”Situationen er på ingen måde løst med de midler, regeringen kommer med i deres finanslovsforslag. Hvis skolerne skal overleve, så skal der ske noget andet”, siger formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen.

DLF: Uartigt at bibeholde besparelser på frie fagskoler

DLF er ikke imponeret over, at regeringen lover frie fagskoler 7,1 mio., når de ikke annullerer sidste års besparelser på 20 millioner. ”Frie fagskoler fik en vigtig samfundsopgave, og det er uartigt at trække tæppet væk under dem”, siger udvalgsformand.

Publiceret

Frie fagskoler

De frie fagskoler er en skoleform, der blev oprettet af et enigtfolketing med start januar 2015 for at hjælpe unge videre iungdomsuddannelser. Det er kostskoler, som giver de unge etfundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse.En tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig. Det er fag sommad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi. Såmatematik og dansk indgår i de praktiske fag. De 15 skoler, som gårunder betegnelsen frie fagskoler, tilbyder tre forskelligeforløb:

- Parat til Erhvervsuddannelse, som er et et tilbud til unge,der gerne vil ind i et bestemt erhverv, men har behov for atprøve kræfter med området - enten i form af et målrettetkursus eller i forbindelse med en 10. klasse.

- 10. klasse for praktisk interesserede, som særligt skaltiltrække skoletrætte elever, der trænger til enfaglig opgradering og afklaring af uddannelsesvalg. 

- Uddannelsesforløb for unge med særlige behov, som giverboundervisning til unge med særlige behov

Mere om frie fagskoler 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I regeringens finanslovsforslag fra sidste uge fremgik det, at regeringen vil øge de frie fagskolers driftstilskud med 7,1 millioner. Det kan umiddelbart lyde som en gave til de hårdt trængte skoler. Men der er ikke meget jul over pengene, når baggrunden er, at de blev skåret med samlet 20 millioner sidste år, og de 7,1 millioner i virkeligheden er en tidligere udmeldt besparelse, som regeringen nu har annulleret.

Frie fagskoler: Regeringens millionløfte er ren spin

I Danmarks Lærerforening støtter man fuldt op om De Frie Fagskolers kamp for oplevelse. Formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen mener, at der er to ting at tage højde for i diskussionen af skolernes økonomi:

"Regeringen gør her det samme, som de har gjort ved flere andre lejligheder. På sidste års finanslov gennemførte man massive besparelser på de frie fagskoler. Nu får de så lidt igen, men regeringen fremlægger det som en god gave til skolerne. Faktum er, at skolerne står med en yderst presset økonomi, som kan betyde, at deres eksistens er truet".

En vigtig samfundsopgave

Som det andet punkt peger Gordon Ørskov Madsen på, at det var et enigt Folketing, der vedtog lovændringen, som ændrede skolerne fra husholdnings- og håndarbejdsskoler til Frie fagskoler pr 1. januar 2015.

"Dengang sagde politikerne til skolerne: Vi vil gerne have, at I gør en særlig indsats over for den målgruppe, som gerne skal søge ind på erhvervsuddannelserne. Det er der et enormt samfundsmæssigt behov for, fordi det er unge, som ikke ellers passer ind i uddannelsessystemet. Så man sætter dem til at løse en samfundsmæssig opgave, og så trækker man tæppe væk under dem. Det er jo fuldstændig urimeligt".

Danmarks Lærerforening går nu sammen med foreningen Frie Fagskoler og andre, der måtte have politisk interesse i området for at lægge pres på politikerne.