Ni elev- og erhvervsorganisationer har udgivet rapporten:
Ni elev- og erhvervsorganisationer har udgivet rapporten: "En bredt favnende folkeskole" - her fra forsiden af rapporten.

Ni organisationer vil have mere praksis-faglighed i skolen

Der skal afsættes penge på finansloven til at opgradere de praktiske dimensioner i skolerne, lyder det i et udspil fra ni organisationer, der vil have politikerne til at sikre mere praksis-faglighed bredt i skolen.

Publiceret

PRAKSISFAGLIGHED IND I FAGENE

Anbefalinger fra gruppen: 

Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse i, hvordan manlaver mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i deklassisk boglige fag.

Hver skole skal udpege en praksisfaglighedskoordinator, der hartil opgave at understøtte implementeringen og sparre med de andrelærere. Denne praksisfaglighedskoordinator kan havediplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller lignende.

Skolerne skal frikøbe lærere til udvikling af konkreteanvendelsesorienterede undervisningsforløb i den obligatoriskefagrække i samarbejde med lokalsamfundet.

Alle kommuner skal vedtage en flerårig strategi og lave enhandleplan med årlig opfølgning - herunder mål for uddannelse afpraksisfaglighedskoordinatorer, inddragelse af erhvervsskolelærereog opkvalificering af lærere.

Det erhvervspædagogiske miljø skal styrkes med henblik på øgetforskning og opkvalificering af undervisere på lærer- ogpædagoguddannelsen samt lærere i folkeskolen.

Der igangsættes et arbejde med at kigge på, hvordanafgangsprøverne i højere grad kan afspejle en mere praksisnær oganvendelsesorienteret undervisning.

Kilde: "En bredt favnende folkeskole"

PRAKTISK-MUSISKE FAG SKALSTYRKES

Anbefalinger fra gruppen:

Håndværk og design-faget splittes op, så det igen deles i ethåndarbejdsfag og et sløjdfag, herunder metalsløjd.

Man tilbyder elever et bredt udvalg af praktisk-musiske fag påalle skolens klassetrin.

Der afsættes et beløb på finansloven til at opgradere fysiskerammer, udstyr og undervisningsmateriale på både værksteder og imusik-, billedkunst- og madkundskabslokaler på folkeskolerne.

Kilde: "En bredt favnende folkeskole"

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen skal favne bredere og have mere fokus på praksis-faglighed gennem hele skoleforløbet. Det er budskabet i et udspil, som ni elev- og erhvervsorganisationer er gået sammen om.

I udspillet er der en række konkrete råd til politikerne om, hvordan praksis-faglighed får bedre rammer i skolerne.

Udspillet skal ses som et fælles opråb til politikerne i både Folketinget og kommunerne, fortæller formand for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS