"Vi er ikke ligefrem forvente med faglitteratur på dansk i de her fag", siger Hanna Schneider og Stig Pedersen, som er aktuelle med en ny didaktik i håndværk og design.

Ny didaktik: Håndværk og design skal tages alvorligt

To garvede kræfter har skrevet en ny didaktik til håndværk og design i læreruddannelsen og skolen. Hanne Schneider og Stig Pedersen mener, at håndarbejds- og sløjdfagene i for mange år har lidt under skiftende politiske vinde, så nu skal lærerne klædes på til at kunne argumentere for deres fag.

Publiceret

Om forfatterne:

Hanne Schneider og Stig Pedersen erbegge uddannet lærere i 1977 fra Blaagaard, Hanne dengang medlinjefag i håndarbejde. Stig Pedersen har taget linjefag i sløjdsenere og er kandidat i sløjd fra DPU. Han har arbejdet som lærer i19 år primært undervist i sløjd. Efterfølgende har han undervist påvidereuddannelsen på Sløjdlærerskolen, været konsulent på en rækkeprojekter og være formand for den faglige forening forseminarielærerne. Han gik på pension i 2013.
Hanne Schneider har undervist i blandt andet håndarbejde ifolkeskolen frem til 1994, hvor hun blev færdig med en cand pæd.pæd. og blev ansat på Læreruddannelsen Zahle. Der har hun undervisti håndarbejde og i pædagogiske fag frem til nu, hvor hun netop ergået på pension. Hun har været censorformand for håndarbejde og harværet med til at skrive forgængeren til fælles mål for håndarbejdeog siden for materiel design og været konsulent på en rækkeforsøgsprojekter i fagene.

Ingen billeder:

Den nye didaktik er en lille kompakt bog uden billeder. Årsagener dels, at den er en del af en serie, som ser sådan ud, men detpasser også de to forfattere godt.

"Det skal være en seriøs bog. Det er ikke fordi billeder ikke erseriøse - vi elsker billeder. Men der har været for mange storesmukt illustrerede bøger om det her fag, som har manglet indhold.Vi vil tage faget ligeså seriøst som alle andre fag", lyder det fraforfatterne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der har været alt for meget uro omkring sløjd og håndarbejde. Siden de to fag blev erstattet af materiel design i læreruddannelsen i 2007 har ingen rigtigt vidst, om man der skulle satses på faget eller ej. Nogle skoler har ligefrem nedlagt lokaler, der er ikke blevet uddannet mange nye lærere i faget, og efteruddannelse er ikke blevet prioriteret, fordi ingen vidste, hvilken vej vinden blæste.

Men i folkeskolereformen har håndværk og design mulighed for at få fornyet status, og det skal understøttes, mener Hanne Schneider og Stig Pedersen. De er gået på pension for kort tid siden, men har et langt lærer- og underviserliv bag sig inden for sløjd, håndarbejde, lærer- og videreuddannelse. Og så er de aktuelle med en spritny bog om faget "Håndværk og design - en fagdidaktik".

"Samfundsmæssigt har der været en lang udvikling, hvor faget har ligget dødt. Nu er det en  vigtig del af reformen. Men det kræver, at lærerne kan argumenterer godt for faget - både over for skolelederen og forældrene, hvis det virkelig skal have plads og status. Og det kræver et fagsprog og en fagdidaktik, så man også kan overbevise de forældre som bare synes, det er hygge og leg", forklarer Stig Pedersen.

Brug for ny didaktik i faget

Den nye didaktik er en del af en ny serie fra Hans Reitzels Forlag. Hanne Schneider har tidligere skrevet en række bøger, så det var hendes redaktør, der nævnte, at de havde planer om en fagdidaktikserie, og i stedet for som altid at begynde med dansk, syntes de det kunne være spændende at begynde med håndværk og design.

"Vi er ikke ligefrem forvænte med faglitteratur på dansk inden for de her fag, så det giver meget mening med en ny didaktik. Den er skrevet ind i den nye læreruddannelse, som vi begge kender meget til, men den er med vilje ikke bygget op efter de tre moduler, for dels skal den også kunne bruges til efteruddannelse og dels er der så lidt tid i den nye uddannelses undervisningsfag, at det kræver meget arbejde ved siden af - derfor har vi også lavet opgaver til selv- eller gruppestudier", siger Hanne Schneider.

Værkstedundervisningen er det, der kommer til at mangle mest i den det nye fag, fordi undervisningstiden er meget knap i forhold til at lære to håndværk. Samtidig er de unge ikke længere så gode til håndværkene, når de begynder på faget.

"Der er et hul i skole- og ungdomsuddannelserne. Hvis man læser historie, så har man jo haft det i folkeskolen og gymnasiet. Sådan er det ikke med sløjd og håndarbejde, så man har en håndværksmæssig udfordring at hale ind på. Derfor forsøger vi også at pege ud  i verden og vise, hvor man kan læse og arbejde videre", forklarer Stig Pedersen.

Men målene for faget i læreruddannelsen har også ændret sig, mener Hanne Schneider. Tidligere har det været en kombination af faglige mål, hvor man skulle kunne håndværket og kende designprocesserne og så parallel med det være god til at planlægge processer for børn. Nu lægger målene meget vægt på planlægningen af processerne.

"For os hænge de to ting sammen, så man skal også, mens man bliver lærer, øve sig i håndværket og designprocesserne".

Hanne Schneider og Stig Pedersen savner en overbygning på faget i læreruddannelsen, i stil med den der var i sløjd og håndarbejde på Lærerhøjskolen, som forsvandt da Lærerhøjskolen blev til DPU.

"Der skal være nogle, der diskuterer faget på et højere niveau end bare fremstilling af produkter. Hvorfor det er godt for eleverne og for samfundet, at faget er der. Det er fint, at det er en del af reformen. Men der er brug for efteruddannelse af lærerne og for øget fokus på det nye fag, så det kan få den status, det fortjener", siger Stig Pedersen.

De er enige om, at ildsjælene ude på skolerne er i fuld gang med at udvikle faget, men der er brug for mere end det.

"Det her fag handler jo om at forstå artefakterne i omgivelserne og hele spørgsmålet om klodens overlevelse, klima og design i forhold til at tjene penge eller designe noget, som menneskeheden har brug for. Der er masser af værdi i faget. Men hvis lærerne er så pressede på tiden, at de kun har overskud til at tænke på, hvad de skal gøre i næste time, så er det svært at få faget op på det niveau, hvor det ellers kunne være", siger Hanne Schneider.

Powered by Labrador CMS