Anmeldelse

Læseevaluering på begyndertrinnet

Lærervejledning

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Denne bog indeholder en vejledning til et testbatteri til indskolingen. Den er dog langt mere end en vejledning. Den indledes med teoretiske afsnit om forudsætninger for læsning og stavning samt afsnit om den første læse- og staveundervisning. Testene og testningen gennemgås. Der gives eksempler på grundige analyser af test på både klasse- og elevniveau. Analyserne er foretaget ud fra resultater fra afprøvningen. Senere i bogen følger afsnit med en lang række forslag til undervisningsaktiviteter. Bagerst i bogen er en række skemaer til opgørelse af klassens og den enkelte elevs resultater.

Ved skolestart testes elevens sproglige færdigheder. Efter børnehaveklassen testes elevens forudsætninger for læsning og stavning. I 1. klasse testes læsning af kendte og nye ord og i 2. klasse læsning og stavning af korte sætninger. Lidt mere udspecificeret testes hele klassen i bogstavkendskab, fonologisk analyse og syntese, ordkendskab, læsning af enkeltord, stavning af lydrette ord og nonsensord samt læsning og skrivning af sætninger.

For de elever, der klarer sig dårligt, er udarbejdet en række opgaver til en individuel afdækning. Opgaverne går på bogstavbenævnelse, fonologisk analyse og subtraktion, læsning af enkeltord og stavning.

Ud fra eksemplerne i denne vejledning bedømmes testmaterialet til at være særdeles velegnet til brug i indskolingen. Testmaterialet rekvireres særskilt.

Vejledningen er grundig og letforståelig. I den forenes teori og praksis på forbilledlig vis. De mange analyser af testresultater og virkelig mange gode undervisningsforslag gør vejledningen til en værdifuld håndsrækning i hverdagen. Den anbefales til brug i indskolingen.

Powered by Labrador CMS