Anmeldelser

Engelsk
0   1

Trafikinformation til engelsklærere

Bogen anviser ikke en let, velasfalteret vej, som elever med dysleksi kan vælge, når de gerne vil suse mod mestring af det engelske sprog. ”Veje til engelsk” er en beskrivelse af, hvorfor det er så vanskeligt at lære fremmedsprog, hvis man har læse- eller skrivevanskeligheder.

Ordblind/læsesvag Specialundervisning Undervisning

Teamsamarbejde
0   6

Er det sådan, lærerne skal samarbejde?

Omdrejningspunktet for udvikling i skolen er professionelle læringsfællesskaber med hovedvægten på teamsamarbejde. Det er denne bogs budskab. Den sprudler af ideer og strør om sig med praksisnære eksempler, men det er et spørgsmål om, hvorvidt dens model, som er udviklet i USA, passer til danske forhold.

Pædagogik Skoleledelse Evaluering Undervisning Lærerliv Ledelse Arbejdsliv

Skønlitteratur
0   3

Enestående tegneserieroman

En dejlig gave til dansklærerne og deres elever fra 6. klasse og opefter.

Dansk

Dansk
0   0

Sjovt at stave

"Stavespil" er skruet sådan sammen, at det ikke nødvendigvis er de gode stavere, som løber med sejren. Det er godt tænkt.

Specialundervisning Ordblind/læsesvag Undervisning

Skønlitteratur
0   4

Roman, som gør klog

På ingen måde havde jeg kunnet forudse, at jeg her sad med en bog, som jeg ikke ville lægge fra mig, før den var læst færdig, og som i løbet af de næste fire timer ville få mig til at hulke helt nede fra maven flere gange.

Dansk

Pædagogik
0   7

Materiale, der kræver tid og penge

En rigtig udmærket bog, der dog har det problem, at den tager udgangspunkt i en anden skolevirkelighed end den danske. Og at den er dyr.

Undervisning

It
0   0

Den gode, den tvivlende og den mørke side ved de digitale medier

Er vi blevet for afhængige af mobilen? Har den frataget os evnen til at opleve ægte nærvær ved at udnytte vores instinktive behov for et hurtigt digitalt kick? Det mener denne forfatter, men han rammer ikke helt plet.

Pædagogik Trivsel Læremidler Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Tosprogede
0   12

Styrk sproget, læringen og din egen undervisning

Lærerig grundbog, praksisnær idébog eller bare klog og inspirerende læsning. Det er ikke uden grund, at Pauline Gibbons' bog om andetsprogsundervisning i en faglig kontekst er blevet en klassiker - nu i en dansk, redigeret version.

Undervisning

Tosprogede
0   1

Hvor vil du hen, du?

I Pisa 2015 præsterer gruppen af minoritetselever stadig dårligere end deres klassekammerater med majoritetsbaggrund. Der er derfor fortsat behov for udgivelser om, hvordan skolen, og en dag vore folkevalgte, søger at skabe lige muligheder for alle uanset baggrund. Her gøres det godt, men lidt for rodet

Flygtninge Dansk som andetsprog Pisa 2015 Undervisning Pisa

Trivsel
0   0

Stærkere sammen end hver for sig

Resiliens handler om vores indre styrke og om det stærke og trygge fællesskab. Intet andet er vigtigere at lære i skolen, og forældrene skal være med i det arbejde, er budskabet i dette materiale.

Mobning Skole-hjem-samarbejde Børneliv Seksualundervisning Undervisning Skolen i samfundet

Fransk
0   0

Underholdende ordbog

Nye franskelever kommer godt i gang med denne her.

Skolepolitik
0   9

Trædesten i standardiseringsfloden

På stort set alle områder i arbejdslivet bliver der indført standardisering og målstyring. I "Tæller vi det der tæller?" gør forfatterne kritiske og sympatiske forsøg på at finde alternative og resultatbevidste måder at organisere arbejdet på.

Sløjd
0   0

Snitteri som livsværk

Det er en lækker og inspirerende bog, men den mangler en klar målgruppe. Måske er den nærmest en slags snittet livshistorie.

Uddannelsesvejledning
0   0

Fra uddannelsesvejledning til karrierelæring

Helt konkrete anbefalinger baseret på et solidt teoretisk og empirisk grundlag. Og klart og levende formidlet. Det er sådan set basisopskriften på den glimrende bog ”Udsyn i udskolingen”, der burde ligge under enhver udskolingslærers, UU-vejleders og kommunalpolitikers gavebord.

Skolen i samfundet

Dansk mellemtrin
0   6

Ordet er dit – gør det frit

Solidt og anvendeligt systematisk materiale til undervisning i mundtlighed måtte gerne lege lidt mere.

Dansk

Skønlitteratur
0   5

En barsk nyklassiker

Smuk, grum, realistisk og sørgeligt aktuel roman om krig og flygtninge. Læs den med din klasse, selv om det gør ondt helt ind i sjælen.

Flygtninge Dansk Tosprogede Undervisning

Matematik
1   5

Aktivitet i matematikundervisningen

Undersøgende matematikundervisning, bevægelse og aktive elever er nøgleord for denne aktivitetsmappe.

Trivsel
0   0

Fra kernefamilie til tokernefamilie

Den kendte børnepsykolog John Aasted Halse giver gode råd om, hvad man som lærer og pædagog skal gøre med børn, hvis forældre er i skilsmisse.

Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   0

Bogen "20 skridt til bedre lærersamarbejde"

Bogens ærinde er at ville forandre og forbedre lærersamarbejdet, og den kommer med alle de rigtige betragtninger, som alle egentlig godt ved er det korrekte at gøre. Men den sætter sig mellem to stole som oplysende og problemløsende.

Undervisning

Pædagogik
0   32

Hjælp til at bevare nysgerrigheden

Ja, det er på svensk, men det er det værd. Læs denne her, og få et frisk pust østfra til din undervisning.

Sverige Undervisning Udland Skolen i samfundet