Anmeldelse:

Didaktisk kvalitet i idrætsundervisningen

Bogen vil og kan give masser af inspiration, udviklingsmuligheder for den reflekterende idrætslærer, der gennem bogens mange afsnit kan få idrætsfaglige kompetencer, som giver masser af pejlinger på, hvordan man kan arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Idrætsdidaktik - idrætsundervisning i grundskolen og gymnasiet

Forfattere: Andreas Schiørring, Malene Kjær, Peter Jensen, Malene Schat-Eppers og Bjarke Andreasen

499 kroner

Forlag: Yubio

Der går ofte en del år imellem, at der udgives grundbøger med udgangspunkt i idrætsdidaktik, men det er et væsentligt område, og det er vigtigt, at der løbende sker en opdatering på det idrætsdidaktiske felt. 'Idrætsdidaktik – idrætsundervisningen i grundskolen og gymnasiet' er et nyt bud på en grundbog på dette område. E-bogen giver et stort overblik over dette faglige område og vil helt sikkert være med til at fastholde kvalificeret idrætsundervisning både i grundskolen og i gymnasiet.

Bogen vil og kan give masser af inspiration, udviklingsmuligheder for den reflekterende idrætslærer, der gennem bogens mange afsnit kan få idrætsfaglige kompetencer, som giver masser af pejlinger på, hvordan man kan arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning.

Bogen har to dele. Del 1 tager udgangspunkt i idrætsfagets indhold og formål med særlig fokus på idrætshistorie, diskurser og status for faget. Denne del bærer præg af at være fagligt godt funderet og velformuleret, således at læseren hurtigt er på rette vej og med en tydelig idrætsdidaktisk tankegang. Del 2 tager udgangspunkt i de idrætsdidaktiske faktorer og har klart fokus på læringsmål, progression, temabaseret undervisning, teori, relations arbejde, motivation, inklusion og feedback. Denne del tager udgangspunkt i bogens egen idrætsdidaktiske model, som er inspireret af den didaktiske relationsmodel, og som danner grobund for de mange faglige indholdsområder i del 2. Pointerne bliver i del 2 tydelige og præcise og giver masser af inspiration og faglig udfordring for lærere, der underviser i idræt.

Bogen indeholder en lang række af fotos, illustrationer og modeller, der sammen med faglig kompetent tekst giver læseren gode anvendelsesmuligheder og derved også mulighed for at bruge materialet som opslagsbog og idémappe således, at idrætslærere til stadighed kan og vil udvikle idrætsundervisning – også gennem de didaktiske overvejelser.

Alle afsnit afsluttes med en litteraturliste og refleksionsspørgsmål. Det skaber en klar grundighed og en faglig præcision for de enkelte afsnit. En rigtig god måde at afslutte hvert område på.

Bogen vil gerne skabe en tydelig sammenhæng mellem undervisningen i folkeskolen og gymnasiet, og det skal være et væsentligt argument for dette materiale

Bogen vil gerne skabe en tydelig sammenhæng mellem undervisningen i folkeskolen og gymnasiet, og det skal være et væsentligt argument for dette materiale. Det vil give en samlet tænkning gennem elevernes 12-13 års idrætsundervisning og i sidste ende skabe et godt fundament for masser af bevægelsesglæde og bevægelsesudvikling hos eleverne både i grundskolen og gymnasiet.

'Idrætsundervisning – idrætsundervisning i grundskolen og gymnasiet' anbefales varmt til alle, der underviser i idræt i folkeskolen og i gymnasiet.

Powered by Labrador CMS