Ni elev- og erhvervsorganisationer har udgivet rapporten: "En bredt favnende folkeskole" - her fra forsiden af rapporten.

Ni organisationer vil have mere praksis-faglighed i skolen

Der skal afsættes penge på finansloven til at opgradere de praktiske dimensioner i skolerne, lyder det i et udspil fra ni organisationer, der vil have politikerne til at sikre mere praksis-faglighed bredt i skolen.

Publiceret

PRAKSISFAGLIGHED IND I FAGENE

Anbefalinger fra gruppen: 

Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse i, hvordan manlaver mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i deklassisk boglige fag.

Hver skole skal udpege en praksisfaglighedskoordinator, der hartil opgave at understøtte implementeringen og sparre med de andrelærere. Denne praksisfaglighedskoordinator kan havediplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller lignende.

Skolerne skal frikøbe lærere til udvikling af konkreteanvendelsesorienterede undervisningsforløb i den obligatoriskefagrække i samarbejde med lokalsamfundet.

Alle kommuner skal vedtage en flerårig strategi og lave enhandleplan med årlig opfølgning - herunder mål for uddannelse afpraksisfaglighedskoordinatorer, inddragelse af erhvervsskolelærereog opkvalificering af lærere.

Det erhvervspædagogiske miljø skal styrkes med henblik på øgetforskning og opkvalificering af undervisere på lærer- ogpædagoguddannelsen samt lærere i folkeskolen.

Der igangsættes et arbejde med at kigge på, hvordanafgangsprøverne i højere grad kan afspejle en mere praksisnær oganvendelsesorienteret undervisning.

Kilde: "En bredt favnende folkeskole"

PRAKTISK-MUSISKE FAG SKALSTYRKES

Anbefalinger fra gruppen:

Håndværk og design-faget splittes op, så det igen deles i ethåndarbejdsfag og et sløjdfag, herunder metalsløjd.

Man tilbyder elever et bredt udvalg af praktisk-musiske fag påalle skolens klassetrin.

Der afsættes et beløb på finansloven til at opgradere fysiskerammer, udstyr og undervisningsmateriale på både værksteder og imusik-, billedkunst- og madkundskabslokaler på folkeskolerne.

Kilde: "En bredt favnende folkeskole"

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen skal favne bredere og have mere fokus på praksis-faglighed gennem hele skoleforløbet. Det er budskabet i et udspil, som ni elev- og erhvervsorganisationer er gået sammen om.

I udspillet er der en række konkrete råd til politikerne om, hvordan praksis-faglighed får bedre rammer i skolerne.

Udspillet skal ses som et fælles opråb til politikerne i både Folketinget og kommunerne, fortæller formand for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen.

KL: Teknologiforståelse skal have sit eget fag - og have plads i de andre fag 

"Vi synes, de praksisfaglige fag er underprioriterede. Der er en større prioritering af de akademiske sider af skolen end de praktisk faglige. Der er en uligevægt, og derfor skal der være mere praksisfaglighed. Vi ønsker, at flere elever bliver opmærksomme på alle de uddannelser, de kan tage", siger Mille Borgen Mikkelsen.  

Formand for Lærerstuderendes Landskreds Caroline Holdflod bakker op.

"Praksisfaglighed er ikke bare er et spørgsmål om at indføre en masse nye fag, men om at gøre skolen mere favnende for alle. Det er ikke bare en udskolingsting. Det handler om at udbrede forståelsen af, hvordan man er en god elev i skolen. Den forståelse, skal være bredere, end den er i dag", siger hun.

Garvede lærere: Vi risikerer at miste fagligheden i håndværk og design 

I udspillet er en række generelle anbefalinger til, hvordan man får mere praksisfaglighed ind i skolen, og der er anbefalinger rettet direkte mod de praktisk-musiske fag.

Flere af anbefalingerne kræver, at politikerne er klar til at afsætte penge til at styrke praksisfagligheden. Blandt andet når det gælder opgradering af rammerne for de praktisk-musiske valgfag håndværk- og design, billedkunst, madkundskab og musik.

Organisationerne mener også, at der kan gøres mere for, at den åbne skole bliver en succes - eksempelvis foreslår de, at "alle skoler laver en lokal handleplan for, hvordan man vil implementere den åbne skole, herunder hvordan man ønsker at bringe det lokale erhvervs-, kultur- og fritidsliv tættere på skolen. En sådan plan bør laves i samarbejde mellem lærere, elever og ledelse på skolen og bør desuden genbesøges årligt".

De peger også på, at samarbejdet mellem grundskoler og  erhvervsskoler skal øges.