Anmeldelse:

Matematik i 10. klasse – hvorfor og hvordan?

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Titel: MAT 10

Forfattere: Kenneth Riis Poulsen, Kaj Østergaard, Jakob Thomsen og Lennart Børsting

Grundbog 210 kroner.

Lærervejledning: 928,75 kroner

I-bog: 831,25 kroner pr. år pr. klasse

Web: 1187,50 kroner

Forlag: Alinea

Valg af opdaterede læremidler målrettet undervisningen i 10. klasse har i mange år været en udfordring for underviserne. Politikerne har gjort, hvad de kunne for at skræmme lærebogsforfattere og forlag fra at udvikle nye og tidssvarende læremidler til undervisningen i grundskolens 10. klasse. Senest har Kommunernes landsforening lanceret et forslag om at flytte 10. klasse væk fra folkeskolen og over i ungdomsuddannelserne, men samtidig bevare muligheden for at tage 10. klasse på efterskole.

Baggrunden er ifølge KL, at der er for mange unge, der bliver tabt i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. En ikke uvæsentlig del af de unge kommer ikke videre til uddannelse eller i job, efter at de har forladt folkeskolen. 10. klasse skal ifølge KL stadig bestå som et tilbud, men skal overflyttes til et andet regi end folkeskolen, for eksempel gymnasier, HF eller de erhvervsrettede uddannelser. Det er ikke første gang, at der skabes tvivl om formatet og om 10. klasse overhovedet skal være en mulighed.

Det er i det spændingsfelt, at vi finder lærebogssystemet MAT 10. MAT 10 er det eneste nyudviklede matematikgrundbogsstem i snart mange år. Ellers har de store forlag valgt at koncentrere indsatsen på digitale tilbud til målgruppen.

10. klasse har som elevgruppe en meget stor faglig spredning, og det er der fokus på i MAT 10. Intentionen er en matematikundervisning, der har lav faglig indgangstærskel og højt til loftet i en og samme aktivitet. Og det gør de ganske godt. Grundbogen præsenterer eleverne for basisstoffet i en række aktiviteter, som efterfølgende foldes ud på systemets website.

Alle bogens 10 kapitler følger opbygningen intro, aktivitet, klassesamtale, 'Viden om' med temaets faglige pointer og endelig 'Redegørelse', hvor eleverne parvis skal formulere problemstillinger, som de har arbejdet med i kapitlet. Redegørelserne kan eleverne benytte som portfolie i forbindelse med prøveform B. MAT 10 følger en eksemplarisk enkel opbygning, hvor det for alle uanset faglige forudsætninger med farvekoder og ensartede kapitelinddelinger er meget let at finde rundt i elevbogen og på websitet.

MAT 10 har fokus på en undersøgelsesbaseret tilgang til undervisningen og benytter 5F-modellen(ikke at forveksle med naturfagenes 5E-model). 5F-modellen følger faserne: Indledende ’iscenesættelse’ med lærerpræsentation af problemstilling, en undersøgelsesface, hvor eleverne arbejder med problemstillingen, og en afsluttende fællesgørelse, hvor eleverne fremlægger resultaterne af deres undersøgelser. 5F står for Fang, Forsk, Forklar, Forlæng og Feedback.

Powered by Labrador CMS