Igen: Avis bringer liste over skoler, ministeriet holder øje med

I 2012 måtte daværende undervisningsminister Christine Antorini undskylde over for en stribe skoler, der ved en fejl var kommet på en offentlig liste over skoler med vedvarende dårlig kvalitet. Hun lovede en ny model for kvalitetstilsyn baseret på dialog frem for offentlige ranglister. Alligevel er 18 skoler under tilsyn nu på ny blevet offentliggjort.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Der vil ikke blive offentliggjort skolenavne eller kommuneangivelser, medmindre den enkelte kommune selv ønsker dette", hedder det i den nye tilsynsmodel, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet, KL og Skolelederforeningen.

Modellen faldt endeligt på plads i februar i år. Derefter blev skolernes resultater screenet, og en række skoler blev udtaget på baggrund af deres resultater i de foregående år.  Dernæst gennemførte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en nærmere undersøgelse af de skoler, der skilte sig ud med dårlige resultater, og kontaktede dem, hvor styrelsen mener, der er behov for en særlig indsats. Kommunen får så et år til selv at sætte en indsats i værk, eventuelt med hjælp fra ministeriets konsulenter.  42 skoler har styrelsen kontakt med, fordi de ligger skidt i de nationale test, karakterer eller andelen, der fortsætter i en ungdomsuddannelse. Og i weekenden blev navnene på 18 af dem så offentliggjort i Søndagsavisen under overskriften "Se listen: Disse 18 skoler dumper".

"Vi har været utroligt optaget af, at dialogen skulle være præget af tillid og derfor ikke ønsket unødig offentliggørelse af skolernes navne", understreger kontorchef i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Peter Pannula Toft og understreger, at ministeriet bestemt ikke opfatter det sådan, at skolerne er dumpet, men at de arbejder seriøst med de udfordringer, de har. "Grunden til, at Søndagsavisen har kunnet offentliggøre listen, er at de har søgt aktindsigt i, hvilke skoler, vi fører tilsyn med, og sådan en aktindsigtsanmodning er vi jo nødt til at besvare".

Skoler med mange tosprogede udvalgt

Skoler med mange tosprogede udvalgt

Søndagsavisen fokuserer i sin artikel på, at mange af de skoler, ministeriet fører tilsyn med på grund af dårlige resultater, er skoler med mange tosprogede elever. Avisen har selv kigget i de offentliggjorte kvalitetsrapporter og fundet frem til, hvilke af de 42 skoler, der har flere end 30 procent tosprogede elever, og har så valgt at offentliggøre navnene på de 18 skoler, som både er under ministeriets tilsyn og har mange tosprogede elever. Tosprogsandelen er ikke blandt de parametre, der indgår i tilsynsmodellen.

Tidligere undervisningsminister Christine Antorini, der i 2012 måtte undskylde over for de skoler, der fejlagtigt var blevet hængt ud, henviser til Socialdemokraternes undervisningsordfører Annette Lind for en kommentar.

"Vi har samme holdning som dengang", understreger Annette Lind. "Vi fjernede tilsynslisten, fordi vi ikke bryder os om forsimplede ranglister".

"I stedet har vi styrket kvalitetsrapporterne, så vi får et mere nuanceret billede. Man har kunnet søge aktindsigt i mange år, og vi går ind for gennemsigtighed. Men vi vil ikke opfordre til, at man laver ranglister, fordi det netop er et forkvaklet billede af virkeligheden", siger Annette Lind og kalder det "utilsigtet" og en "skævvridning", at Søndagsavisen nu bruger det offentligt tilgængelige materiale til at offentligøre en liste over skoler med mange tosprogede, der "dumper".

"Vi har aldrig nogensinde gået ind for a- og b-skoler, og derfor indførte vi også nogle kvalitetsrapporter, som giver en mere dybdegående analyse af de enkelt skoler frem for en forsimplet ranglistning".

Læs mere

Søndagsavisen

Tilsynsmodellen, februar 2015 (pdf)

Powered by Labrador CMS