Prisvinder: Museumsbesøg kan styrke historieundervisningen

Nyuddannet lærer Carina Boelsgaard Godskesen har vundet Historiewebbens Årsbachelor for lærer-studerende. Hun fortæller i sin bacheloropgave, hvordan et museumsbesøg giver eleverne et netværk af viden, som læreren efterfølgende kan udbygge i klasseværelset.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"I elevernes udtalelser står det klart, at indlevelsen i skuespillet styrkes på museet, især i kraft af rekvisitterne. Og det er netop det, museet giver mulighed for: Indlevelse, handling, oplevelse og inddragelse af alle sanser. Samtidig arbejder eleverne med den nyeste teknologi, hvilket er en stor motivationsfaktor", konkluderer Carina Boelsgaard Godskesen fra Læreruddannelsen Silkeborg.

I bacheloropgaven 'Næsten som at være der selv' har hun undersøgt, om et det uformelle læringsrum, som et museumsbesøg tilbyder, kan have en positiv virkning på elevernes holdning til historiefaget og sætte elevernes historiebevidsthed i spil.

Det har hun nu modtaget Historiewebbens pris for. 


En måde at forholde sig egen tid og normer
I opgaven har Carina Boelsgaard Godskesen spurgt sig selv, hvilke refleksioner historielæreren må gøre sig, for at fortidens historie bliver vedkommende for det senmoderne barn, og hvordan museumsundervisning kan danne ramme om det. Derfor har hun besøgt Glud frilandsmuseum i Hedensted Kommune sammen med 6. klasse fra en skole i Hedensted.

Hele årgangen havde arbejdet med Cecil Bødkers"Ægget der voksede", og hver klasse fik en dag på museet til at filmatisere udvalgte kapitler fra bogen. Årgangen havde arbejdet med historisk læsning, og målet med besøget var fra skolens side, bl.a. at eleverne skulle stifte bekendtskab med 1800-tallets land-by-opbygning, de sociale forhold og kartoflens indførelse i Danmark. Eleverne har arbejdet med historiefaglige emner, men i et danskfagligt perspektiv.

Carina Boelsgaard Godskesen analyser, hvad børnene får ud af besøget, og konkluderer, at elevernes oplevelse på museet medvirker til at skabe et meget helstøbt netværk af viden, som læreren efterfølgende kan udbygge i klasseværelset, hvor museumsbesøget kan indgå som en referenceramme.

"Et indblik i fortidens verden kan være en god måde at få eleverne til at forholde sig til deres egen tid og normer, da man i mødet med de andre også får øje på sig selv. Skuespillet skaber refleksion over fortidens levevis og levevilkår og sætter nutidens levevilkår i forhold hertil. I dette særlige tilfælde ser jeg et stort potentiale i at benytte elevernes fokus på rekvisitterne, som baggrund for en samtidsanalyse og blik for særlige kendetegn ved den tid vi lever i. Det er dog vigtigt, at museumsbesøget ikke står alene".


En fremragende opgave
Det er 4. gang, at HistorieWeb.dk og Gyldendal uddeler prisen på 5000 kroner. De begrunder valget af Carina Boelsgaard Godskesens opgave sådan:

"Det er en fremragende opgave. Med stor indsigt og indlevelse - og i et dejligt sprog - forfølger opgaven spørgsmålet: om et museumsbesøg kan have en positiv virkning på elevernes holdning til det ellers trængte historiefag og dermed sætte elevernes historiebevidsthed i spil".
Selve prisoverrækkelsen finder sted i januar, fordi Carina Boelsgaard Godskesen lige nu befinder sig på kursusophold i Mexico. 

Læs mere

Læsvinderopgaven her

Powered by Labrador CMS