Anmeldelse

Lad sproget bære

Gammel vin og nye godter

Der er ikke meget nyt i andenudgaven af "Lad sproget bære", men den medfølgende dvd med ekstramateriale er guld værd.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Sjældent ses en pædagogisk metodebog hængt så fint op på praksisbeskrivelser som denne indføring i genrepædagogik i teori og praksis".

Fakta:

Titel: Lad sproget bære

Forfatter: Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring

Pris: 499

Sider: 280

Forlag: Akademisk Forlag

Sådan skrev vi her i Folkeskolen, da Britt Johanssons og Anniqa Sandell Rings fine indføring i genrepædagogikken "Låt språket bära" så dagens lys i 2010. Her tre år efter er der så kommet endnu en version uden væsentlige indholdsmæssige ændringer, men med en tilføjet dvd med ekstramateriale som den primære berettigelse.

Hvad angår bogen er teksten fra førsteudgaven stort set uændret, så vidt jeg kan se. Der er tilføjet et kort kapitel på fire sider (kapitel 9), der introducerer det nye ekstramateriale, og Ruth Mulvads forord er justeret en kende, så henvisningerne til Fælles Mål matcher 2014-terminologien. At der kun er så få ændringer i forhold til førsteudgaven, kunne med fordel være nævnt i forordet, men anmelderroserne til indholdet står stadig strunke og er ikke visnet på de fem år, der er gået, siden den svenske udgave udkom.

Udgangspunktet for genrepædagogikken er, at en del elever - både med dansk som andetsprog og med dansk som modersmål - kommer til kort i skolen, når de skriver, som de taler, eller bruger det samme sprog i alle fag. De kender simpelthen ikke til de forskellige sprogmønstre, der er afhængige af formål, fag og sociale situationer. Der arbejdes derfor gennem leg, samtale, øvelser og stilladsering konsekvent med en eksplicit sprogundervisning, så eleverne udvikler et abstrakt fagsprog ved siden af det personlige hverdagssprog. For at kunne lære sproget og lære sproget må man kunne tale om sproget.

Forfatterne guider dygtigt læseren gennem pædagogikkens delelementer, men holder hele tiden konsekvent pen og blik fast på eleverne og på undervisningen. Det er omfattende og indimellem overvældende, men det er en meget fin symbiose af metodevejledning og praksistilgang.

Den nye medfølgende dvd er umiddelbart et scoop – også forberedelsesmæssigt. Her får man en pdf med mere end 200 siders konkret kopi- og inspirationsmateriale til genrearbejdet med gennemarbejdede eksempler og skemaer til direkte undervisningsbrug på et fagligt, sprogligt og metasprogligt flot niveau.

Til hver af de tre genrefamilier (beretter-, fakta- og evalueringsteksttyper) serveres først og fremmest en lang række tekster, der alle findes både som ren tekst, som kan bruges direkte til kopiering eller til whiteboard, og i en udgave med markering af strukturer og sproglige træk, som læreren kan anvende, når eksemplariske modeltekster med tydelige sproglige mønstre skal gennemgås. Derudover er der ideer til progressioner, planlægningsmodeller, evalueringsskemaer, arbejdsmaterialer og genreplakater. Her er inspiration og hjælp til alle – og ikke mindst i naturfagene kan jeg se et stort udbytte af denne omhyggelige guidning.

Og så de Fælles Mål: "Faglæreren er en nøgleperson i udviklingen af elevernes faglige sprog og læsefærdigheder. Fagene har både generelle sproglige træk, der går igen i alle fag, og specifikke træk, som er særlige for et fag. Det er faglærerens opgave at kende de sproglige træk, der er kendetegnende for hans eller hendes fag, for at kunne støtte eleverne i at tilegne sig fagets sprog og tekster".

Dette citat fra vejledningen til det nye tværgående tema "Sproglig udvikling" viser tydeligt sammenhængen mellem genrepædagogikken og Fælles Måls krav om sproglig udvikling på alle klassetrin; her står jo nærmest genrepædagogik mellem linjerne.

Alligevel generer det mig, at bogens bagsidetekst pointerer, at ekstramaterialet på dvd’en relateres til de nye forenklede Fælles Mål. For mig at se sker dette udelukkende på et overordnet plan. Pdf'en indeholder en halv side om, hvordan man kan tænke over genrepædagogik og Fælles Mål (side 157), nogle eksempler på, hvor de nye færdigheds- og vidensmål passer ind i genrearbejdet (side 136), og en liste over de sproglige færdigheder, der kan udvikles gennem genrepædagogikken (side 158 ff). Det er alt sammen meningsfuldt og relevant, men dog ikke det samme som "over 200 siders konkret arbejdsmateriale, der relateres til forenklede Fælles Mål", som bagsiden lover. Dybest set er indholdet uafhængigt af referencerne til Fælles Mål - og dette nævnes derfor også blot som en lille irritation, der på ingen måde afholder mig fra varmt at anbefale både nybegyndere og fortsættere inden for den genrepædagogiske tænkning at bruge tid på både bog og dvd. Så sproget kan få lov at bære.