre forarbejdningsforløbet fra idé til færdigt produkt, -anvende hensigtsmæssige arbejdsgange,-bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj og maskiner og -formgive og fremstille et produkt med en innovativ og entreprenant tilgang, der har æstetisk og funktionel værdi.

17.11. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. 

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Håndværk og designnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Foreningen for håndværk og design.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.125 andre er allerede tilmeldt